І науково-практична конференція «БДМУ — для студентів: інновації в університеті та інформаційні джерела як засіб створення успішної лікарської практики, подолання корупційних схем та плагіату в медицині»

        
20 лютого 2017 року
на кафедрі ортопедичної стоматології, у рамках І науково-практичної конференції «БДМУ — для студентів: інновації в університеті та інформаційні джерела як засіб створення успішної лікарської практики, подолання корупційних схем та плагіату в медицині», доцент Касіянчук М.В. та співробітники бібліотеки провели зі студентами 5 курсу стоматологічного факультету секційне засідання, на якому розглядалися питання: «Плагіат та запобігання йому в роботах студентів БДМУ», «Дистанційні інформаційні ресурси бібліотеки БДМУ для навчання, наукової діяльності й майбутньої лікарської практики студентів». 
        На початку засідання до студентів звернувся доцент Касіянчук М.В. з такими словами: «Організаційні аспекти практичної медицини в Україні, тенденції розвитку медичних технологій (Вороненко Ю.В., Veigl P., Павленко О.В. 2015; Бойчук Т.М., Чебан В.І., 2016) спонукають до впровадження власних клінічних оперативних методик та засобів у навчальному процесі із врахуванням європейських стандартів. 
        Так як результати лікування пацієнтів, резолюцій наукових конференцій в умовах України не завжди можуть бути предметом об'єктивного порівняння з висновками із наукових статей, оцінити (навіть орієнтовно) організаційні та лікувальні підходи в різних клініках проблематично (Павленко О., Касіянчук М. 2010, 2015, 2017). Ми вважаємо, що одним із шляхів оптимізації навчального процесу, виявлення плагіату та попередження корупційних схем у медицині є володіння студентами нашого університету, вже сьогодні, інформаційними технологіями на рівні із викладачами». 
Провідний бібліотекар відділу комплектування та наукової обробки документів з сектором каталогізування Маша Данилова ознайомила студентів з поняттям плагіату та його видами і розповіла про електронну систему антиплагіату, встановлену у читальному залі для професорсько-викладацького складу. Студентам повідомлено про можливість попередньої перевірки студентських робіт на унікальність з допомогою цієї програми та роз’яснено порядок звернення до бібліотеки з цього приводу.      
Продовжила секційне засідання завідувач відділу комплектування та наукової обробки документів з сектором каталогізування Валентина Хитик, яка звернула увагу студентів на те, що альтернатива плагіату є. Серйозна власна праця, обов’язковою складовою якої має бути робота з сучасними періодичними виданнями, книгами, науковими роботами та іншими достовірними й актуальними джерелами інформації, і є альтернативою плагіату. 
        У цьому контексті студентів було ознайомлено з дистанційними інформаційними ресурсами бібліотеки, які можуть використовуватися для навчання з метою підготовки до занять, написання рефератів, контрольних робіт; для наукової роботи та участі у студентських конференціях; при проходженні виробничої лікарської практики та у процесі майбутньої професійної діяльності. 
    

                                 
 Comments