Інструкція про порядок заміни книг, загублених читачами.

«Погоджено»                                                               «Затверджено»

на засіданні Ради по                                                   директором бібліотеки БДМУ

управлінню бібліотекою                                            ____________В.І.Цимбал

«____» ________ 20 __ р.                               «_____» ___________ 20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок заміни книг, загублених читачами

 

 

З метою підвищення відповідальності за вилучену літературу з фондів бібліотеки встановити слідуючий порядок заміни книг, загублених читачами:

 

1. У випадку втрати книг, інших творів друку та матеріалів з фонду бібліотеки медичного університету читач зобов’язаний замінити їх відповідно такими ж творами друку або матеріалами, визнаними бібліотекою рівноцінними.

 

2. Директор бібліотеки здійснює заміну книг, веде відповідну документацію:

а) зошит обліку втраченої літератури і літератури, прийнятої на заміну втраченій;

б) по акту передає прийняту літературу у відділ обробки;

в) представляє зошит обліку у відділ обробки для складання акту на втрачену літературу.

 

3. У відділи комплектування та наукової обробки літератури читач оформлює виписку з інвентарної книги про вартість, інвентарний номер, автора та назву книги. Виписка представляється директору бібліотеки для оформлення запису в «Зошит заміни…». У відповідності з додатком № 2 до Наказу МОЗ України від 18.06.92 року № 97 п.5.9.8. та керуючись даними про кількісне забезпечення навчального процесу втраченим виданням директор бібліотеки приймає рішення про можливість заміни. Пріоритетним рішенням повинно бути: заміна на ідентичне видання або літературою з даної дисципліни.

 

4. У «Зошиті заміни» в установленому порядку заповнюються відповідні дані про видання, яке вилучається і про видання, яке приймається на заміну. Читач розписується у відповідній графі акту.

 

 

 

 

 

Заступник директора бібліотеки                                              Г.Г. Киселиця

 

Comments