Наукові здобутки фахівців БДМУ за 2013 рік

   Навчальні видання

                                   
             

       Наукові видання /науково-дослідні/

   Монографії

             

    Матеріали конференцій

         Видання  іноземною мовою