Інструкція по редагуванню предметного каталогу ПК.

Погоджено»                                                               «Затверджено»

на засіданні Ради по                                                   директором бібліотеки БДМУ

управлінню бібліотекою                                            ____________В.І.Цимбал

«____» ________ 20 __ р.                              «_____» ___________ 20 __ р.

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

по редагуванню предметного каталогу (ПК)

 

ПК повинен відповідати сучасному стану науки, правильно орієнтувати читача в галузі медичних знань та охорони здоровя. Редагувати ПК потрібно у двох напрямках:

I. Редагування змісту каталогу;

а) перевірка політичної і наукової правильності наповнення розділів;

б) репредметизація;

ІІ. Редагування структури каталогу і його оформлення:

а) деталізація рубрик;

б) утворення нових рубрик;

в) уточнення формулювання рубрик;

г) перевірка послідовності розміщення рубрик;

д) перевірка правильності розстановки карток.

 

ІІ. Редагування змісту каталогу

 

1. Редагування змісту каталогу повинно ґрунтуватися на глибокому знанні відповідної дисципліни, Постанов уряду, директивних матеріалів з даного питання, на знайомстві з досягненнями науки в конкретних галузях знань.

2. Редагування змісту  каталогу йде шляхом перевірки правильності наповнення відділів при одночасному виявленні неточностей, застарілих рубрик і тощо.

3. Під час редакції приділяється увага відображенню в каталозі постанов уряду в галузі медицини і охорони здоровя.

4. Перевірка  наукової правильності відображення  літератури в каталозі здійснюється на основі наукової, довідкової і інформаційної літератури. У разі необхідності - з консультаціями спеціалістів-медиків.

5. У процесі роботи картки з помилковими чи застарілими предметними рубриками виймаються для репредметизації, яка проводиться як по карткам, так і по джерелам.

6. Репредметизація рубрик проводиться при надходженні змін та доповнень до «Списку рубрик». Ця робота планується і виконується згідно плану.

7. Поточна репредметизація виконується в процесі виявлення помилок в зв’язку з прийняттям нових методичних рішень або зауважень спеціалістів.

8. Репредметизація проводиться також, якщо були зміни в загальній чи частковій методиці предметизації.

 

ІІІ. Редагування структури каталогу

 

1. Перевірка відповідності предметного каталогу «Списку рубрик» з усіма змінами і доповненнями до нього.

2. Єдності методів групування літератури в каталозі; правил загальної і часткової методики предметизації літератури за   «Списком рубрик».

3. Перевірка відповідності сформульованих заголовків  рубрик та їх  наповнення здійснюється через суцільний перегляд карток. Картки, які потребують  змін у предметизації, виправляються у процесі редагування. 

4. Уточнення формулювань рубрик відбувається у відповідності з черговим випуском доповнень та змін до «Списку рубрик».

5. Послідовність розташування рубрик здійснюється на основі  «Списку рубрик»

6. Деталізація та утворення нових рубрик.

6.1. Деталізації підлягають відділи, які містять більше, ніж 50 карток. Під час виділення актуальної  проблеми за роздільником можна зібрати будь-яку меншу кількість карток.

6.2. Деталізація рубрик здійснюється за рахунок дрібного поділу, який є у «Списку рубрик» (підрубрики та під-підрубрики).

6.3. Картки розділу, який деталізується, розставляються у відповідності до інструкції з розстановки карток за новими оформленими роздільниками.

 

 

IV. Регламентуюча документація

 

1. Правильність розстановки карток перевіряється на основі інструкції з розстановки карток  у предметний каталог.

2. Послідовність розташування рубрик звіряється зі «Списком рубрик», паспортом і доповненнями та змінами до «Списку рубрик».

3. Під час редагування каталогу керуватися наступними документами:

3.1. Список рубрик предметного каталогу ГЦНБМ.М.:1983;

3.2. Доповнення і зміни до «Списку рубрик»;

3.3. Інструкція по розстановці  карток в предметному каталозі і його оформлення.

 

 

 

 

Зав. читальним залом періодичних

видань, рукописів та каталогів                                                   В.Ю. Третяк

Comments