Інструкція про терміни зберігання газет і журналів.

«Погоджено»                                                               «Затверджено»

на засіданні Ради по                                                   директором бібліотеки БДМУ

управлінню бібліотекою                                            ____________В.І.Цимбал

«____» ________ 20 __ р.                                «_____» ___________ 20 __ р.

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про терміни зберігання газет і журналів

 

 

Враховуючи площу, яка є під розміщення бібліотечних фондів, умови зберігання, наявність періодики в інших бібліотеках міста, встановити наступні терміни зберігання газет і журналів:

 

Газети

 

1.1.         Центральні газети «Голос України», «Урядовий курєр», обласні газети – 3 роки.

1.2.         «Ваше здоровя» (постійно зберігаються в ОНМБ) – 3 роки

1.3.         Всі інші газети – 2 роки.

 

Журнали

 

2.1.        Суспільно-політичні журнали – 5 років.

2.2.         Літературно-художні журнали – 5 років.

2.3.  Медичні журнали (вітчизняні та зарубіжні) і за суміжними з медициною науками – постійно.

 

 

 

 

Зав. відділом комплектування та

наукової обробки літератури                                                          К.І. Тарновецька

Comments