Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

Буковинська державна медична академія (1997-2005)

1997 рік – Постановою Кабміну України № 312 від 04.04.1997 року ліквідовано Чернівецький медичний інститут і на його базі створено Буковинську державну медичну академію (БДМА).

1997 рік – Постановою Кабміну України № 526 від 29.05.1997 року та наказом Міністерства освіти України № 218 від 20.06.1997 року Буковинській державній медакадемії підпорядковані  вищі  медичні  навчальні  заклади  І–ІІ рівня акредитації Чернівецьке, Новоселицьке та Вашківецьке медичні училища (теперішні коледжі БДМА).

1997 рік – розпочато видання щоквартального Українського наукового журналу «Буковинський медичний вісник». Засновник – Буковинська медакадемія (від 2005 року БДМУ). Журнал отримав від Міжнародного центру індекс ISВN та визнаний ВАКом України як фаховий для публікації матеріалів докторських та кандидатських дисертацій.

1997 рік – відкрито кафедру військової і екстремальної медицини замість ліквідованої 1993 року військової кафедри.

1998 рік – створено редакційно-видавничий відділ: для друкування та розмноження навчально-методичної документації та бланків документів для адміністративно-господарських служб; для коректорських правок наукових статей, рукописів наукових праць; для надання Міжнародних стандартних номерів (ISBN) монографіям, посібникам та іншим підготовленим науковцями університету виданням.

1999 рік – на базі Буковинської медакадемії проведено Перший Всеукраїнський з’їзд молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів, на якому були розглянуті і затверджені основні напрямки удосконалення і розвитку медсестринства в Україні. Від цього з’їзду розпочалося реформування медсестринської справи відповідно до сучасних міжнародних вимог і стандартів.

2000 року – засновано кафедру догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (завідувач – доцент І. А. Плеш). Видрукувано перші номери Всеукраїнського студентського медичного журналу «Хист». Засновник – БДМА (від 2005 р. – БДМУ).

2001 рік – у зв’язку з відкриттям фармацевтичного факультету, кафедру фармакології перейменовано на кафедру фармакології та фармації (завідувач – професор Р.Б. Косуба, від 2002 року – професор І.І. Заморський).

 

Липень 2001 року – відкрито кафедру сімейної медицини (завідувач – доктор меднаук, професор С.В. Білецький). Розпочато підготовку сімейних лікарів для України і Буковини.

2001 рік – 29 грудня, після капітального ремонту і реставрації глядацької зали та основних приміщень, відбулося урочисте відкриття палацу «Академічний». Будівля палацу передана Чернівецькою міськрадою на баланс БДМУ 1999 року. У 2004 році повністю завершено реставрацію палацу. Відреставровано цокольний поверх та решту приміщень. Активну участь у реставраційних роботах брав колектив медакадемії.

2002 року – розпочато видання наукового журналу «Клінічна та експериментальна патологія». Засновник – БДМА (від 2005 року – БДМУ). Журнал отримав від Міжнародного центру індекс ISВN та визнаний ВАКом України як фахове видання для публікації матеріалів докторських та кандидатських дисертацій.

2002 рік – 20–22 листопада на базі БДМА проведено Всеукраїнську науково- методичну конференцію «Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах України». Обговорено організаційні, методологічні, методичні, психологічні проблеми додипломної та післядипломної підготовки лікарів і провізорів, шляхи їх вирішення. Розглянуті питання розробки і впровадження державних стандартів освіти, навчальних планів, інтегрованих ліцензійних іспитів, а також підготовки, підвищення кваліфікації та атестації науково-педагогічних кадрів. Приділено увагу вихованню студентів, подальшому впровадженню державної мови, виданню україномовних підручників, військовій підготовці студентів, гуманізації та демократизації вищої медичної освіти.

2002 рік – згідно з рішенням вченої ради БДМА видрукувана у інформаційно-видавничому центрі «Місто» монографія «Талотоксикози (чернівецька   хімічна   хвороба)»   (автори   В.І. Білоус,    В.В. Білоус). Кошти на видання монографії виділено із міського бюджету спеціальним рішенням ХХVІ сесії Чернівецької міськради ХХІІІ скликання. У монографії висвітлено результати експериментальних, клінічних та епідеміологічних досліджень і вперше описано синдромокомплекс, яким проявляються талієві отруєння (талотоксикози). Дослідження проводилися з метою виявлення причини масового отруєння мешканців міста Чернівці та його околиць, а також вивчення клінічних проявів невідомого лікарям захворювання. Досконало досліджено токсикологію талію та його сполук, клінічні прояви різних форм талієвих отруєнь, методи діагностики, лікування та профілактики талотоксикозів. Обґрунтовано причину масового талотоксикозу в Чернівцях, відомого як «Чернівецька хімічна хвороба».

 

2003 року – відкрито факультет післядипломної освіти. Започатковано видання наукового журналу «Клінічна анатомія та оперативна хірургія». Засновник – БДМА (від 2005 року – БДМУ). Журнал має від Міжнародного центру індекс ISВN та визнаний ВАКом України як фаховий для публікації матеріалів докторських та кандидатських дисертацій.

2004 рік – створено медико-психологічний центр як навчально- консультативний та методичний підрозділ університету. Від 2012 року на центр покладено функції соціально-психологічної служби навчального закладу.

2004   року   –   побачили   світ   перші   номери   студентської   газети «Гіппократик».

Завершено ремонтно-реставраційні роботи і розпочав свою повномасштабну діяльність палац «Академічний», як осередок культури і дозвілля студентів та співробітників. У реставрованій цокольній частині будівлі 2004 року розмістився і працює історико-медичний музей університету.

2628 травня 2004 року – на базі БДМА проведено ІV Національний конгрес патофізіологів України з міжнародною участю: «Фундаментальні аспекти сучасної медицини».

Print Friendly, PDF & Email