Правила користування міжбібліотечним абонементом.

«Погоджено»                                                               «Затверджено»

на засіданні Ради по                                                   директором бібліотеки БДМУ

управлінню бібліотекою                                            ____________В.І.Цимбал

«____» ________ 20 __ р.                               «_____» ___________ 20 __ р.

 

 

ПРАВИЛА

користування МБА (міжбібліотечним абонементом)

 

 

1. Для задоволення потреб на  літературу та документацію, яка відсутня у фондах бібліотека університету читачі користуються послугами міжбібліотечного абонементу. Робота організується згідно ГОСТа 731- 81 «Єдина державна система міжбібліотечного абонемента» та «Положення про єдину загальнодержавну систему міжбібліотечного абонементу».

2. Усі операції по МБА веде відповідальний за цю ділянку роботи співробітник бібліотеки.

3. На кожне видання або документ, читач заповнює окремий бланк замовлення. Він складається з трьох частин та має зворотні ( 2,3,4) та лицеві сторінки (1,5,6). Усі три частини бланка заповнюються чорнилом або друкарським способом чітко та розбірливо. Заповнення усіх частин бланка є обов’язковим.

Бібліографічні дані заповнюються мовою оригіналу друкованого видання.

4. При заповненні бланку замовлення на різні види видань вказуються наступні бібліографічні дані:

на книги - прізвище автора (авторів), ініціали, повна назва, рік та місто видання, найменування колективу, що видав, номер тому, частини, випуску;

на збірники статей – повна назва, прізвище редактора збірника, рік та місце видання, прізвище та ініціали автора;

на серійні видання : а) журнали – повна назва, серія, том, номер, рік та місце видання; б) праці, вчені записки і т. ін. – назва колективу (повністю), який видає вказані матеріали, повна назва видання, серія, рік, номер та місце видання;

на видання органів науково-медичної, науково-технічної інформації – назва колективу , що видає вказані матеріали, номер, місце видання;

на матеріали з’їздів, конференцій, симпозіумів, конгресів – повна назва, номер, місто та рік проведення, питання, якому вони присвячені. На зарубіжні матеріали всі відомості вказуються мовою оригіналу.

на переклад – прізвище та ініціали автора, заголовок перекладеної статті, іноземне джерело (повна назва журналу, книги і т. ін..), з якого зроблено переклад.

Для точного бібліографічного пошуку видання, яке замовляє читач, слід обов’язково вказувати на 6-ій сторінці бланку замовлення джерело, звідки отримані відомості ( назва та рік видання, серія, том, випуск, номер реферата або повідомлення).

5. Бібліотека може користуватись отриманими по МБА виданнями ( без урахування часу на пересилку): для книг – 30 днів, періодичних видань – 15 днів, копій та мікрофільмів -  45 днів, одиничні примірники та видання, які користуються підвищеним попитом, видаються на обмежений термін – 10 днів. Термін користування літературою може бути скорочений або подовжений, в залежності від умов, які висуває бібліотека, що надіслала видання.

6. Видачі по МБА не підлягають: рукописи та матеріали з поміткою «На правах рукопису», дисертації, словники, довідники, енциклопедії, атласи, карти та інші видання, розмір яких перевищує 45х45 см.

7. Співробітник бібліотеки, відповідальний за МБА, здійснює контроль за дотриманням термінів користування літературою.

8. Література, одержана бібліотекою для читачів по МБА, додому не видається, використовується тільки в читальному залі.

9. При загублені видання, отриманого по МБА, читач зобов’язаний запропонувати бібліотеці аналогічне видання. У разі неможливості придбати таке видання, читач для розрахунку з бібліотекою знімає ксерокопію.

 

Бібліотекар І категорії з

іноземної літератури                                                                      Т.В. Полякова

Comments