Електронна бібліотека

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

В розділі «Електронна бібліотека» до Вашої уваги пропонується список повнотекстових електронних версій підручників та навчально-методичних посібників, авторами яких є науковці нашого університету.

Електронна версія зазначеної навчальної літератури розміщена в локальній компютерній мережі електронних читальних залів № 2 та № 3 (вул. Богомольця, 2).       

З повагою

адміністрація бібліотеки


---------        За підтримки і співробітництва з Інститутом проблем сучасного мистецтва  пропонуємо Вашій увазі аналоги друкованих видань творів мистецтв  ( http://mari.kiev.ua/)

Босенко А. В. 
Случайная свобода искусства / ИПСИ АИУ. — К.: Химджест, 2009. — 584 с. 

Oleksiy Bosenko
The random freedom of art 

Монография «Случайная свобода искусства» представляет собой самодвижущееся развитие текста, хотя и звучит, антифоном перекликаясь с предыдущими произведениями автора и отзываясь им. Это тот редкий случай, когда не новые, а старые идеи и образы, проступая в запамятовавшем настоящем времени, всплывают к поверхности. Это не припоминание, но ожидание того, что нежданно-не-гаданно случайной свободой выпадет как «счастливый случай». Книга посвящена потерям и утратам — этим сказано всё. Почти все. И «почти» очень даже считается. Обращена не ко всем желающим, а только тем, кто вовсе видеть не желает современность, иными словами — ни для кого. Она вся «иными словами», хотя не иносказательно, а несомненно и буквально. Книга эта — «странное стечение обстоятельств», и просто созерцает течение времени в его случайных проявлениях, как потерянное. Навсегда. 

Жмир В. Ф.. 
Вибране / Упоряд. О. В. Кунцевська; Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України. — К.: Фенікс, 2012. — 512 с. 
Vladimir Zhmyr
Selected Works. 
Compiled by Oksana Kuntsevskiy 

Пропонована книга репрезентує багаторічний і багатогранний доробок відомого українського філософа і соціолога Володимира Федоровича Жмира (1936–2010), досить повно відбиваючи коло його зацікавлень. Одвічні філософські питання — буття чи небуття, любові та ненависті, врешті сенсу життя, — порушені у статтях останніх років. Натомість знайдеться місце для роздумів і над більш земними питаннями, що їх позитивно та раціонально налаштована частина людства, намагаючись вижити, прагне розв’язати: яким чином слід керувати суспільством, щоб не було ображених, як запобігти такому жахливому явищу, як терор, та інші. 
У книзі представлено (у невеликому обсягу) також літературні твори В. Жмира. 
Розрахована на фахівців у царині філософії, естетики, літературної творчості. 
Рецензенти: Ю. М. Швалб, О. В. Босенко, Н. П. Єрмакова
Єрмакова Н. П. 
Березільська культура: Історія, досвід / ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2012. — 512 с. 
Berezilska Culture: History, Experience
ISBN 978-966-136-029-6 
Монографію присвячено березільській культурі, яка постала в процесі реформування українського театру Лесем Курбасом (1887–1937). Вперше у вітчизняному театрознавстві феномен цієї культури розглядається в своїй унікальній цілісності і вражаючому структурному розмаїтті на тлі бурхливого мистецького процесу кінця 1910 — початку 1930-х. 
У книзі відтворена творча практика Молодого театру (1917–1919), Кийдрамте (1920–1921), Мистецького об’єднання «Березіль» (1922–1926), театру «Березіль» (1926–1933). Особливу увагу приділено аналізу першої української режисерської школи та професійному становленню таких режисерів як Ф. Лопатинський, Б. Тягно, Г. Ігнатович, В. Василько, Я. Бортник, Л. Дубовик, В. Скляренко, Б. Балабан, К. Діхтяренко та ін. Проаналізовано всі вистави цієї режисерської генерації та вистави Л. Курбаса в контексті програмних цілей березільської сценічної культури, актуальної до сьогодні. 
Книга розрахована на практиків, теоретиків театру, студентів профільних творчих вишів, а також усіх тих, хто цікавиться історією української авангардної культури. 
Рецензенти: доктор мистецтвознавства, професор Ганна Веселовська, 
доктор мистецтвознавства, професор Олександр Клековкін 
Клековкін О. Ю. 
THEATRICA: Лексикон / ІПСМ НАМ України. — К. : Фенікс, 2012. — 800 с. 
THEATRICA: Lexicon 
ISBN 978-966-136-036-4 
У пропонованому лексиконі наведено майже півтори тисячі гасел, у яких тлумачиться понад три тисячі актуальних термінів театру — його історії, теорії й практики. Особливу увагу приділено історичним витокам сучасного театру та історико-етимологічному аспектові термінології. Видання розраховане на театрознавців, практиків сцени, студентів вищих і середніх профільних навчальних закладів, а також на широке коло поціновувачів мистецтва. 
Наукові редактори: академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, 
професор Р. Я. Пилипчук, доктор мистецтвознавства, старш. наук. співроб. А. О. Пучков 
Рецензенти: академік НАМ України, професор Б. М. Козак, 
член-кореспондент НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор Р. Г. Коломієць 
Криволапов М. О. 
Про мистецтво та художню критику України ХХ століття: Вибрані статті різних років. Кн. І: Формування та розвиток національної мистецької школи і мистецтвознавчої науки в Україні ХХ століття / ІПСМ АМУ. — К.: Видавничий дім А+С, 2006. — 268 с.: іл. 

Mykhailo Kryvolapov
On the art and art critique of Ukraine in the 29th century: selected article of different years. Vol. I: Formation and development of the national art school and art research science in the Ukraine of the 20th century 

У виданні зібрано статті академіка М. О. Криволапова різних років, що віддзеркалюють шляхи формування і розвитку української мистецької школи і художньої критики ХІХ-ХХ ст. Адресоване мистецтвознавцям, художникам, студентам та широким колам мистецької громадськості. 

Протас М. О. 
Українська скульптура XX століття / ІПСМ АМУ. — К.: Інтертехнологія, 2006. — 278 с: іл. 

Maryna Protas
Ukrainian sculpture of the 20th century 

Дослідження ставить за мету розгляд еволюційних етапів формування української школи пластики XX століття у контексті світового образотворчого мистецтва. Розраховане на фахівців художньої культури й образотворчого мистецтва.