Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

Книги науковців БДМУ 2019

Наукові здобутки вчених БДМУ висвітлюються у монографіях, науково-аналітичних матеріалах, аналітичних доповідях, наукових статтях.

Зазначені наукові праці оприлюднюється у вигляді книжкової продукції, збірників, періодичних друкованих видань, в електронному вигляді в інформаційній мережі Інтернет.

 

НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ

           Навчально-методичні видання

 

Бірюк І.Г., Куковська І.Л., Стефанчук В.І. та ін. Цивільний захист: навч. посіб. для самостійної роботи та дистанційного навчання студентів. Чернівці: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 2019. 92 с.

Бірюк І.Г., Геруш І.В., Куковська І.Л. та ін. Екстремальна медицина: навч.-метод. посіб. Чернівці: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 2019. 152 с.

Борисюк А. С., Тимофієва М. П., Павлюк О. І. Теорія виховання. Тестові завдання: навч.- метод. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти України. Чернівці. 2019. 68 с.

Геруш І.В., Тащук К.Г., Дікал М.В. та ін. Біоорганічна хімія: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. МОЗ України. Чернівці: Медуніверситет, 2019. 144 с.

Геруш І.В., Тащук К.Г., Дікал М.В. та ін. Біоорганічна хімія. Тестові завдання: посіб. для самостійної роботи студ. вищ. навч. закл. МОЗ України. Чернівці: Медуніверситет, 2019. 104 с.

Геруш І.В., Яремій І.М. Біологічна хімія. Навчально-методичні матеріали для підготовки до практичних занять (для студентів спеціальності «Фармація»): навч.-метод. посіб. Чернівці: Медуніверситет, 2019. 123с.

Годованець О.І., Марчук І.С., Гринкевич Л.Г. та ін. Тестові завдання для підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту з дисципліни «Дитяча терапевтична стоматологія»: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2019. 232 с.

Годованець О.І., Гринкевич Л.Г., Романюк Д.Г. та ін. Тестові завдання для підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту з дисципліни «Ортодонтія»: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2019. 232 с.

Годованець О.І., Митченок М.П., Марчук І.С. та ін. Тестові завдання для підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту з дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія»: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2019. 115 с.

Захарчук О.І., Кривчанська М.І. Деонтологія в медицині: навчальний посібник. Вид. друге, допов. Чернівці: Медуніверситет, 2019. 272 с.

Івашук О.І., Бодяка В.Ю., І.В. Тащук І.В. та ін. Онкологія (онкологічні захворювання травної системи): навч.- метод. посіб. для студ. закл. вищ. освіти. Чернівці: БДМУ, 2019. 100 с.

Іващук О.І., Гушул І.Я., Бодяка В.Ю. Радіаційна медицина (тестові завдання): навч посіб. для студ. закл. вищ. освіти. Чернівці: БДМУ, 2019. 100 с.

Інфекційні хвороби: навч.-метод. матеріали для підготовки студ. до ЛІІ «Крок-2. Загальна лікарська підготовка» /за ред. В.Д. Москалюка. Чернівці: БДМУ, 2019. 240 с.

Каліновська І.В., Юзько О.М., Лісова К.М, Куріцина С.А. Актуальні питання патологічного акушерства в тестових завданнях. Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2019. 71 с.

Каліновська І.В., Юзько О.М., Лісова К.М., Куріцина С.А. Особливості перебігу генітальних інфекцій під час вагітності. Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2019. 70 с.

Кишкові інфекції: навч. посіб. для студ. У-УІ к. мед. фак. вищ. мед. закл. освіти України, лікар.-інтерн. та лікар.-слухач. /за ред. В.Д. Москалюка. Чернівці: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 2019. 208 с.

Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьєв С.О. та ін. Примусова вентиляція та забезпечення прохідності дихальних шляхів в практиці невідкладних станів: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2019. 158 с.

Кравчук С.Ю. Радіологія: підручник. Київ: Медицина, 2019. 296 с.

Осипенко В.А., Любіна Л.А., Тимофієва М.П. Основи психоаналізу: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. мед. закладів освіти. Чернівці: БДМУ, 2019. 228 с.

Тагаєв М.М., Бачинський В.Т., Мішалов В.Д. та ін. Особливості опису одягу при проведенні судово-медичної експертизи:навч.-метод. посіб. Чернівці: “Видавничий дім “Родовід”, 2019. 112 с.

Тимофієва М.П., Борисюк А.С., Павлюк О.І. Психологія спілкування: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти України. Чернівці, 2019. 100 с.

Тимофієва М.П., Павлюк О.І. Я-концепція у становленні особистості: цикл тренінгових вправ: навч.-метод. посіб. Чернівці, 2019. 104 с.

Юрценюк О.С. Основи психотерапії: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2019. 140 с.

Юрценюк О.С., Напрєєнко О.К., Ротар С.С., Напрєєнко Н.О. Дитяча та підліткова психотерапія: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2019. 120 с.

Шульгіна В.В., Тащук І.В., Гонца А.О. та ін. Радіологія: променева діагностика та променева семіотика органів грудної порожнини: навч.-метод. посіб. для студ. закл. вищ. освіти. Чернівці: ВДМУ, 2019. 106 с.

 

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ  /науково-дослідні/

            

          Монографії

Іващук С.І., Сидорчук Л.П. Предиктори формування гострого і загострення хронічного панкреатиту. Чернівці: БДМУ, 2019. 384 с.

Пашковський В.М., Юрценюк О.С., Кричун І.І. та ін. Удосконалення ранньої діагностики та диференційованого лікування пацієнтів з непсихотичними психічними розладами з урахуванням стану нервової системи. Чернівці: Технодрук, 2019. 324 с.

Синдром набутого імунодефіциту в хірургії: епідеміологія, класифікація, патогенез, клініка, діагностика, лікування, концепція профілактики: монографія /за ред. В.П. Польового. Чернівці: Медуніверситет, 2019. 280 с.

Хухліна О.С., Шорікова Д.В., Шоріков Є.І. Артеріальна гіпертонія та цукровий діабет 2 типу: морфофункціональні та біохімічні аспекти ремоделювання судин га серця: монографія. Чернівці, 2019. 179 с.

 

          Матеріали  конференцій    

Перинатальна медицина в Україні: проблеми, досягнення, пріоритети (присвячена пам’яті вчителя – професора Михайленка Омеляна Трохимовича). Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (21-22 лют. 2019, м. Чернівці). Чернівці: Медуніверситет, 2019. 204 с.

Пульмонологія та коморбідність. Матеріали наук.-практ.конф. з міжнар. участю (28-29 бер. 2019, м. Чернівці). Чернівці: Медуніверситет, 2019. 106 с.

Сучасні проблеми антибіотикотерапії та формування антибіотикорезистентності. Матеріали наук.-практ. конф.з міжнар. участю (29 січ. 2018, Чернівці). Чернівці: БДМУ, 2018. 163 с.

 

 

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ

 

 

ВИДАННЯ ІНОЗЕМНИМИ  МОВАМИ

Gerush I.V., Tashchuk K.H., Dikal M.V. et al. Bioorganic Chemistry. Test tasks: Manual for self- assessment of students at higher medical educational establishments of Ukraine. Chernivtsi, 2019. 107 p.

Tashchuk, V.K,, Slukhenska, R.V., Kulish, N.M., et al. Physical education. Physiological and Methodological Bases for Development of Physical Abilities. Chemivtsi: Tehnodruk, 2019. 124p.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: