Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

Академічна доброчесність

Корисні посилання

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату:  Затверджено Вченою радою Вищого державного навчального закладу України “Буковинський державний медичний університет”, протокол №2 від 24 вересня 2015 р.

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII зі змінами. База даних «Законодавство України».

Про вищу освіту : Закон України від 18.12.2019 № 392-IX. База даних «Законодавство України». Ст. 6.6, Ст. 16.8, Ст. 19.9, Ст. 32.3.1, Ст. 69 : Поняття академічного плагіату. Відповідальність за порушення.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ. База даних «Законодавство України». URL. Ст. 42. Поняття академічної доброчесності, види порушень академічної доброчесності, відповідальність

Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір : постанова Каб. Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1756.

Про Етичний кодекс ученого України : постанова НАН України від 15. 04. 2009 № 2.

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів : наказ М-ва освіти та науки України від 14.07.2015р. № 758. База даних «Законодавство України».

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / упоряд. : В. Бахрушин, Є. Ніколаєв ; SAIUP.

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах : метод. рек. / автори-укладачі : О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка Нац. техн. ун-ту України «Київ. політех. ін-т ім. І. Сікорського» ; Укр. бібл. асоц. Київ : УБА, 2016. Електрон. вид. 117 с.

Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні поради / авт. – уклад.: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; УБА. Київ :УБА, 2016. Електрон. вид. 39 с. URL

Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці : інформаційний огляд / авт.-уклад.: Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін ; Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; УБА. Київ : УБА, 2016. Електрон. вид. 41 с. URL

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / авт.-уклад. А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; УБА. Київ : УБА, 2016. Електрон. вид. 36 с. URL

Рекомендації щодо впровадження кодексу честі в закладах освіти / Є. Стадний, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). URL

Як підтримати академічну доброчесність в університеті? : Рекомендації МОН та експертів SAIUP / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. URL (дата звернення : 07.04 2020).

Академічна доброчесність : Серія Інфобюлетенів / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP). : URL

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова. Київ : Таксон, 2016. 234 с. URL

Артюхов А. Університетська система дотримання академічної доброчесності: нормативна база or/and/versus дієві механізми : вебінар / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP, СумДу. URL

Десять принципів академічної доброчесності для викладачів / Центр академічної доброчесності, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. URL

Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах / Є. Стадний, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). URL

Дроздов В. Академічна доброчесність: від теорії до практики : вебінар / Центр академічної доброчесності, Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. URL

Фундаментальні цінності академічної доброчесності : переклад українською / Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. URL

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: