Інструкція чергового по відділу комп’ютеризації бібліотечних процесів

«Погоджено»                                                               «Затверджено»

на засіданні Ради по                                                   директором бібліотеки БДМУ

управлінню бібліотекою                                            ____________В.І.Цимбал

«____» ________ 20 __ р.                               «_____» ___________ 20 __ р.

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

чергового по відділу комп’ютеризації бібліотечних процесів

 

Загальні положення

 

1. Основною метою чергування у відділі комп’ютеризації бібліотечних процесів є надання допомоги читачам у пошуках необхідної літератури в електронному каталозі, надання допомоги у пошуковій мережі «Інтернет», надання офісних послуг.

 

2. Черговим по відділу може бути особа, яка має вищу освіту, певний досвід бібліотечної роботи та обізнаним з електронним каталогом.

 

3. Завідуюча відділом вирішує всі поточні справи, забезпечує чергування біля електронного каталогу та складає графік на наступний місяць.

 

Обов’язки чергового

 

1. Черговий бібліотекар відділу комп’ютеризації повинен:

- досконало володіти навичками пошуку джерел літератури в електронному каталозі за даною темою (рубрикою), по автору, по ключовому слову, по назві. При необхідності друкувати картки на знайдені джерела літератури;

- надавати послуги по користуванню мережі «Інтернет»;

- надавати офісні послуги: по проханню роздрукувати інформацію з мережі «Інтернет», роздрукувати інформацію з дискет, друкувати «Характеристики», «Автобіографії», Титульні листи» до рефератів.

2. Черговий бібліотекар відповідає за порядок і тишу у залі, за виконання всіх обов’язків, які перелічені у даній інструкції.

 

 

 

Зав. відділом комп’ютеризації

бібліотечних процесів                                                                  З.Б. Орачова

Comments