Технологічна інструкція щодо проведення систематизації друкованих видань та інших документів.

«Погоджено»                                                               «Затверджено»

на засіданні Ради по                                                   директором бібліотеки БДМУ

управлінню бібліотекою                                            ____________В.І.Цимбал

«____» ________ 20 __ р.                               «_____» ___________ 20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологічна інструкція

щодо проведення систематизації друкованих видань та інших документів

 

1. Загальні положення

1.1.   Мета систематизації: – розкриття змісту документу у вигляді класифікації індексів для подальшої організації бібліотечного, довідково-інформаційного апарату.

1.2.   Предметом систематизації є окремий документ (книга, наукова робота, стаття).

1.3.   Систематизацію проводять за таблицями класифікації, у відповідності з вимогами бібліотеки.

1.4.   В залежності від типу документа, який систематизують, використовують слідуючі таблиці:

·        Універсальну десяткову класифікацію (УДК): комп’ютерна наука і технології, математика та природничі науки, прикладні науки, медицина, техніка;

·        Бібліотечно-бібліографічну класифікацію (ББК): суспільні науки, культура, освіта, атеїзм, філософські науки;

·        Таблиця бібліотечної класифікації для обласних бібліотек: бібліографія та бібліотекознавство, мовознавство, мистецтво, фізична культура і спорт, літературознавство, географія, художня література.

 

2. Процеси систематизації

2.1. Систематизація це:

-   аналіз документа як об’єкта систематизації;

-   прийняття класифікаційного рішення;

-   оформлення класифікаційного рішення.

 

2.2. Пошук класифікаційних індексів здійснюють за таблицями класифікації, відповідно з правилами, прийнятими в даній бібліотеці та методичними вказівками до таблиць.

 

2.3. На основі прийнятого класифікаційного рішення складають предметні рубрики та оформляють картки для каталогів (алфавітний, систематичний, предметний).

 

2.4. Будь-які зміни здійснюються тільки за рішенням Ради по управлінню бібліотекою, всі зміни фіксуються протоколом.

 

 

 

 

Інструкцію склала зав. відділом

комплектування та наукової

обробки літератури                                                                     К.І. Тарновецька

Comments