19-та Міжнародна конференція «Крим -2012» (м.Судак)

02-10 червня 2012 року відбулася  19-та Міжнародна конференція «Крим -2012» 
« Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу». 
        Генеральний директор Державної публічної науково-технічної бібліотеки Росії, 
президент Міжнародної асоціації та розробників електронних бібліотек 
і нових інформаційних технологій (ЕБНІТ), м.Москва (Росія)

        В роботі конференції прийняли участь біля 1200 делегатів з 29 країн.

        За роки свого існування Конференція "Крим", завдяки її актуальній тематичній спрямованості, стала одним з найвідоміших, великих і авторитетних міжнародних форумів у світовій бібліотечно-інформаційній професійній сфері.

        Багато закордонних колег, відзначаючи особливу професійну і дружню атмосферу, зручність роботи і рівень організації цієї конференції, вважають її кращою в світі.

        Основна увага на всіх Конференціях "Крим" приділяється стану та перспективам розвитку бібліотек, в тому числі на базі інформаційних, комп'ютерних та інтернет-технологій; правової та ділової інформації; активізації співробітництва між бібліотеками, науковими, культурними, освітніми;  книготорговельними організаціями та книгорозповсюджувачами .

        Особливий акцент робиться на найбільш актуальній проблематиці: відкритий доступ і відкриті архіви інформації; системний інтегратор інформаційних і бібліотечних ресурсів; роль Інтернету в трансформації бібліотечно-інформаційного обслуговування; сприяння бібліотек розвитку читання; робота бібліотек в умовах посилення законів про охорону авторських прав і, звичайно, роль бібліотек у підвищенні рівня інформаційної культури та збереження культурної спадщини.

На фото  зліва  направо: директор біб-ки БДМУ  Цимбал В.І., Генеральний директор Національної науково-медичної біб-ки  Павленко Р.І. , директор Полтавської обласної універсальної наукової біб-ки  Зеленська Т.І. , Генеральний директор Національної парламентської біб-ки  Вилегжаніна Т.І.

        Постійно в центрі уваги конференції питання створення і функціонування електронних бібліотек, корпоративних бібліотечно-інформаційних систем, ключові проблеми сучасного 
бібліотекознавства та інформатики, екологічне просвітництво та екологічна інформація, робота шкільних і дитячих бібліотек, роль бібліотек у забезпеченні сучасних інноваційних та освітніх технологій.
   
        Окрім повної інформації про конференцію "Крим-2012" директор бібліотеки довела до відома колектив, що адміністрацією Буковинського державного медичного університету придбано нову автоматизовану інформаційну систему "ІРБІС-64" з повним комплектом модулів:
- Адміністратор;
- Катологізатор;
- Комплектатор;
- Читач;
- Книговидача;
- Книгозабезпеченість;
- Коректор
на 15 робочих місць для спеціалістів та необмежено -  для читачів.
   Запровадження АБІС "ІРБІС-64" дасть змогу поступово автоматизувати всі процеси по обслуговуванню читачів бібліотеки.