Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

Систематизація наукових баз даних (за типом доступу)

 
Вільний доступ
 
Ліцензійний доступ в локальній мережі університету
 
Тестовий доступ в локальній мережі університету
——————————————————————-
—————————————————————————————————————————————–
 
 — спеціалізована база даних Українського інституту інтелектуальної власносі
політематична
 
 
(Ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського)
— повні тексти авторефератів дисертацій, захищених в Україні з 1998 р.
політематична
 
 
(Ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського)
— українські наукові періодичні видання, представлені у друкованому та в електронному вигляді.
політематична
 
 
(Ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського)
—реферативні ресурси, представлені у галузевих серіях Українського реф. журналу «Джерело».
політематична
 
 
— бібліотека відкритого доступу періодики НАНУ.
політематична
 
 
— реєстр наукових періодичних видань України на платформі Open Journal Systems (OJS).
політематична
 
 
— каталог безкоштовних повнотекстових журналів з ​​хімії різних видавництв англійською та російською мовами.
хімія
 
— довідкова база даних акронімів та абревіатур, яка містить більше 1 млн. скорочень та їхніх розшифровок.
політематична
 
— узагальнення кращих нових доказів з внутрішньої медицини більше ніж з 130 клінічних журналів.
медицина
 
 
— Internal Medicine. Doctors for Adults – Національна організація лікарів-терапевтів, які спеціалізуються на профілактиці, виявленні та лікуванні захворювань у дорослих.
медицина
 
 
— найпопулярніший відкритий архів рефератів та повних текстів наукових публікацій, створений на базі бібліотеки Корнельського університету.
політематична
 
 
— бібліотека клінічних рекомендацій Національної Австралійської Ради з досліджень в області охорони здоров’я.
медицина
 
 
— одна з найпотужніших систем пошуку академічних ресурсів відкритого доступу, представлених в Інтернеті, яка підтримується бібліотекою університету Білефельда.
політематична
 
 
— відкритий доступ до рецензованих журналів з медичних та біологічних наук, опублікованих у країнах, що розвиваються.
медицина, біологія
 
 
— близько 300 рецензованих журналів у галузі біології, клінічної медицини та охорони здоров’я, представлених у відкритому доступі.
медицина
 
 
—  містить новітні наукові дослідження в галузі біології, екології та наук про довкілля; налічує понад 200 назв журналів (25 з яких відкритого доступу).
біологія, екологія
 
 
—  містить книги та навчальну літературу для попереднього ознайомлення.
медицина
 
 
— потужна пошукова сиcтема в галузі хімічної промисловості та суміжних з нею галузей; надає доступ до каталогу веб-сайтів (близько 45 тис. організацій), бази даних журнальних статей у вільному доступі, матеріалів, звітів та досліджень ринку хімічної промисловості, останніх наукових новин.
хімія
 
 
— портал інформаційних ресурсів з хімії (освіта, наука, технологія).
хімія
 
 
— база даних хімічних сполук і сумішей, що належить королівському хімічному товариству Великобританії; забезпечує швидкий доступ до понад 67 мільйонів хімічних структур, властивостей та супутньої інформації.
хімія
 
 
— база даних містить інформацію про хімічні речовини з посиланнями на їх синтез та фізичні властивості.
хімія
 
 
— Оксфордський Центр доказової медицини.
медицина
 
 
— відкритий репозитарій електронних документів з когнітивних наук: психологія, лінгвістика, комп’ютерні науки, філософія, біологія та інші науки, що мають відношення до вивчення пізнання.
соціальні науки
 
 
— повнотекстова база даних  дисертацій і дипломних робіт з понад 300 університетів різних європейських країн.
 
політематична
 
 
— електронна бібліотека видавництва De Gruyter (Німеччина) включає 900 журналів,    85 000 книг (наукові монографії, довідники та підручники) і більше 50 баз даних в галузі фундаментальних і прикладних наук. Видання публікуються англійською і німецькою мовами.
 
політематична
 
 
— українська діаспорна електронна бібліотека. Забезпечує вільний доступ користувачів до надбань української еміграції, містить електронні копії друкованих документів, що знаходяться у фондах бібліотек та інших закладів культури, у приватних колекціях.
гуманітарні науки
 
 
— дозволяє користувачам знаходити та отримувати доступ до найбільш релевантної інформації за тематикою їхніх досліджень, швидко аналізувати результати наукових досліджень, а також збирати ідеї для формування дослідницької та публікаційної стратегій. Ресурс об’єднує інформацію про десятки мільйонів наукових статей, патентів, грантів, клінічних досліджень, а також містить безліч інших поєднаних даних.
політематична
 
 
— надає безкоштовний доступ до метаданих та повних текстів книжок академічних видавництв.
політематична
 
