Інструкція по роботі в електронному каталозі.

«Погоджено»                                                               «Затверджено»

на засіданні Ради по                                                   директором бібліотеки БДМУ

управлінню бібліотекою                                            ____________В.І.Цимбал

«____» ________ 20 __ р.                               «_____» ___________ 20 __ р.

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

по роботі в електронному каталозі

 

Загальні положення

 

Електронний каталог – це ключ до фондів бібліотеки, одна з найбільш ефективних інформаційно-пошукових систем, яка забезпечує швидкий пошук потрібного документа з окремого питання чи комплексу питань, тем і проблем. Науковість, доступність електронного каталогу залежить від якості предметизації, доступність електронного каталогу залежить від якості предметизації, правильного наукового визначення багатоаспектності або однозначності предметних рубрик, від організації ведення електронного каталогу.

Електронний каталог бібліотечної програми «Liber Media» дозволяє не тільки знаходити необхідну літературу за будь-яким полем бібліографічного опису, здійснювати тематичний і предметний пошук, формувати і роздруковувати списки літератури або картки на окремі журнальні статі, але і отримати інформацію про місцезнаходження кожного конкретного примірника книжки і наявність його на полиці.

 

І. Введення журнальних статей в електронний каталог

 

1.1.         Вхід в Liber Media. У відповідь на запрошення «Ведіть ім’я» ви набираєте слово liber і підтверджуєте кнопкою Enter. Увійшовши в Liber Media ви попадаєте в Головне Меню, яке відкриває доступ до всіх режимів роботи з системою. Доступ до каталогізації періодичних видань здійснюється через головне меню.

 

1.2.         Курсором виводимо на заголовок періодичного видання

 

КАТАЛОГІЗАЦІЯ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ → ЗАГОЛОВОК ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ

 

1.3.         В поле «Заголовок періодичного видання» вводимо назву журналу, який ми збираємося вводити в ЕК. Підтверджуємо назву журналу кнопкою Enter.

 

1.4.         З’являється таблиця, в якій курсором розшукуємо поле «Зв'язок». Вводимо початкову дату і кінцеву дату. Підтверджуємо дати кнопкою Enter. Після цього натискуємо двічі на кнопку «ESC». Знову з’являється таблиця, в якій курсором розшукуємо поле «Зв'язок». Натискуємо кнопку Enter.

 

1.5.         З’являється напис «Номер періодичного видання», натискуємо кнопку Enter, появляється список заданого журналу. Курсором відшукуємо потрібний номер (Enter).

 

1.6.         З’являється таблиця, на якій курсором відшукуємо «Зв'язок» (Enter).

1.7.         Опускаємо курсором до Поля « Стаття періодичного видання» (Enter 3 рази).

 

Загальне меню для каталогізації має такий вигляд:

 

Заголовок

Мова

Автор

Рубрика

Кл./інд.

Кількісна характеристика

Дата

Примітки

Бібліотечний опис

Інше

 

 

Історія бібліографічного опису

 

Видалення

 

 

Примітка: Кожний раз для того, щоби вийти з поля, необхідно двічі натиснути на кнопку ESC.

 

1.8.         Курсором переходимо в поле МОВА. Відкриваємо поле з допомогою кнопки Enter. В ньому ми вказуємо мову, на якій написаний заголовок.

 

1.9.         Поле АВТОР. Якщо авторів 1, 2, 3, 4 то вводимо кожного автора окремо, а якщо авторів 5 і більше, вводимо трьох авторів, і замість четвертого автора – та ін.

 

1.10.    Поле РУБРИКА вводимо рубрику чи кілька рубрик, які відповідають змісту статті.

 

1.11.    Поле КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Коли відкривається поле, опускаємо курсором до слова «Пагінація», відкриваємо це підполе натискуванням кнопки «Enter» і вводимо сторінки, на яких міститься стаття в даному журналі.

 

1.12.    Поле ДАТА. При відкритті поля вводимо рік видання журналу.

 

1.13.    Поле ПРИМІТКИ. Відкриваємо поле і опускаємо курсором до підполя «Примітки до бібліографії», відкриваємо це підполе і вводимо слово «Бібл.» воно означає, що в даній статті є список літератури.

 

Таким чином ми ввели всі дані про статтю.

 

2. Роздруківка карточки.

 

2.1. Відкриваємо поле «БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС». Ми бачимо аналітичний розпис статті. Для того, щоб роздрукувати статтю, натискуємо кнопку Enter. З’являється табличка, в якій курсором шукаємо слово «Печать», натискуємо «Enter» 9 разів і чекаємо, поки принтер не роздрукує карточки.

 

 

 

 

 

 

Зав. відділом комп’ютеризації

бібліотечних процесів                                                                  З.Б. Орачова

 

 

 

 

Comments