Визначення індексів УДК, ББК, авторського знака для документів

    Відповідно до Державного стандарту України (ДСТУ 4861:2007 "Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості") вихідні відомості кожного видання повинні містити шифр зберігання видання. Шифр зберігання складається з класифікаційних індексів Універсальної десяткової класифікації (УДК), Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) та авторського знака. Один і той самий шифр зберігання проставляється на весь тираж одного видання. 

Авторський знак подають під першою цифрою індексу ББК.
Складові шифру визначаються за відповідними таблицями:
індекс УДК визначають за україномовними виданнями таблиць УДК, підготовку і випуск яких здійснює Книжкова палата України;
індекс ББК визначають за російськомовними виданнями таблиць ББК, оскільки поки що в Україні не здійснюється випуск ББК українською мовою;
авторський знак визначають за виданням "Авторські таблиці (двозначні) Хавкіної Л. В.
Індекси УДК і ББК визначають за темою (змістом) видання. Їхнє основне завдання — максимально точно відобразити зміст видання та забезпечити в подальшому його швидкий та легкий пошук не лише в Україні, а й у світі (але лише за умови, що індекс визначено правильно). Індексування документів за УДК і ББК здійснюється в межах спеціально розроблених принципів, положень і правил — на основі методики індексування.
Авторський знак — це умовне позначення прізвища автора або першого слова заголовка видання (залежно від відомостей, розміщених на титульному аркуші). Авторський знак складається з однієї літери та двох цифр. Літера — перша з імені автора чи заголовка. Дві цифри визначаються залежно від послідовності декількох перших літер прізвища чи заголовка видання. Авторський знак призначений для полегшення і прискорення розміщення за алфавітом видань на полицях і карток в каталогах бібліотек.
Залежно від видів документів визначають шифр видання (індекси УДК, ББК і авторський знак) або окремо індекс УДК.
Шифр зберігання видання (індекси УДК, ББК і авторський знак) визначають для:
неперіодичних книжкових видань
Індекс УДК визначають для:
продовжуваних видань
статей в наукових періодичних виданнях
авторефератів дисертацій


ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ШИФРУ – 
ІНДЕКСІВ УДК, ББК, АВТОРСЬКОГО ЗНАКА для неперіодичних книжкових видань (крім авторефератів дисертацій)

НЕОБХІДНО НАДАТИ:
контактні дані:
•    П.І.Б. контактної особи
•    тел.,  e-mail
дані про видання:
•    титульний аркуш видання
•    зворот титульного аркуша видання (з анотацією)
•    зміст (перелік розділів) видання
•    останню сторінку видання (з надвипускними та випускними даними)
•  зазначити вид видання (згідно з ДСТУ 3017-95 "Видання. Основні види.
             Терміни та визначення")
•  для художньої літератури: зазначити мову видання (якщо видання в перекладі – зазначити мову оригіналу), країну, де мешкає і працює автор, роки життя автора (за винятком сучасних авторів), професію / спеціальність автора (якщо він не письменник за професією)
•  для видань іноземними мовами: надати переклад українською мовою
             титульного аркуша, звороту титульного аркуша (з анотацією), змісту
             (переліку розділів), останньої сторінки видання
•  для отримання окремо індексу УДК: надати індекс ББК, визначений для 
             видання, яке подається на індексування
•  для отримання окремо індексу ББК: надати індекс УДК, визначений для 
             видання, яке подається на індексування

ДЛЯ ОТРИМАННЯ
ІНДЕКСУ УДК для статей, авторефератів дисертацій

НЕОБХІДНО НАДАТИ:
•    контактні дані:
•    повне найменування замовника
•    П.І.Б. контактної особи
•    тел.
•    e-mail
•    дані про статтю / автореферат дисертації:
•    повну назву статті / автореферату дисертації
•    П.І.Б. автора
•    короткий зміст статті / автореферату дисертації
•    ключові слова
•    список використаної літературиТерміни надання послуги
Послуга надається в порядку загальної черги, залежно від кількості замовлень.
Термін виконання замовлення – від 1 години, але не більше 3 робочих днів 

Замовити послугу та отримати виконане замовлення можна:
електронною поштою, надіславши запит за адресою: ch.zal@yandex.ua   або  medlib@bsmu.edu.ua 

Послуга надається науковцям, співробітникам, викладачам та студентам БДМУ