Інструкція по предметизації журнальних статей.

«Погоджено»                                                               «Затверджено»

на засіданні Ради по                                                   директором бібліотеки БДМУ

управлінню бібліотекою                                            ____________В.І.Цимбал

«____» ________ 20 __ р.                                «_____» ___________ 20 __ р.

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

по предметизації журнальних статей

 

 

І. Загальні положення

 

1.1.         Предметизація журнальних статей – це метод багатоаспектної аналітичної обробки журнальних статей по змісту, який заклечається у відборі і позначенні предметів, їх властивостей і відносин.

 

1.2.         Для предметизації журнальних статей використовується «Список рубрик предметного каталогу», а при необхідності – додаткові джерела інформації: «Тлумачний медичний словник», «Большая медицинская энциклопедия»  і т.п.

 

1.3.         «Список рубрик предметного каталогу» містить перелік заголовків предметних рубрик для предметизації медичної і суміжної з нею літератури в алфавітному порядку.

 

1.4.         В якості заголовків предметних рубрик прийняті назви органів, хвороб, лікарських засобів, лікувально-профілактичних установ, професій, виробництв і т.п. Виділено 16 типових груп «предметів», кожна з яких має свої типові підрубрики і підпідрубрики.

 

1.5.         В «Списку….» під заголовками окремих рубрик наведені лише ті підрубрики і підпідрубрики, які є специфічними для даної рубрики, або введення яких є посиланням на інші рубрики і підрубрики.

 

1.6.         Після заголовку деяких рубрик в «Списку…» вказані дві цифри, наприклад (7, 10). Це значить, що до даної рубрики використовуються стандартні підрубрики, вказані в додатку під номерами 7 і 10.

 

 

ІІ. Технологічний процес предметизації журнальних статей

 

2.1.         Для забезпечення ефективного інформаційного пошуку при предметизації слід представляти основний зміст статті з необхідною, достатньою повнотою і точністю в пошуковому образі журнальної статі у вигляді предметних рубрик

2.1.1.  Предметизаційне вирішення подають однією або кількома предметними рубриками, які складають зміст журнальної статті.

 

2.1.2.  В залежності від ступеню конкретизації представлення журнальної статті і її аспектів розрізняють «адекватні» і «узагальнюючі».

 

2.1.3.  При відсутності у «Списку рубрик» необхідної рубрики приймають рішення про включення нової предметної рубрики. Одночасно вносять зміни у «Список рубрик».

 

2.1.4.  У складній предметній рубриці підрубрики впорядковують у ланцюжок у відповідності з правилами синтагматики, які є в предметизаційній формулі.

 

2.1.5.  Предметизаційне рішення фіксують в бібліографічному запису статті по правилам, прийнятим в бібліотеці.

 

2.2.         Відділом прийнято рішення на одну журнальну статтю писати не більше 2-х рубрик.

 

2.3.         Якщо в журналі є тези конференцій, з’їздів, конгресів, то ми їх відображаємо як єдиний документ, або розписуємо по заголовкам.

 

2.4.         Предметизація «Збірників наукових праць» проводиться аналогічно медичним журналам.

 

2.5.         Стаття за обсягом менша 1 сторінки, не предметизується.

 

2.6.         Медичні статті по проведенню експериментів на тваринах предметизуються тільки за умовою дослідів на собаках, щурах, мишах.

 

 

 

 

 

 

Зав. відділом комп’ютеризації

бібліотечних процесів                                                                     З.Б. Орачова

 

Comments