Семінар для аспірантів та магістрантів


        23 травня 2016 року
в електронному студентському читальному залі №1  завідуючою інформаційно-бібліографічним відділом Ширєнковою-Білійчук А.О. було проведено семінар для аспірантів та магістрантів університету, в якому:
розглядалися поняття наукометрії ;
методи підвищення "видимості" інформації в Інтернет аудиторії (авторські профілі) про вченого та його роботи;         презентовано пошукову платформу Web of Science, яка розробляється і надається компанією Thomson Reuters. Надано рекомендації щодо основних моментів в процесі пошуку інформації в зазначеній базі даних.

            Провідним бібліотекарем відділу  Задерей С.І. було презентовано фахові журнали, які включені до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора медичних наук (видання ВАК).
Також присутні були проінформовані про наукові фахові періодичні видання, які включені до наукометричних та спеціалізованих баз даних. 

Comments