 
— довідник журналів відкритого доступу, надає безкоштовний доступ до повнотекстових рецензованих та академічних наукових журналів з усіх галузей знань та різними мовами.
політематична
 
 
—академічний архів науково-дослідних публікацій, у т.ч. дипломні роботи та дисертації, що були опубліковані та зареєстровані в скандинавських університетах та коледжах.
політематична
 
 
— міжнародний відкритий репозитарій наукових публікацій в галузі бібліотекознавства та інформатики.
бібліотекознавсто
 
 
— доступ до повнотекстової бази даних Medline with Full Text від компанії EBSCO Publishing, найбільшого агрегатора наукових ресурсів провідних видавництв світу. База охоплює тексти понад 1 200 найбільш використовуваних біомедичних і медичних журналів (найдавніший – починаючи з 1949 року).
медицина
 
доступ:
з 6 березня 2022 року безкоштовно
 
 
— доступ до наукових праць, дипломних робіт та дисертацій з відкритих архівів британських університетів.
політематична
 
 
— реферативно-повнотекстова база даних електронних журналів при бібліотеці університету Регенсбурга з різних галузей знань.
політематична
 
— портал містить посилання на європейські джерела відкритого доступу, де зберігаються первинно-історичні документи, що охоплюють широке коло історичних подій (політичних, економічних, соціальних та культурних).
суспільно- політичні, гуманітарні науки
 
— європейська цифрова бібліотека надає доступ до понад 50 мільйонів оцифрованих об’єктів – книг, музики, фото, аудіо, відео, творів мистецтва тощо.
гуманітарні науки
 
 
— повні тексти медичних журналів.
медицина
 
 
— пошукова система, що індексує понад 80 млн безкоштовних посилань на повні тексти наукових статей, оглядів та тез в форматі PDF; охоплює галузі медицини, біології, хімії, фізики, матеріалознавства та гуманітарних наук.
політематична
 
 
— проект з оцифрування книг від Google; через цей сервіс доступний повнотекстовий пошук книг.
політематична
 
 
— система, орієнтована на пошук наукової літератури за різними галузями знань та різними джерелами; також доступними є рецензовані статті, дисертації, книги, реферати та звіти, які опубліковані видавництвами наукової літератури, професійними асоціаціями, вищими навчальними закладами та іншими науковими організаціями.
політематична
 
— науковий портал бібліотеки Стенфордського університету, що надає безкоштовний доступ до 2 434 604 повнотекстових статті журналів, книг, конференцій та інших публікацій, із 7 659 003 статей. Тематика: физичні, біологічні, медичні, соціальні та гуманітарні науки.
політематична
 
 
— пошук серед більш ніж 200 рецензованих наукових журналів відкритого доступу з інженерії, математики, фізики, хімії, комп’ютерних наук, біології, медицини та ін. видавничої корпорації Hindawi.
політематична
 
 
— пошуковий портал на базі об’єднаної колекції ресурсів Internet Public Library (IPL) та Librarians’ Internet Index (LII), що містить посилання на англомовні сайти, згруповані по різним темам: наука та технологія, соціальні науки, бізнес та економіка, комп’ютер та інтернет, культура та мистецтво та ін.
політематична
 
 
—  ресурси одного з найбільших у світі видавців книг відкритого доступу; видання охоплюють публікації з біологіЇ, комп’ютерних наук та інформаційних технологій, науки про землю, електронної техніки та електротехніки, інженерії, матеріалознавства, соціальних та гуманітарних наук тощо.
політематична
 
 
— основні інструменти для розуміння і застосування медичної літератури та постановки клінічних діагнозів.
медицина
 
 
— портал журналів відкритого доступу з понад      16 тис. найменувань академічних журналів.
політематична
 
 
— Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic – японський портал наукової інформації, який надає доступ до наукових журналів з різних галузей знань.
 
 
політематична
 
 
— найбільший архів газет і журналів України; проект компанії Архівні інформаційні системи (АІС), що здійснюється у співпраці з бібліотеками, архівами та науковими інституціями в Україні та за її межами. Мета проекту – оцифрувати та надати доступ онлайн до чимбільшого масиву української історичної періодики. Усі пошукові засоби, включно з результатами повнотекстового пошуку, залишаються відкритими.
 
 
політематична
 
 
 
 
— веб- ресурс для лікарів та інших фахівців у галузі охорони здоров’я.
 
медицина
 
 
— інноваційний інтерактивний ресурс, призначений для вирішення широкого спектру завдань з підготовки і підвищення кваліфікації фахівців у галузі медицини; платформа пропонує різноманітні типи ресурсів, необхідні як для тих, хто навчається на різних рівнях (університет, інтернатура, ординатура), так і для викладачів та керівників практики.
 
