Технологічна інструкція по розстановці карток і оформленню Предметного Каталогу (ПК)

«УЗГОДЖЕНО»                                                         «ЗАТВЕРДЖУЮ»

на засіданні Ради                                                Директор бібліотеки БДМУ

по управлінню бібліотекою                               ____________ В.І.Цимбал

«____» __________ 201__ р.                                     «____» __________ 201__ р.

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

 

по розстановці карток і оформленню Предметного Каталогу (ПК)

 

         Предметний каталог – це ключ до фондів бібліотеки, це одна з найбільш ефективних інформаційно-пошукових систем, яка забезпечує швидкий пошук потрібного документа з окремого питання чи комплексу питань, тем та проблем.

 

         Науковість ПК залежить від якості предметизації одиниць інформації, правильного наукового визначення багатоаспектності або одночасності предметних рубрик. Доступність інформації для читача залежить від організації розстановки масиву карток і оформлення предметного каталогу.

 

І. РОЗСТАНОВКА КАРТОК

 

1.1.          Для розстановки карток у межах рубрики застосовують алфавіт.

 

1.2.          Попередньо картки підбираються за першою буквою підкреслених рубрик, потім — за алфавітом підрубрик і підпідрубрик.

 

1.3.          На перше місце, незалежно від алфавіту, ставляться картки на урядові постанови, законодавчі акти.

 

1.4.          Під час вливання картки повинні розставлятися лише у відповідні рубрики та підрубрики.

 

1.5.          Якщо необхідний заголовок не виділений, то картка ставиться у загальний відділ рубрики.

 

1.6.          Картки російською і українською мовами розставляються в загальному алфавітному ряду, незалежно від мови, за ними — картки, надруковані кирилицею, а потім — надруковані латиницею.

 

1.7.          Роздільники з заголовками та підзаголовками розміщуються за суворим алфавітом. У загальному алфавітному ряду предметних рубрик розставляються роздільники з відсилками «Див.».

1.8.          Роздільники з підзаголовками, які відображають окремі види, форми, типи «предметів», розставляються після всіх тематичних підзаголовків. Використовується додатковий центральний зменшений роздільник.

 

1.9.          Рубрики в латинській транскрипції розставляються після всіх тематичних підзаголовків за центральним зменшеним роздільником.

 

1.10.      Заголовки, які містять в собі числівники, розставляються у загальному алфавіті, згідно з початковою літерою числівника.

 

1.11.      Розстановку карток не можна поєднувати з редагуванням.

 

 

ІІ.      ОФОРМЛЕННЯ ПРЕДМЕТНОГО КАТАЛОГУ

 

2.1. Каталог оформлюється заголовком «Предметний каталог». Читачу пропонуються Правила користування ним.

 

2.2. Кожний ящик на передній стінці має певний ярлик, на якому відображені перша і остання рубрики даного ящика.

 

2.3. Всі ярлики на ящиках повинні бути одного кольору.

 

2.4. В оформленні каталогу використовуються роздільники: для заголовків рубрик — центральні роздільники, для підрубрик — лівосторонні бокові. Для під,,підрубрик використовуються правосторонні бокові роздільники.

 

 

Завідуюча відділом                                                      Третяк В.Ю.

Comments