Інструкція організації книжкових виставок в бібліотеці БДМУ.

«Погоджено»                                                               «Затверджено»

на засіданні Ради по                                                   директором бібліотеки БДМУ

управлінню бібліотекою                                            ____________В.І.Цимбал

«____» ________ 20 __ р.                             «_____» ___________ 20 __ р.

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

 

організації книжкових виставок в бібліотеці БДМУ

 

1. Книжкові виставки у відділах в бібліотеці організовуються згідно затвердженого директором бібліотеки плану.

 

2. Книжкові виставки:

а) інформують читачів про нові надходження літератури в бібліотеку;

б) розкривають книжкові фонди бібліотеки;

в) виховують естетичні смаки читачів;

г) допомагають читачам у підборі літератури по самоосвіті.

 

3. Книжкові виставки бувають:

а) тематичні;

б) проблемні;

в) нових надходжень;

г) персональні;

д) присвячені ювілеям

 

4. Організатор книжкової виставки:

а) визначає тип виставки;

б) підбирає літературу згідно рекомендованого списку;

в) визначає наявність у фондах літератури за даним;

г) систематизує підібрану літературу;

д) складає список виставки;

е) підбирає ілюстративний матеріал і цитати.

 

5. Кожна виставка організовується згідно її заголовку та меті.

 

6. Виставка рецензується і обговорюється. Читачі свої враження про виставку записують в книжку відгуків.

 

7. Кращі виставки розміщуються на сайті бібліотеки.

 

 

 

 

Заступник директора бібліотеки                                              Г.Г. Киселиця

Comments