медицина
 

 

доступ:
до кінця 2022 року
 
 
—  Нідерландський національний портал наукової інформації, що містить 1,707,486 публікацій (частина з яких у відкритому доступі), у тому числі з репозитаріїв усіх голландських університетів та наукових установ.
політематична
 
—  бази даних від Національного центру біотехнологічної інформації США, що містять реферати та повні тексти наукових статей, книг та звітів в галузі медицини та біотехнологій.
медицина
 
 
— публічний ресурс на основі фактичних даних клінічних рекомендацій.
медицина
 
 
— українська загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти.
політематична
 
 
— об’єднаний каталог проекту всесвітньої бібліотечної організації OCLC, який надає доступ до колекції цифрових ресурсів з відкритих архівів всього світу.
політематична
 
 
— Європейська електронна колекція наукових видань відкритого доступу, переважно в галузях гуманітарних та соціальних наук.
суспільно-політичні, гуманітарні науки
 
 
— бібліотека підручників відкритого доступу, що підтримується Університетом Міннесоти; надає доступ до повних текстів підручників з різних галузей знань.
політематична
 
 
— (The Directory of Open Access Repositories) – пошук достовірної наукової інформації у відкритих репозитаріях у всьому світі, який підтримується службою SHERPA Університету Ноттінгема; надає можливості пошуку наукових матеріалів за різними галузями знань у понад 2 600 е-архівах.
політематична
 
 
— база даних органічних сполук та методів їх синтезу.
 
хімія
 
 
— новий наукометричний показник, цепошукова система та база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations.
політематична
 
 
— міжнародний рецензований науковий журнал з відкритим доступом до публікацій, який містить наукові дослідження і огляди з медицини, біології, екології, математики, комп’ютерних наук тощо.
політематична
 
 
— реєстр усіх репозитаріїв та інших джерел відкритої інформації в усьому світі; проєкт є розробкою Університету Саутгемтон (Великобританія) та являється частиною мережі EPrints.org.
політематична
 
 
— бібліографічно-реферативна та повнотекстова база наукового видавництва Elsevir, яка надає доступ до понад 3400 журналів та 20 тис. книг з різної тематики. ScienceDirect включає 230 журналів відкритого доступу та понад 1500 журналів, що містять публікації відкритого доступу; у вільному доступі знаходиться вся бібліографічно-реферативна складова бази.
політематична
 
— мультидисциплінарна бібліографічна та реферативна база даних від компанії Elsevier, що надає доступ до якісної наукової літератури: статті з наукових періодичних видань, матеріали наукових конференцій, монографічні видання тощо. Scopus пропонує можливості для оцінки ефективності наукових досліджень за тематикою, установами, авторами.
політематична
 
доступ:
до кінця 2022 року
 
— авторитетне міжнародне видавництво світового рівня, що публікує якісну наукову, освітню та професійну літературу з різних галузей; доступ надається до журналів 1997-2020 рр., е-книг — 2017 р. та ресурсів відкритого доступу різних років.
політематична
 
 
— інтернет курси з навчання епідеміології та основам доказової медицини; курси об’єднують понад 2 млн. учених з різних країн, які безкоштовно обмінюються лекціями.
медицина
 
 
— рецензовані академічні журнали з усіх галузей науки від міжнародного видавництва Springer, що знаходяться у відкритому доступі.
політематична
 
 
—  система доступу до статистичних даних ООН; містить численні бази даних, таблиці та глосарії, які надають статистичні дані з різних країн світу та охоплюють широке коло тем.
 
політематична
 
 
— авторитетна політематична реферативно— бібліографічна та наукометрична база даних; пропонує дослідникам швидкий доступ до якісної наукової інформації; надає бібліографічну інформацію, інформацію про цитування та посилання на повні тексти.
політематична
 
доступ:
до кінця 2022 року
 
 
— каталог зарубіжних та вітчизняних професійних медичних ресурсів, в які входять посилання на найбільш авторитетні сайти, журнали та організації а також корисні документи та програми.
політематична
 
 
— доступ до ресурсів одного з провідних міжнародних видавництв академічної літератури; електронна бібліотека Wiley забезпечує доступ до найкращих повнотекстових журналів, довідників, енциклопедій, книг та баз даних, що охоплюють всі предметні напрямки сучасної науки; у період тестового доступу до уваги користувачів найбільша частина колекції видань Wiley, а це понад 1500 назв сучасних журналів та архіви журналів з 1997 року до сьогодення.
політематична
 
 
 
— Світова Цифрова Бібліотека: міжнародний проєкт, ініційований Бібліотекою Конгресу США, який надає безкоштовний доступ до різних типів цифрових матеріалів 7 мовами, які представляють культуру різних країн світу.
політематична
 
 
— глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації (не тільки публікацій) з різної тематики у національних та міжнародних наукових БД та порталах (60 БД з понад 60 країн світу).
політематична
 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: