Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

Самсон Олена Іларіонівна

 видатний вчений, педагог
терапевт, професор, 
доктор медичних наук
 
 
 Основні дати життя і діяльності 

18.04.1921 р. – народилася в м. Кременчук на Полтавщині.
1946 р. – закінчила Харківський медичний інститут.
1946-1950 рр. – клінічний ординатор Харківського медичного інституту.
1950 р. – захистила кандидатську дисертацію.
1950 р. – переїхала до Чернівців.
1950-1954 рр. – асистент кафедри госпітальної терапії Чернівецького медичного інституту.
1959 р. – захистила докторську дисертацію.
1960 р. – професор кафедри госпітальної терапії Чернівецького медичного інституту.
1961-1963 рр. – декан лікувального факультету.
1965-1967 рр. – завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб.
1968-1991 рр. – завідувач кафедри факультетської терапії.
1991-1997 рр. – професор кафедри факультетської терапії.
1997 р. – професор Олена Іларіонівна Самсон пішла з життя.

Кроки поступу та наукова діяльність 


Олена Іларіонівна Самсон народилася 18 квітня 1921 року в місті Кременчук на Полтавщині. З відзнакою закінчила середню школу і, отримавши відмінний атестат, мріяла про навчання у медичному інституті. У 1940 році вступає до Башкирського медичного інституту. 

В 1944 році Самсон О.І. переїжджає до Харкова. Тут вона у 1946 році закінчила навчання і, отримавши диплом лікаря з відзнакою, залишається в інституті на науковій роботі.
Кандидатська дисертація Олени Іларіонівни Самсон на тему: «Серцево-судинна система при виразковій хворобі» була виконана на кафедрі госпітальної терапії лікувального факультету Харківського медичного інституту у 1949 році під керівництвом відомого науковця, професора В.Л. Когана-Ясного.
Під час роботи над кандидатською дисертацією О.І. Самсон використала 292 вітчизняних та 57 іноземних джерела літератури. За темою кандидатської дисертації було надруковано 27 наукових робіт.
Захист дисертації відбувся у 1950 році. Незабаром Олена Іларіонівна отримує звання кандидата медичних наук та переїжджає до Чернівців, з якими буде пов’язане все її подальше життя.
Упродовж 1950-1954 рр. О.І. Самсон працює асистентом, а з 1954 по 1960 роки – доцентом кафедри госпітальної терапії Чернівецького медичного інституту.

О.І. Самсон – асистент кафедри госпітальної терапії ЧМІ. (1950 р.) 
 

У 1958 році в Ленінграді на засіданні Вченої ради інституту фізіології ім.І.П. Павлова О.І. Самсон успішно захищає докторську дисертацію на тему: «Клініко-експериментальне обґрунтування новокаїнової терапії при виразковій хворобі», присвячену патогенетичному лікуванню виразкової хвороби.
С.М. Рисс (член-кор. АМН СРСР) висловив одностайну думку офіційних та неофіційних опонентів стосовно неординарного, талановитого підходу дисертанта до вирішення питань лікування виразкової хвороби, і в неповних сорок років Олена Іларіонівна отримує звання професора.
З того часу творчий шлях О.І. Самсон був присвячений гастроентерології.
Медичний світ поповнився прекрасним науковцем, і з 1960 року Олена Іларіонівна обирається професором кафедри госпітальної терапії Чернівецького медичного інституту.
Ця надзвичайна жінка, окрім покликання вченого, мала видатний талант організатора. Упродовж 1961-1963 років вона працювала деканом лікувального факультету Чернівецького медичного інституту.
З 1965 по 1967 роки Олена Іларіонівна – завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, а з 1968 по 1991 роки – завідувач кафедри факультетської терапії.

Олена Іларіонівна Самсон – автор 274 наукових праць (21 з яких – надрукована за кордоном), у тому числі: 10 монографій, зокрема «Клінічна гастроентерологія», «Етапне лікування виразкової хвороби», «Лікувальне застосування мінеральних вод Буковини при захворюваннях шлунка і дванадцятипалої кишки» та багато інших. Вона підготувала 8 навчальних посібників, автор 48 винаходів і раціоналізаторських пропозицій.
        Наукові розробки О.І. Самсон схвалюють вчені як в нашій країні, так і за кордоном. Кафедра факультетської терапії підтримувала тісний зв’язок з науковими центрами країн Європи, зокрема медичною Академією Болгарії, Данії, Франції, Угорщини, Норвегії. Професор О.І. Самсон читала лекції в Болгарській академії медичних наук та студентам медичних факультетів університетів у Софії і Пловдиві, була обрана Почесним членом Болгарського наукового товариства гастроентерологів, а в 1992 р. – членом Європейської Асоціації гастроентерологів (Осло, Норвегія). Вона була також активним учасником цілого ряду міжнародних медичних конгресів, симпозіумів, пленумів, з’їздів. О.І.Самсон була організатором І пленуму правління Всесоюзного наукового товариства гастроентерологів, п’яти республіканських конференцій, читань ім. С.П. Боткіна АМН СРСР та президії правління Всесоюзного наукового товариства терапевтів.

          І всесоюзний з’їзд гастроентерологів Москва, 1973 р.           Наукова конференція ЦНДІ гастроентерології Москва, 1978р.
 
 

        Більше 20 років Олена Іларіонівна очолювала товариство терапевтів області, не раз обиралась членом правління президій українських товариств терапевтів і гастроентерологів. За роки роботи товариства виділені в самостійні такі секції, як гастроентерології, геронтології, пульмонології та імунології, нефрології, клінічної ендокринології. 15 років вона працювала в редакційній раді журналу «Лікарська справа».
Олена Іларіонівна Самсон не лише талановитий вчений, терапевт, гастроентеролог, а перш за все, багатогранна особистість: поетеса, мала неабиякі музичні здібності, гарно співала, декламувала вірші, ій було притаманне почуття гумору. Разом з тим вона була вимогливою до себе та оточуючих. Лекції, семінари, клінічні розбори хворих, які вона проводила, вирізнялись ерудицією, високою культурою, науковою новизною, практичною спрямованістю.
Професор О.І. Самсон – Вчитель з великої літери, перед яким схиляють голови сотні і сотні медиків. Вона виховала п’ятьох докторів наук (О.І. Волошин, В.М. Чорнобривий, Г.С. Стеценко, М.Ю. Коломоєць, Т.М. Христич) та 22 кандидати медичних наук.


В останні роки свого життя професор О.І. Самсон активно розробляла геронтологічні аспекти гастроентерології. Її було обрано членом Європейської асоціації геронтологів і геріатрів.
Останню лекцію, присвячену діагностиці та лікуванню виразкової хвороби, Олена Іларіонівна прочитала студентам 2 березня 1997 року, а 4 березня її не стало.
З ім’ям О.І. Самсон пов’язане становлення і розвиток гастроентерологічної служби в Україні. З ініціативи та її безпосередній участі в Україні вперше були створені гастроентерогічні кабінети при поліклініках, розроблений та впроваджений в практику метод реабілітаційного відновного лікування, організовані стаціонарні відділення реабілітації для гастроентерологічних хворих.
Професор Олена Іларіонівна Самсон нагороджена 2-ма орденами «Знак Пошани», медаллю ім. С.П.Боткіна. Вона – заслужений діяч науки та техніки України. З 1988 року почесний громадянин м. Чернівці.
З нагоди 50-річчя Чернівецького медичного інституту її портрет занесено до галереї портретів фундаторів наукових шкіл Буковинського медичного університету.

Виступ на 7-ій науковій сесії Центрального науково-дослідного інституту гастроентерології. (Москва. 31січня-2 лютого 1980 р.)

 
 

Наукова спадщина професора О.І.Самсон
Підручники, монографії, навчальні посібники 

1. Самсон Е.И. Профилактическое противорецидивное лечение больных язвенной болезнью: методические рекомендации /Е.И. Самсон. – Черновцы, 1969. – 32 с.
2. Самсон Е.И. Противорецидивное лечение больных язвен­ной болезнью: методические указания / Е.И. Самсон. – Черновцы: ЧМИ, 1969. – 23 с.
3. Самсон Е.И. Профилактическое лечение язвенной болезни / Е.И. Самсон. – К.: Здоров’я, 1971. – 183 с.
4. Самсон Е.И. Схема истории болезни: мето­дические указания для студентов IV курса / Е.И. Самсон, П.М. Ляшук . – Черновцы, 1972.- 29 с.
5. Самсон Е.И. Пролонгированное профи­лактическое лечение язвенной болезни: методические ре­комендации / Е.И. Самсон, М.Ю. Коломоец. – Черновцы, 1975. – 34 с.
6. Самсон Е.И. Дифференцированное лече­ние язвенной болезни, сочетающейся с хроническим холеци­ститом: методические рекомендации. /Е.И. Самсон, М.Ю. Коломоец. – Черновцы, 1977. – 30 с.
7. Самсон Е.И. Этапное лечение и реабилитация больных язвенной болезнью / Е.И. Самсон. – К.: Здоров’я, 1979. – 160 с.
8. Лечебное применение минеральных вод Буковины при заболеваниях желудка и 12-перстной кишки. / Е.И. Самсон, В.А. Калугин, Л.С. Малюх, В.Г. Глубоченко. – К.: Здоро­в’я, 1981. – 71с.
9. Самсон Е.И. Лечебная физкультура при заболеваниях желудка и кишок / Е.И. Самсон, Н.Г. Триняк. – К.: Здоро­в’я, 1983. – 63 с.
10. Самсон Е.И. Использова­ние сухой белковой смеси в диетическом питании: методи­ческие рекомендации / Е.И. Самсон, М.Ю. Коломоец, А.И. Волошин. – Черновцы, 1983. – 29 с.
11. Восстановительное лечение язвенной болезни на этапах меди­цинской реабилитации: методические рекомендации / Е.И. Самсон, М.Ю. Коломоец, В.А. Калугин, Т.Н. Христич. – Черновцы: ЧМИ, 1985.
8. Самсон Е.И. Поликлиническая терапия: учебное пособие / Е.И. Самсон, М.Ю. Коломоец – К.: Вища школа, 1985. – 264 с.
9. Самсон O.I. Профілактика виразкової хво­роби. Поради лікаря. /О.І. Самсон, О.Ф. Гоцуляк. – К.: Здоров’я, 1986. – 40 с.
10. Самсон Е.И. Профилактика язвенной болезни. / Е.И. Самсон, О.Ф. Гоцуляк. -[ 2-е изд., перераб. и доп.]. – К.: Здоров’я, 1986. – 36 с.
11. Восстановительное лечение хронического ко­лита на этапах медицинской помощи: методические реко­мендации / Е.И. Самсон, М.Ю. Коломоец, А.И. Волошин [и др.]. – Черновцы, 1988. – 24 с.
12. Самсон Е.И. Дифференцированное лечение язвенной боле­зни, сочетающейся с хроническим холециститом: методи­ческие рекомендации / Е.И. Самсон. – Черновцы, 1989. – 36 с.
13. Восстановительное лечение хроническо­го (неязвенного) колита на этапах медицинской реабилита­ции: методические рекомендации /Е.И. Самсон, М.Ю. Коломоец, А.И. Волошин [и др.]. – М., 1990. – 32 с.
14. Е.И. Самсон. Клинико-экспериментальное обоснование новокаинотерапии при язвенной болезни: автореф. дис. на соискание науч. степени доктора мед. наук / Е.И. Самсон. – Л., 1958. – 23 с.

Наукові статті 
1. Самсон Е.И. К вопросу о полной атриовентрикулярной бло­каде /Е.И. Самсон // Врачебное дело. – 1948. – №7. – С.4.
2. Самсон Е.И. Опыт применения лекарственного и условноре­флекторного сна с лечебной целью при язвенной и гипертонической болезнях / Е.И. Самсон // Врачебное дело. – 1953. – №1. – С.91-92.
3. Самсон Е.И. Состояние сердеч­но-сосудистой системы при эндемическом зобе / Е.И. Самсон, С.А.Чуракова, Г.Г. Сергеева// Врачебное дело. – 1954. – №9. – С. 855-856.
4. Самсон Е.И. О влиянии внутривенно введенного новокаина на течение язвенной болезни / Е.И. Самсон // Тезисы докладов науч. сес­сии Черновицкого мед. института, посвященной 10-летию существования института. – Киев, 1954. – С. 55-56.
5. Самсон Е.И. Применение минеральной воды Черновицкого источника при лечении больных язвенной болезнью / Е.И. Самсон // Враче­бное дело. – 1955. – №10. – С.997.
6. Самсон Е.И. Отдаленные результаты лечения язвенной болезни сном и новокаином/ Е.И. Самсон // Клиническая медицина. – 1956. – №10. – С. 54-55.
7. Самсон Е.И. О влиянии внутривенных вливаний новокаина на течение язвенной болезни /Е.И. Самсон //Терапевтический архив. -1956. – №8. – С. 47-52.
8. Самсон Е.И. Особенности секреторно-двигательной функции желудка при язвенной болезни/ Е.И. Самсон // Клиническая медицина.- 1957. – Т. 34, (приложение). – С. 17.
9. Самсон Е.И. Клинико-экспериментальное обоснование ново- каинотерапии при язвенной болезни/ Е.И. Самсон // Тартуский университет: труды совещания по проблемам физиологии и патоло­гии пищеварения, посвященного 40-й годовщине Великой Октябрь­ской социалистической революции ( 28.06-02.07; 1957г.). – Тарту, 1957. – С. 139-146.
10. Самсон Е.И. Механизм терапевтического действия внутри­венно введенного новокаина при язвенной болезни/ Е.И. Самсон// Вра­чебное дело. – 1957. – №11. – С. 117-119.
11. Самсон Е.И. Клинико-экспериментальное обоснование новокаиновой терапии при язвенной болезни / Е.И. Самсон // VII-й съез­д терапевтов УССР: тезисы докладов. – К., 1957. – С. 202-203.
12. Самсон Е.И. Сравнительная оценка лечения больных язвен­ной болезнью сном и новокаином: реферат / Е.И. Самсон // Советская медици­на, (приложение). – 1957. – С. З.
13. Самсон Е.И. Особенности фоновых плетизмограмм и безус­ловных сосудистых рефлексов у больных язвенной болезнью / Е.И. Самсон // Врачебное дело. – 1957. – №7. – С.763-765.
14. Самсон Е.И. Клиническое обоснование новокаиновой тера­пии при язвенной болезни / Е.И. Самсон // Врачебное дело, (приложение). – 1957. – С. 30-31.
15. Самсон Е.И. Изменение высшей нервной деятельности при внутреннем введении новокаина / Е.И. Самсон //Журнал высшей нервной деятель­ности им. И.П.Павлова. – 1958. – Т.8, вып.6. – С. 911-918.
16. Самсон Е.И. Комплексное лечение больных язвенной болез­нью новокаином, атропином и гемотрансфузиями / Е.И. Самсон //Сборник научных работ Черновицкого мединститута. – Вып.7. – Черновцы, 1958. – С. 302-308.
17. Самсон Е.И. К вопросу об оценке состояния высшей нервной деятельности в клинике внутренних болезней: выступление в дискуссии, вызванной статьей И.И.Сперанского, посвященной этому вопросу /Е.И. Самсон // Терапевтический архив. – 1959. – №8. – С. 90-91.
18. Самсон Е.И. Дальнейшее наблюдение над отдаленными результатами лечения больных язвенной болезнью/ Е.И. Самсон //Сборник научных трудов Черновицкого мединститута.- Вып. 10. – Черновцы, 1959. – С. 27-30.
19. Самсон Е.И. Сравнительная оценка ближайших и отдален­ных результатов лечения больных язвенной болезнью/Е.И. Самсон //Клиническая медицина. – 1959. – №10. – С. 79-83.
20. Самсон Е.И. Изменение моторной и секреторной функций желудка при внутривенных вливаниях новокаина / Е.И.Самсон //Фарма­кология и токсикология. – 1959. – №3. – С. 43-47.
21.Самсон Е.И. К вопросу о функциональных взаимоотношениях между высшими отделами центральной нервной систе­мы и внутренними органами при язвенной болезни/Е.И.Самсон// Объединенная научная конференция по проблеме кортико-висцеральных взаимоотношений: мате­риалы. – Баку, I960. – С. 86-92.
22.Самсон Е.И. К вопросу об изменении функционального состояния высших отделов центральной нервной системы у бо­льных язвенной болезнью при новокаинотерапии / Е.И. Самсон // Труды научной конференции по проблемам физиологии и патоло­гии пищеварения, посвященной памяти академика К.М. Быкова. – Иваново, 1960.- С.744-745.
23. Самсон Е.И.Особенности течения язвенной болезни у лиц пожилого возраста /Е.И.Самсон //Терапевтический архив. – 1961. – №3. – С. 54-58.
24. Самсон Е.И. Особенности функциональ­ного состояния желудка при холецистите / Е.И. Самсон, И.К. Кондрацкая // Врачебное дело. – 1961. – №3. – С. 41-44.
25. Самсон Е.И. К вопросу о механизме новокаинотерапии при преждевременном старении (экспериментальные данные) / Е.И. Самсон //Конференция по проблеме геронтологии и гериатрии: тезисы докладов. – К., 1961. – С. 102-103.
26. Самсон Е.И. К вопросу о комплексном лечении больных яз­венной болезнью / Е.И. Самсон // Научная конференция, посвященная профилактике и терапии язвенной болезни: тезисы докладов – Л., 1961. – С. 33-35.
27. Самсон Е.И. Влияние гексония на функциональное состоя­ние желудка больных язвенной болезнью /Е.И. Самсон //Научная конференция по проблемам физиологии и патологии пище­варения и всасывания: тезисы рефератов. – Одесса, 1961. – С. 21-22.
28. Самсон Е.И. Клинико-экспериментальное обоснование новокаи­нотерапии при язвенной болезни / Е.И. Самсон // VII-й съезд терапевтов УССР: труды. – К., 1962. – С. 429-432.
29. Самсон Е.И. К вопросу о механизме новокаинотерапии при преждевременном старении (экспериментальные данные) / Е.И. Самсон
// Вопро­сы геронтологии и гериатрии. – Л., 1962. -С. 128-131.
30. Самсон Е.И. Выступление в прениях на пленарном заседа­нии (6 июня 1957г.) по проблеме: «Язвенная болезнь желудка и двенадцати перстной кишки» / Е.И. Самсон // VI-й съезд терапевтов УССР (3-8 июня 1957г.): труды. – К., 1962. – С. 414.
31. Самсон Е.И. К вопросу о функциональных взаимоотношениях между высшими отделами центральной нервной системы и внутренними органами при хроническом гастрите / Е.И. Самсон //Механизмы кортико-висцеральных взаимоотношений. – Баку, 1962. – С. 93-95.
32. Самсон Е.И. К вопросу о дифференциальном применении некоторых видов комплексной терапии больных язвенной болезнью / Е.И. Самсон//Научная конференция по проблеме: «Физи­ология и патология пищеварения»: те­зисы докладов. – К., 1962. – С. 90-91.
33. Самсон Е.И. К вопросу о функциональных взаимоотношениях между высшими отделами центральной нервной систе­мы и внутренними органами при язвенной болезни / Е.И. Самсон //Механизмы кортико-висцеральных взаимоотношений: материалы научной конференции. – Баку, 1962. – С. 86-92.
34. Самсон Е.И. Влияние хлорофиллина натрия на функциональное состояние желудка у больных хроническим гастритом / Е.И. Самсон //Научная сессия, посвященная проблемам хронического гаст­рита (28-31 января 1963 г.): тезисы докладов. – Л., 1963. – С. 47-48.
35.Самсон Е.И. Влияние тысячелистника на тече­ние хроническихгастритов /Е.И. Самсон, Ф.А. Бараш //Научная сессия, посвященная проблемам хронического га­стрита (28-31 января 1963 г.): тезисы докладов. – Л., 1963. – С. 48-49.
36. Самсон Е.И. Электрофоретическая характеристика белков сыворотки крови у больных язвенной болезнью в связи с гемотрансфузиями / Е.И. Самсон // 39-я научная конферен­ция Черновицкого мединститута: тезисы докладов. – Черновцы, 1963. – С. 41-42.
37. Самсон Е.И. Электрофоретическая характеристика белков сыворотки крови у больных язвенной болезнью в связи с гемотрансфузиями белков /Е.И. Самсон // Терапевтический архив. – 1963. – Т.35, №6. – С. 50-56.
38. Самсон Е.И. Влияние тысячелистника на течение язвенной болезни /Е.И. Самсон //40-я итоговая научная конференция Черно­вицкого мединститута: материалы. – Черновцы, 1964. – С. 150-151.
39. Самсон Е.И. Итоги противорецидивного лечения больных язвенной болезнью/Е.И. Самсон, Л.Ф. Кимлач, Н.И. Вайнер// Украинская научная республиканская конференция по проблеме физиологии и патологии пи­щеварения: матерериалы. – Тернополь, 1964. – С. 337-339.
40. Самсон Е.И. Особенности белкового обмена у больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки/Е.И. Самсон // Врачебное дело. – 1964. – №3. – С. 32-37.
41. Самсон О.І. Терапевтична ефективність но­вого серцевого глікозиду ерізимозиду при хронічній недоста­тності кровообігу (за даними векторкардіографії і капіляроскопії) /О.І. Самсон, О.М. Синчук //Конференція по проблемі патології серцево-судинної систе­ми: тези доповідей. – Івано-Франківськ, 1964. – С. 244-246.
42. Самсон Е.И. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у больных эндемическим зобом на Буковине /Е.И. Самсон, Г.Г. Сергеев, С.А. Чуракова //Физиология и патология эндокринной системы. – Харьков, 1964. – С. 222-223.
43. Самсон О.І. Функціональний стан шлун­ка у хворих на хронічний холецистит/О.І. Самсон, Н.К. Кондрацька //Конференція по проблемі фізіології і патології органів травлення: тези доповідей. – Івано-Франківськ, 1964. – С. 263-264.
44.Самсон Е.И. Особенности белкового обмена при язвенной болезни у людей пожилого возраста по данным электрофо­реза белков сыворотки крови/ Е.И. Самсон, Л.Ф. Кимлач //Научная конференция, посвященная вопросам аллергии и реактивности органов и систем организма при эндокринных расстройствах : тезисы докладов. – К., 1964. – С. 150-152.
45. Самсон Е.И. Терапев­тическая эффективность эризимозида при хронической не­достаточности кровообращения/ Е.И. Самсон, А.Н. Сынчук, М.В. Кропельницкая //41-я итоговая научная конференция: тезисы докладов. – Черновцы, 1965. -С. 115-116.
46. Самсон Е.И. Методическое письмо по противорецидивному лечению больных язвенной болезнью/Е.И.Самсон.- Черновцы,1965.- 7с.
47. Самсон Е.И. Особенности двигательной функции желудка у больных язвенной болезнью/ Е.И. Самсон // Клиническая медицина. – 1965. – №5. – С. 45-49.
48. Самсон Е.И. Особенности двигательной функции желудка у больных язвенной болезнью/ Е.И. Самсон // Клиническая медицина. – 1965. – №7. – С. 66-67.
49. Самсон Е.И. О результатах противорецидивного лечения больных язвенной болезнью /Е.И. Самсон, Л.Ф. Кимлач, Н.Б Вайнер //Советская медицина. – 1965. – № 6. – С. 57-61.
50. Самсон Е.И. Лечебное применение нового сердечного глюкозида эризимозида при хронической недо­статочности кровообращения у больных ревматизмом и дру­гими заболеваниями / Е.И. Самсон, А.Н. Сынчук // Ревматизм: тезисы докладов и со­общений к объединенной конференции, посвященной 20-летию воссоединения За­карпатья с Советской Украиной. – Ужгород, 1965. – С. 171-174.
51. Лечение ревматизма, осложненного хронической недостаточностью кровообращения, эризимозидом /Е.И. Самсон, Л.Н. Сынчук, М.В. Кропельницкая, Д.Г. Лукьянчук //Ревматизм: труды Одесского мединститута. – К., 1965. – С. 199-203.
52. Самсон Е.И. Клиническая характеристика течения язвенной болезни у лиц пожилого возраста / Е.И. Самсон, В.М. Попова //Проблемы гериатрии в клинике внутренних болезней. – К., 1965. – С. 393-396.
53. Самсон Е.И. Опыт противорецидивного лечения больных язвенной болезнью / Е.И. Самсон, Л.Ф. Кимлач, Н.А.Вайнер //VII съезд те­рапевтов УССР: тезисы докладов. – К., 1965. – С. 289-290.
54. Самсон Е.И. Особенности двигательной фун­кции 12-перстной кишки при различных заболеваниях пи­щеваварительной системы/ Е.И. Самсон, Н.К. Мигован // 41-я итоговой научная конференция: тезисы докладов. – Черновцы, 1965. – С. 113-115.
55. Самсон Е.И.. Влияние некоторых лекарст­венных препаратов на двигательную функцию 12-перстной кишки при заболеваниях пищеварительной системы (данные дуоденографии) / Е.И. Самсон, Н.К. Кондрацкая //Краткое содержание докладов научной конференции по физиологии и патологии пищеварения. – Львов, 1965. – С. 257-259.
56. Самсон Е.И. Особенности двигательной функции желчевыводящей системы, 12-перстной кишки и желудка при хроническом холецистите / Е.И. Самсон, Н.К Мигован //Физиология и патология желчеобразования и желчевыведения: материалы к симпозиуму. – Львов, 1965. – С. 121-122.
57. Самсон Е.И. Особенности двигательной фун­кции 12-перстной кишки при различных заболеваниях пище­варительной системы (по данным дуоденографии и дуоденотонометрии) / Е.И. Самсон, Н.К Мигован // 41-я итоговой научная конференция Черновицкого мединститута: тезисы докладов. – Черновцы, 1965. – С. 113-115.
58. Самсон Е.И. Опыт диспансери­зации больных язвенной болезнью /Е.И.Самсон, З.И. Шарова, Л.Ф. Кимлач//Юбилей­ная научная конференция, посвященная 25-летию воссоединения Северной Бу­ковины с УССР: тезисы докладов. – Черновцы, 1965. – С. 125-128.
59. Самсон Е.И. Влияние противорецидивного лечения на течение язвенной болезни/Е.И. Самсон, Л.Ф. Кимлач// Терапевтический архив. – 1965. – №8. – С.68-71.
60. Самсон Е.И. Диагностическое значение аспирационной гастробиопсии в оценке морфологического состояния желудка при хроническом холецистите/ Е.И. Самсон, Н.К Мигован //Матери­алы и рефераты докладов республиканской научно-практи­ческой конференции врачей. – Боржоми, 1966. – С.85-86.
61. Самсон О.І. Показники функціонального і морфологічного стану шлунка у хворих хронічним холецис­титом / О.І. Самсон, Н.К. Мігован // Патологія і фізіологія органів травлення. – Че­рнівці, 1966. – С. 100-102.
62. Самсон Е.И. Функциональное и морфоло­гическое состояние желудка у больных хроническим холе­циститом / Е.И. Самсон, Н.К. Мигован // Материалы республиканской конференции терапевтов УССР (20-22 июня 1966г.). – Донецк, 1966. – С. 233-235.
63. Самсон Е.И. Характеристика двигательной функции 12-перстной кишки при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (по данным дуоденографии и дуоденотонометрии)/Е.И. Самсон, Н.К. Мигован //Терапевтический архив. – 1966. – №1. – С. 34-37.
64. Самсон О.І. Вміст катехоламінів та 17-оксикортикостероїдів у сечі хворих виразковою хворобою /О.І. Самсон// Патологія і фізіологія ­ органів травлення. – Чернівці, 1966. – С.98-100.
65. Самсон Е.И. Диагностическая ценность дуо­денального зондирования в выявлении дискинезий желчевыводяших путей/ Е.И. Самсон, Н.К Мигован //Лечебные природные ресурсы При­карпатья на службе советского здравоохранения. – Моршин, 1966. – С. 155-158.
66. Самсон Е.И. О результатах диспансеризации бо­льных язвенной болезнью/Е.И. Самсон, Л.Ф. Кимлач//2-я тематическая конференция «Социально-гигиенические и общегигиенические вопросы здо­ровья населения»: тезисы докладов. – Ивано-Франковск, 1966. – С. 37-39.
67. Самсон Е.И. Результаты диспансеризации больных язвенной болезнью /Е.И. Самсон, Л.Ф. Кимлач // 2-я тематическая конференция «Социально-гигиенические, общегигиенические вопросы здоровья населения»: тезисы докладов.- Ивано-Франковск, 1966. – С.22-24.
68. Самсон Е.И. Радиотелеметрическое исследование желудка в динамике в связи с применением некоторых лекарственных средств /Е.И. Самсон // Терапевтический архив. – 1967. – №11. – С. 99-101.
69. Самсон Е.И. Радиотелеметрическое изучение функциионального
состояния желудка у больных хроническим гастритом и язвенной болезнью в связи с применением некоторых лекарственных средств /Е.И. Самсон //Физиология пищеварения: те­зисы докладов IX конференции.- Ч.2. – Одесса, 1967. – С. 47-48.
70. Самсон Е.И. Радиотелеметрические показатели функцио­нального
остояния желудка у больных хроническим гаст­ритом и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в связи с применением минеральной воды «Черешенка»/Е.И. Самсон // Во­просы санитарно-курортного лечения больных с заболева­ниями органов пищеварения: тезисы докладов научно-практической конференции. – Моршин, 1967. – С. 91-93.
71. Самсон Е.И. О кортико-висцеральных взаимоотношениях в физиологии, медицине и биологии /Е.И. Самсон, Н.К Мигован //Научно-практическая конференция, посвященная 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции: тезисы докладов. – Вып I. – Л., 1967. – С.125.
72. Самсон Е.И. Характеристика функций желудка у больных хроническим холециститом /Е.И. Самсон, Н.К. Кондрацкая // Современ­ные проблемы гастроэнтерологии: материалы Республикан­ской научной конференции. – Днепропетровск, 1967. – С. 101.
73. Самсон Е.И. Характеристика функций же­лудка у больных хроническим холециститом /Е.И. Самсон, Н.К Мигован // Совре­менные проблемы гастроэнтерологии. – Днепропетровск, 1967. – С. 388-389.
74. Самсон Е.И. Выступление в прениях по проблеме «Организация терапевтической помощи и диспансерного обслужи­вания населения» /Е.И. Самсон // Труды VIII съезда терапевтов УССР. – К., 1967. – С. 529-530.
75. Самсон Е.И. Опыт противорецидивного лечения больных язвенной болезнью/Е.И. Самсон, Л.Ф. Кимлач, Н.А. Вайнер //VIII съезд
те­рапевтов УССР: тезисы докладов. – К., 1967.- С. 515-518.
76. Самсон Е.И. К вопросу о кортико-висцеральных взаимоотноше­ниях при язвенной болезни/Е.И. Самсон //VIII научная конференция по кортико-висцеральным взаимоотношениям физиологии, меди­цины и биологии, посвященная 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции (04. 1967г.).- Вып.1. – Целиноград, Л., 1967.- С.41-42.
77. Самсон Е.И. К вопросу о кортико-висцеральных нарушениях при язвенной болезни/Е.И. Самсон, С.Т. Гайдичук, В.Н. Василюк //VIII научная конференция по кортико-висцеральным взаимоотношениям физиологии, меди­цины и биологии, посвященная 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции (04.1967г.). – Вып. 2. – Целиноград, Л., 1967. – С. 200-202.
78. Самсон Е.И. Значение функциональных и морфологических изменений желчевыводящей системы / Е.И. Самсон, Н.К Мигован //Физиология пищеварения: тезисы докладов IX конференции.- Одесса, 1967. – С. 48-49.
79. Самсон Е.И. Характеристика мукополисахароидов слизистой оболочки желудка при хроническом хо­лецистите/Е.И.Самсон, Н.К.Мигован // Гистохимия в нормальной и патологичес­кой морфологии. – Новосибирск, 1967. – С. 203-205.
80. Самсон Е.И. Функциональ­ные и морфологические особенности желудка при хроничес­ком гастрите/ Е.И. Самсон, И.К. Мохунь, С.Т. Гайдичук // Вопросы санаторно-курортного лече­ния больных с заболеваниями органов пищеварения: тези­сы докладов. – К., 1967. – С. 78-80.
81. Самсон Е.И. Принципы профилактического лечения боль­ных язвенной болезнью /Е.И. Самсон //Вопросы медицинского об­служивания больных с заболеваниями пищеварительной си­стемы в условиях поликлиники: тезисы республиканской научно-практической конференции врачей гастроэнтерологов. – Черновцы, 1968. – С. 220-222.
82. Самсон Е.И. Принципы профилактического лечения больных язвенной болезнью / Е.И. Самсон //Вопросы медицинского обслуживавания больных с заболева­ниями пищеварительной системы в условиях поликлиники: тезисы республиканской научно-практической конференции. – Черновцы, 1968. – С. 220-222.
84. Самсон Е.И. Радиотелеметрические показате­ли функционального состояния желудка у больных хрониче­ским гастритом и язвенной болезнью в связи с применением некоторых лекарственных средств /Е.И. Самсон //Физиология и па­тология органов пищеварения: материалы конференции. – К., 1968. – С. 139-140.
85. Самсон Е.И. Радиотелеметрические показатели функционального состояния желудка у больных хроническим гаст­ритом в связи с применением некоторых лекарственных средств/Е.И. Самсон // XVI Всесоюзного съезда терапев­тов: тезисы докладов – М., 1968. – С. 48.
86. Самсон Е.И. Характеристика гемодинамических показателей у больных хронической недостаточностью кровообращения в связи с лечением эризимозидом/ Е.И. Самсон, Д.Г. Лукьянчук//Фармакология болезней сердечно-сосудистой системы: труды НИИ краевой медицины. – Вып. I. – Ташкент, 1968. – С. 63-65.
87. Самсон Е.И. Значение радиотелеметрии в диагностике функциональных нарушений желудка у больных хроническим гастритом и язвенной болезнью/Е.И.Самсон//Вопросы медицинского обслуживания больных с заболеваниями пищеварительной системы в условиях поликлиники: тезисы докладов Республиканской на­учно-практической конференции. – Черновцы, 1968. – С. 219-220.
88. Самсон Е.И. Радиотелеметрическое исследование давления в желудке у больных язвенной болезнью и хроническим гас­тритом в связи с применением некоторых лекарственных средств / Е.И. Самсон //Новые методы диагностики и лечения в клинике внут­ренних болезней. Коронарная болезнь: тезисы докладов X конференции терапевтов Карельской АССР (20-22 марта 1969г.). – Петро­заводск, 1969. – С.48-49.
89. Самсон Е.И. Радиотелеметрическое исследование рН желудочного содержимого и давления в желудке у больных хро­ническим гастритом / Е.И. Самсон // Поблемы профилактики и ле­чения заболеваний желудочно-кишечного тракта. – М., 1969. – С. 80-84.
90. Самсон Е.И. Профилактическое противорецидивное лечение больных язвенной болезнью: методические рекомендации /Е.И.Самсон. – Черновцы, 1969. – 32с.
91. Самсон О.І. Хлоридно-натрієва мінеральна вода «Черешенка» та її використання в лікувальній практиці/ О.І. Самсон //Міжвідом­ча науково-технічна конференція по раціональному використанню сировин відходів промисловості Чернівецької області: тези доповідей. – Чернівці, 1969. – С. 24-28.
92. Самсон Е.И. Диагностическая ценность радиотелеметрического исследования желудка у больных хроническим гастри­том и язвенной болезнью / Е.И. Самсон // Новые методы исследова­ния в гастроэнтерологии. – Новосибирск, 1969. – С. 71-73.
93. Самсон Е.И. Изменение рН и давления в желудке у больных хроническим гастритом и язвенной болезнью (по данным радиотелеметрии) / Е.И. Самсон// Клиническая медицина. – 1969. – №10. – С. 40-43.
94. Самсон О.І. Етапи розвитку гастроентерології на Північній Буковині /О.І. Самсон, В.І.Шарова //Розвиток медичної науки та охоро­ни здоров’я на Північній Буковині за роки Радянської влади.- К., 1969.- С. 14-17.
95. Особливості функціонального і морфологічного стану шлунка у хворих на хронічний гастрит і виразкову хво­робу/О.І. Самсон, І.К. Мохунь, B.C. Самоїд [та ін.] // Розвиток медичної науки та охорони здоров’я на Північ­ній Буковині за роки Радянської влади. – К., 1969. – С. 78-81.
96. Самсон Е.И. Морфологические и гистохимические особенности слизистой оболочки желудка при хро­ническом холецистите /Е.И. Самсон, Н.К Мигован //Современные проблемы гастроэнтерологии (Холецистопанкреати-ты) . – Вып.1. – К., 1969. – С. 77-83.
97. Самсон Е.И. Радиотелеметрия при хроническом гастрите / Е.И. Самсон // Медицинская газета. – 1969. – 1 августа. – С.З.
98. Самсон Е.И. О профилактике рецидивов язвенной болезни / Е.И. Самсон //Современные проблемы гастроэнтерологии (язвенная болезнь).- Вып.2. – К., 1969. – С. 22-128.
99. Самсон Е.И. Противорецидивное лечение больных язвен­ной болезнью: методические указания /Е.И. Самсон – Черновцы: ЧМИ, 1969. – 23с.
100. Самсон Е.И. Радиотелеметрическое исследование давления в желудке у больных язвенной болезнью и хроническим га­стритом в связи с некоторыми лечебными средствами / Е.И. Самсон//Новые методы диагностики и лечения в клинике внут­ренних болезней. Коронарная болезнь: тезисы докладов Х-й конференции терапевтов Карельской АССР. – Петрозаводск, 1969. – С. 48-49.
101. Функциональное состояние коры надпочечников и симпато-адреналовой системы при некоторых внутренних заболе­ваниях/Е.И.Самсон, П.М. Ляшук, Б.И. Шевченко, П.С. Кушнир //Физиология, биохимия и патология эндок­ринной системы: материалы Республиканской конференции. – К., 1969. – С. 196-197.
102. Самсон Е.И. Радиоте­леметрические показатели внутрижелудочного давления у больных язвенной болезнью и хроническим гастритом /Е.И. Самсон, В.Н.Чернобровый, В.А. Лихачев // III-я Украинская конференция по физиологии и патоло­гии пищеварения, посвященная 120-летию со дня рождения И.П.Павлова: ма­териалы докладов. – Одесса, 1969. – С. 156-157.
103. Самсон Е.И. Дальнейшее наблюдение за ре­зультатами противорецидивного лечения больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки/ Е.И. Самсон, Р.Г. Шапиро // Вопросы профилактики, диагностики и лечения заболева­ний органов пищеварения: материалы Республиканской конференции. – К., 1969. – С. 78-79.
104. Самсон Е.И. Диагностическая ценность радиотелеметрического исследования желудка у больных хроническим гаст­ритом и язвенной болезнью / Е.И. Самсон //Новые методы исследо­вания в гастроэнтерологии. – Новосибирск, 1969. – С. 20-21.
105. Самсон О.І. Етапи становлення та перспекти­ви розвитку гастроентерології на Північній Буковині / О.І. Самсон, З. І. Шарова //Розвиток медичної науки та охорони здоров’я на Північній Буковині за роки Радянської влади. – К., 1969. – С. 14-17.
106. Самсон Е.И. Роль гастроэнтерологического отделения при поликлинике в профилактическом лечении больных язвенной болезнью / Е.И. Самсон, А.Д. Ярменчук, Б.Л. Ройзина-Лифшиц//Вопросы профилактики, диагностики и лечения за­болеваний органов пищеварения: материалы Республиканской конференции. – К., 1969. -С. 77-78.
107. Самсон Е.И. Изучение функционального состояния желудка у больных язвенной болезнью 12-перст­ной кишки (по данным радиотелеметрии)/ Е.И. Самсон, В.А. Лихачев //Совре­менные проблемы гастроэнтерологии (язвенная болезнь). – Вып.2. – К., 1969. -С. 46-53.
108. Самсон Е.И. Отдаленные результаты профилактического лечения больных язвенной болезнью/Е.И. Самсон //Вопросы профилактики, диагностики и лечения заболеваний органов пи­щеварения: тезисы докладов Республиканской научно-практической конференции врачей-гастроэнтерологов. – Черновцы, 1970. – С. 123-124.
109. Самсон Е.И. О профилактическом лечении больных язвенной болезнью/Е.И.Самсон//1-й Национальный конгресс по гастроэнте­рологии: «Проблемы язвенной болезни».- София: Медицина и физкультура, 1970. – С. 136-138.
110. Самсон Е.И. К вопросу о причинах ре­цидивов язвенной болезни / Е.И. Самсон, Г.А. Метельский //Вопросы теоретической и пра­ктической курортологии: краткое содержание докладов, предназначенных для обсуждения научной конференцией. – Моршин, 1970. – С. 176-178.
111. Самсон Е.И. Вопросы профилактического лечения язвен­ной болезни /Е.И. Самсон//Терапевтический архив. – 1970. – №10. – С.21-24.
112. Самсон Е.И. Диагнос­тическое значение одновременного исследования основных функций желудка методом интрагастральной рН-метрии и эндорадиозондирования внутрижелудочного давления/ Е.И. Самсон, В. Н. Чернобровый, В.А. Лихачев//Вопросы профилактики, диагностики и лечения за­болеваний органов пищеварения: тезисы докладов Республиканской научно-практической конференции врачей-гастроэнтерологов. – Черновцы, 1970. – С.125-126.
113. Самсон Е.И. Значение радиотелеметрии в диагностике функциональных нарушений желудка у больных хроническим гастритом и язвенной болезнью/ Е.И. Самсон // Материалы научно-практической конференции врачей Хмельницкой обл. (г. Хмельницкий, 1970г.). – Вып.2. – К., 1970. – С. 112-113.
114. Самсон Е.И. О профилактике рецидивов язвенной болезни / Е.И. Самсон // Современные проблемы гастроэнтерологии (язвен­ная болезнь). – Вып.2. – К., 1970. – С. 67-73.
115. Аминокислотный спектр сыворотки крови при хро­ническом гастрите и его изменения в связи с лечением / Е.И. Самсон, М.С. Шкварюк, Л.Ф. Воронова, Д.Г. Лукьянчук // Ма­териалы научно-практической конференции врачей Хмельницкой обл. (г. Хме­льницкий, 1970г.). – Вып.2. – К., 1970. – С. 118-122.
116. Действие минеральной воды «Черешен­ка» на желудочно-кишечный тракт при хронических забо­леваниях пищеварительной системы / Е.И. Самсон, Д.Г. Лукьянчук, В.Ф. Глошардина [и др.] //Вопросы теоретиче­ской и практической курортологии: краткое содержание докладов, предназначенных для обсуждения на научной конференции, (29-30 мая 1970г.). – Моршин, 1970. – С. 178-180.
117. Самсон Е.И.Клинично исследоване на терапевтичната ефективност на алмагел и алмагел А при язва на дванадесетопрьстника / Е.И. Самсон // Современна медицина. БР.7. – София, 1970. – С. 37-41.
118. Самсон Е.И. Особенности морфологического состояния слизистой оболочки желудка при язвенной болезни в связи с лечением витамином U / Е.И. Самсон // Новое в лечении органов пи­щеварения. – Душанбе, 1971. – С. 78-81.
119. Самсон Е.И. Показатели рН-метрии в оценке функционального состояния гастродуоденальной системы / Е.И. Самсон, П.М. Лящук, В.Н. Чернобровый //Гастроэнтерология (Наруше­ния секреторной функции органов пищеварения): республиканский межведомственный сборник. – Вып.З. – К., 1971. – С. 79-82.
120. Самсон Е.И. Патогенетическое обоснование профилактического лечения язвенной болезни; [резюме на англ. языке] / Е.И. Самсон// Клиническая медицина. – 1971. – №6. – С. З-10.
121. Самсон Е.И. Особенности двигатель­ной функции желудка при язвенной болезни в связи с лече­нием/ Е.И. Самсон, В.Н. Чернобровый //Физиология и патология пищеварения: ма­териалы ХІ-й Всесоюзной конференции по физиологии и патологии пищеварения. – М., 1971. – С. 467-468.
122. Организация тру­да врачей и медицинских сестер гастроэнтерологического отделения / Е.И. Самсон, П.Ф. Крышень, Л.Л. Кривицкий [и др.] //Социальная гигиена, организация здравоохранения и история медицины: республиканский межведомственный сборник. -Вып.5. – К., 1971. – С. 107-112.
123. Самсон Е.И. Влияние S-метилмелитионина (витамина U) на кислотообразующую функцию желудка при язвенной бо­лезни/ Е.И. Самсон //Врачебное дело. – 1971. – №12. – С. 33-35.
124. Самсон Е.И. Радиотелеметрические показатели кислотообразующей функции желудка у больных хроническим гаст­ритом и язвенной болезнью /Е.И.Самсон //Гастроэнтерология. (На­рушение секреторной функции органов пищеварения): республиканский межведомственный сборник. – Вып.З. – К., 1971. – С. 76-79.
125. Самсон Е.И. Радиотелеметрические показатели функционального состояния желудка в связи с лечением новым антацидом – алмагелем /Е.И. Самсон//Материалы XVII-й научной конференции института питания АМН СССР. – М., 1971. – С. 68-69.
126. Самсон Е.И. Радиотелеметрические показатели функционального состояния желудка в связи с применением витамина «U»/Е.И. Самсон// 17-я научной конференции института питания АМН СССР: материалы – М., 1971. – С. 51-53.
127. Самсон Е.И. Внешнесекреторная функция поджелудочной железы у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в связи с лечением витамином «U» /Е.И. Самсон //Новое в лечении органов пищеварения. – Душанбе, 1971. – С. 143-145.
128. Самсон Е.И. Гистохимические данные сли­зистой оболочки желудка у больных язвенной болезнью в зависимости от лечения алмагелем/Е.И. Самсон, С.Т. Гайдичук //Физиология и патология органов пищеварения: материалы XI-й Всесоюз­ной конференции по физиологии и патологии пищеварения. – М., 1971. – С. 38-40.
129. Самсон Е.И. Пепсинообразующая функция желудка у больных язвенной болезнью в зависимости от периода заболевания и лечения алмагелем/Е.И. Самсон, М.С. Ярома//Клиническая медицина. – 1971. – №10. – С. 53-56.
130. Самсон Е.И. Результаты предупредите­льной терапии язвенной болезни / Е.И. Самсон, Г.М. Голенищева //Гастроэнтерология: республиканский межведомственный сборник. – Вып.4. – К., 1972. – С. 72-74.
131. Самсон Е.И. Хронический панкреатит и язвенная болезнь / Е.И. Самсон, Г.Д. Луканев, Т.Н. Христич // Острые и хроничес­кие панкреатиты: материалы Пленума Правления Всесоюзного научного медицинского общества гастроэнтерологов, (Черновцы, 26-27 мая 1971г.). – Черновцы, 1972. – С. 26-35.
132. Самсон Е.И. Радиотелеметрические показатели функциональ­ного состояния желудка у больных хроническим гастритом в свя­зи с применением некоторых лекарственных средств/ Е.И. Самсон//Тру­ды XVI-го Всесоюзного съезда терапевтов. – М., 1972. – С. 67-69.
133. Самсон Е.И. Радиотелеметрические показатели функционального состояния желудка при язвенной болезни в пожи­лом возрасте /Е.И. Самсон// 9-й международный конгресс гастроэнтерологов: тезисы. – К., 1972. – С. 235-237.
134. Самсон Е.И. Особенности функционально-морфологического состояния гастродуоденальной системы при осложнен­ной язвенной болезни / Е.И. Самсон // I-й Всесоюзный съезд гастроэнтероло­гов: тезисы докладов. – М., 1973. – С. 121-123.
135. Самсон Е.И. Лечебное применение нового антацида – алмагеля А и алмагеля при язвенной болезни/ Е.И. Самсон //Терапевтический архив. – 1973. – №4. – С. 81-83.
136. Самсон Е.И. Пепсинообразующая функция при язвенной болезни в связи с лечением новым антацидом – алмагелем / Е.И. Самсон //Ферменто-выделительная деятельность желудка в нор­ме и патологии: материалы к Всесоюзному симпозиуму. – Ташкент, 1973. – С. 33-35.
137. Самсон Е.И. Влияние некото­рых минеральных вод Буковины на функциональное состо­яние желудка больных язвенной болезнью / Е.И. Самсон, В.А. Лихачев, В.А. Калугин //VI-й Всесоюз­ный съезд физиотерапевтов и курортологов: тру­ды (г. Кисловодск, 19-23 октября 1971г.). – М., 1973. – С. 506-508.
138. Самсон Е.И. Диагностичес­кая ценность гастрофиброскопического исследования при язвенной болезни/ Е.И. Самсон, С.Ф. Гайдичук, Л.С. Малюх //IX-й съезд терапевтов УССР: тезисы докладов. – Днепропетровск, 1973. – С. 231-232.
139. Самсон Е.И. Диагностическая ценность гастрофиброскопического исследования при яз­венной болезни/ Е.И. Самсон, С.Ф. Гайдичук, Л.С. Малюх // IX-й съезд терапевтов УССР: труды. ( 22- 24 мая 1973г.). – М., 1973. – С. 280-287.
140. Самсон Е.И. Пролонгированное профилактическое лече­ние больных язвенной болезнью/ Е.И. Самсон //Актуальные вопросы гастроэнтерологии и кар­диологии: труды 1-го Московский медицинского института им. Семенова – М., 1973. – Т.81. – С. 91-95.
141. Самсон Е.И. Функциональные и гистологи­ческие особенности слизистой оболочки желудка у больных язвенной болезнью при лечении алмагелем/ Е.И. Самсон, С.Т. Гайдичук//Клиническая фармакология в гастроэнтерологии: материалы 1-го Всесоюзного симпозиума. – М., 1973.- С.71.
142. Самсон Е.И. Результаты пролонгированого профилакти­ческого лечения больных язвенной болезнью/ Е.И. Самсон // І-й Всесоюз­ный съезд гастроэнтерологов: тезисы докладов. – М., 1973. – С. 21-22.
143. Самсон Е.И. Особенности течения язвенной болезни на Буковине /Е.И. Самсон//Научная конференция «Военно-медицинские ас­пекты современной гастроэнтерологии: тезисы докладов.- Л., 1973. – С. 17- 19
144. Самсон Е.И. Терапевтическая эффективность применения витамина U при язвенной болезни/Е.И.Самсон, Г.Д. Луканев,Т.Н. Христич //Витамин U, S-метилметионин – природа, свойс­тва, применение: сборник. – М.: Наука, 1973. – С. 96-102.
145. Самсон Е.И. Гастрофирбоскопические особенности осложненной язвенной болезни в свя­зи с лечением/ Е.И. Самсон, С.Ф. Гайдичук, Л.С. Малюх //Эндоскопия в современной гастроэнтероло­гии: материалы конференции. – Душанбе, 1973. – С. 21-22.
146. О роли наследственной отягощенности и некоторых энзимологических факторов в клинике язвен­ной болезни / Е.И. Самсон, П.М. Лящук, В.Л. Кравченко [и др.]// XVII-й Всесоюзный съезд терапевтов: тезисы. – М., 1974. – С. 91-92.
147. Самсон Е.И. Особенности функционально-морфологичес­кого состояния гастродуоденальной системы при осложнен­ной язвенной болезни / Е.И. Самсон // І-й Всесоюзный съезд гастроэнтерогов: материалы. – М., 1974. – С. 68-70.
148. Терапевтическая эффе­ктивность некоторых минеральных вод Буковины при яз­венной болезни и хроническом гастрите/ Е.И. Самсон В.Н.Чернобровый, В.А.Лихачев [и др.] //2-й съезд физиоте­рапевтов и курортологов Украины, (23-25 окт. 1974г.): тезисы докладов. – Ялта, 1974. – С. 249-250.
149. Самсон Е.И. Влияние кислородных коктейлей и березового сока на функции желудка при язвенной болез­ни и хроническом гастрите /Е.И. Самсон, Л.С. Малюх //Гастроэнтерология: республиканский межведомственный сборник. – 1974. – Вып.6. – К.: Здоров’я, 1974. – С. 83-87.
150. Вопросы экономической эффективности пролонгированно­го лечения язвенной болезни/Е.И. Самсон, Ц.В. Ясинский, Б.Я. Дробнис, Т.Ю. Косяченко // Врачебное дело. – 1974. -№7. – С. 149-153.
151. Самсон Е.И. Гастрофиброскопические особенности при осложненной язвенной болезни /Е.И. Самсон, С.Т. Гайдичук, Л.С. Малюх // Клиническая медицина. – 1974. – Т.52, №1. – С.96-99.
152. Самсон Е.И. Опыт диспансеризации лиц, страдающих яз­венной болезнью. Язвенная болезнь и хронический гастрит/Е.И. Самсон // 7-я республиканская научная конференция: материалы. (Днепропетровск, 9- 10 сентября 1975г.). – К.: Здоров’я, 1975. – С. 111-112.
153. Самсон Е.И. О некоторых нейро-гуморальных нарушениях у больных с осложненной язвенной болезнью/Е.И. Самсон// Клиническая ме­дицина. – 1975. – Т.53, №8. – С. 39-42.
154.Самсон Е.И. Особенности распределения мукополисахаридов в слизистой оболочке желудка при я звенной болезни/ Е.И. Самсон //2-й Национальный Конгресс по гастроэнтерологии: материалы. – М., София, 1975. – С.25-27.
155. Роль наследственной отягощенности и некоторые энзимологические аспекты в клинике язвенной болезни / Е.И. Самсон, В.А. Кравченко, П.М. Лящук, В.Н. Чернобровый // Клиническая медицина. – 1975. – № 6. – С.74-81.
156. Самсон Е.И. Сульфгидрильные соединения в слизистой оболочке желудка при язвенной болезни/ Е.И. Самсон, С.Т. Гайдичук // Вра­чебное дело. – 1975. – №1. – С. 12-15.
157. Самсон Е.И. К клинике и диагностике предъязвенных состояний /Е.И.Самсон, А.И.Волошин//Клиническая медицина.- 1975.- №10. – С.17-23.
158. Функционально-морфологические показатели гастродуоденальной системы при осложненной язвенной болез­ни / Е.И. Самсон, В Н. Чернобровый, Л.С. Малюх, В.Г. Глубоченко// Актуальные вопросы гастроэнтерологии: сборник трудов. – М., 1975. – №8. – С. 210-217.
159. Терапевтическая эффективность алантона при язвенной болезни /Е.И. Самсон, В.Н.Чернобровый Н.Ф.Троян [и др.] // Всесоюзный Пленум правле­ния научного общества гастроэнтерологов «Современные методы лечения гастроэнтероло­гических больных»: материалы. – Ужгород, 1975. – С. 147-148.
160. Самсон Е.И. Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудка у больных язвенной болез­нью в зависимости от периода заболевания/ Е.И. Самсон // Всесоюзный симпозиум (29-31 мая 1975г.): тезисы докладов. – Л., 1975. – С. 31-33.
161. Терапевтическая эф­фективность камиллозида при язвенной болезни / Е.И. Самсон, В.Н. Чернобровый, М.Ю. Коломоец [и др.] // Всесоюзный Пленум правления научного общества га­строэнтерологов « Совре­менные методы лечения гастроэнтерологии, больных»: материалы. – Ужгород, 1975. – С. 149-151.
162. Гастрофиброскопические изменения и нарушения биохими­зма желчи у больных хроническим холециститом и гастри­том/ Е.И. Самсон, И.К. Мохунь, Н.И. Лобода [и др.] // Гастроэнтерология: республиканский межведомственный сборник. – Вып.7. – К.: Здоров’я, 1975. – С. 94-98.
163. Самсон Е.И. Вопросы поэтапного лечения больных язвен­ной болезнью/Е.И.Самсон //2-й Национальный конгресс по гастроэнтерологии. – София, 1975. – С. 36-38.
164. Самсон Е.И. Вопросы реабилитации в лечении больных яз­венной болезнью/ Е.И. Самсон // Всесоюзный Плену­м правления научного общества гастроэнтерологов «Современные методы лечения гастроэнтерологических больных»: материалы. – Ужго­род, 1975. – С. 148-149.
165. Функционально-морфологические показатели гастродуоденальной системы при осложненной язвенной болез­ни// Е.И. Самсон, В. Н. Чернобровый, Л.С. Малюх, В.Г. Глубоченко // Актуальные вопросы гастроэнтерологии. – М., 1975. – С.78-79.
166. Самсон Е.И. Гастрофиброскопические показатели при яз­венной болезни в зависимости от возраста больных/Е.И. Самсон / 3-й Всесоюз. съезд геронтологов (1-4 июня 1976г.): тезисы до­кладов и рефератов. – К., 1976. – С. 182.
167. Самсон Е.И. К вопросу об экономической эффективности пролонгированного лечения язвенной болезни в сочетании с холециститом /Е.И. Самсон // Вопросы экспериментальной и клиничес­кой гепатологии: тезисы Республиканской научной конференции (21-22 октября 1976г.). – Тернополь, 1976. – С. 291-293.
168. Самсон Е.И. Особенности гистологических и гистохимических изменений в слизистой оболочке желуд­ка при атрофическом гастрите как предраковом состоянии/ Е.И. Самсон, С.Т. Гайдичук //Актуальные проблемы терапии. – К.: Здоров’я, 1976. – С.265-266.
169. Самсон О.І. Наступ проти виразки шлунку. На медичні теми / О.І. Самсон // Радянська Буковина. – 16 лютого 1977г.
171. Самсон Е.И. Клинико-рентгенологическая диагностика редких и редкодиагностируемых болезней желудочно-кишечного тракта / Е.И. Самсон, Г.К Бутвин, Л.С. Малюх //Редкие и труднодиагностируемые заболевания органов пищеварения: ма­териалы пленума ВНОГ ( 21-23.09.77). – Баку: Дониш, 1977. – С.125-127.
172. Самсон Е.И. Диагностическое значение диск-электрофореза в полиакриламидном геле при заболеваниях печени. Новое в лабораторной диагностике внутренних болезней/ Е.И. Самсон, О.Ф Гоцуляк, Л.С. Малюх // 2-й съезд республиканского научного общества вра­чей-лаборантов: тезисы докладов. – Черновцы, 1977. – С. 130-131.
173. О механизме действия минераль­ных вод Буковины при внутреннем применении / Е.И. Самсон, Л.С. Малюх, В.Г. Глубоченко [и др.] // XI Всесоюз­ная конференция (сентябрь 1977г.)« Фун­даментальные проблемы гастроэнтерологии»: тезисы докладов. – Львов, 1977. – С. 245-246.
174. Организа­ция восстановительного лечения /Е.И. Самсон, К.М. Козлюк, А.Д. Ярменчук [и др.] //Организация восстановительного лечения. – К., 1977. – С. 31-32.
175. Самсон Е.И. Особенности течения ревматизма на Буковине / Е.И. Самсон, М.С. Ярома, Т.Б. Жук // XII-я Всесоюзная конференция физиологов «Актуальные проблемы кардиологии»: тезисы докладов. – Львов, 1977. – С. 245-246.
176. Самсон Е.И. Диагностиче­ская ценность определения активности глюкозо-6-фосфатазы в сыворотке крови при заболеваниях печени /Е.И. Самсон, И.Ф. Мещишен, С.Ф. Гайдичук // Новое в лабораторной диагностике внутренних болезней. – К., 1977. – С. 123-125.
177. Самсон О. Данина вдячності і любові/ О.I. Самсон //Радянська Букови­на. 22 квітня 1977р.
178. Самсон Е.И. Профилактическое лечение язвенной болезни / Е.И. Самсон // Клиническая медицина. – 1977. – №10.- С. 112-116.
179. Самсон Е.И. Пепсинообразующая функция желудка при язвенной болезни, соче­тающейся с хроническим холециститом в связи с применением новых лечебных средств/ Е.И. Самсон, М.Ю. Коломоец, Л.М.Кучеренко // Инкреция ферментов пищевари­тельными железами: тезисы докладов к Всесоюзному симпо­зиуму. – Андижан, 1978. – С.113-115.
180. Самсон О. Лікування виразкової хвороби шлунка/ О.I. Самсон // Радян­ська Буковина.- 22 жовтня 1978р.
181. Самсон Е.И. Оценка белковосинтезирующей функции печени у больных язвенной болезнью, сочетающей­ся с хроническим гепатитом /Е.И. Самсон, О.Ф. Гоцуляк // Республиканская научно-практическая конференция: материалы. – Вильнюс, 1978. – С. 215-217.
182. Самсон Е.И. Пути и методы совершенствования диспансе­ризации больных язвенной болезнью пожилого возраста /Е.И. Самсон//Пленум правления Всесо­юзного научного общества терапевтов «Профилактика заболеваний внутренних органов и диспан­серизация больных»: тезисы докладов (г. Харьков, 23-24.10.78.). – М., 1978. – С. 215-216.
183. Динамическое изучение показателей ферментообразующей функции желудка у больных язвенной болезнью, ос­ложненной кровотечением в возрастном аспекте / Е.И. Самсон, О.Ф. Гоцуляк, В.Н. Чернобровый, Т.Н.Христич // Инкреция ферментов пищеварительными железами: тези­сы докладов к Всесоюзному симпозиуму. – Андижан, 1978. – С.111- 113.
184. Особенности функционально-морфологического состояния гастродуоденальной системы при язвенной болезни, сочетающейся с холецисти­том /Е.И.Самсон, В.Н.Чернобровый, Л.С. Малюх [и др.] // Терапевтический архив. – 1978. – №7. – С. 132-136.
185. Лечебное применение минеральных вод Буковины при язвенной болезни и хронических гастритах / Е.И. Самсон, В.Г. Глубоченко, Л.С. Малюх, В.А. Калугин // Актуаль­ные вопросы курортной терапии заболеваний органов пи­щеварения: тезисы докладов Республиканской научно-практической конференции, посвященной 100-летию курорта Моршин (27-28. 10.78).- Моршин, 1978.- С.169-171.
186. Самсон Е.И. Диспансеризация и профилактическое лечение больных язвенной болезнью /Е.И. Самсон // Клиническая гастроэнтеро­логия. – К.: Здоров’я, 1978. – С. 130-134.
187. Самсон Е.И. Диагностическая ценность нового метода исследования двигательной функции желуд­ка – элекгрогастрографии при патологии гастродуоденальной системы/Е.И. Самсон, В.Г. Глубоченко // 2-й Всесоюзнный съезд гастроэнтерологов: мате­риалы съезда (5-8.12.78r.). – М., 1978. – С. 209-210.
188. Самсон Е.И. Вопросы реабилитации в этапном лечении больных язвенной болезнью/ Е.И. Самсон, И.Ф. Пенишкевич//Социальная гигиена, ОЗО и история ме­дицины: межве­домственный сборник. – Вып.9. – К.: Здоров’я, 1978. – С. 71-73.
189. Морфологические показатели слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки при язвен­ной болезни, сочетающейся с гепатитом в динамике восста­новительного лечения / Е.И. Самсон, М.С. Ярома, Т.Б. Жук [и др.] //Актуальные вопросы заболевания печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы: тезисы VIII Республиканской научной конференции (18-19.09.79г.). – Днепропетровск, 1979. – С. 63.
190. Самсон Е.И. Зональный дискэлекгрофорез в полиакриламидном геле белков сыворотки крови у доно­ров/ Е.И.Самсон, О.Ф. Гоцуляк // Лабораторное дело. – 1979. – №4. – С. 212-242.
191. Самсон Е.И. Спорные вопросы учения о хронических гастродуоденитах/Е.И. Самсон, А.И. Волошин// Клиническая медицина. – 1979. – №2. – С. 106-109.
192. Самсон Е.И. Опыт медицинской реабилитации больных язвенной болезнью в Черновицкой области /Е.И. Самсон // Гастроэнте­рология: республиканский межведомственный сборник. – Вып.11. – К.: Здоро­в’я, 1979. – С. 60-62.
193. Самсон Е.И. Особенности постхолецистэктомического синдрома у больных язвенной болезнью/ Е.И. Самсон, М.Ю. Коломоец, В.А. Калугин //Постхолецистэктомические синдромы и сопутствующие заболевания. Эпидемиологические заболевания органов пищева­рения: материалы пленума правления Всесоюзного научного общества га­строэнтерологов (г.Рязань, 4-5.12.80.). – М., 1980. – С. 73-74.
194. Самсон Е.И. Механизм лечебного действия минеральных вод Буковины при язвенной болез­ни и хроническом гастрите: обзор литературы /Е.И. Самсон, Л.С. Малюх, В.В. Жила // Ку­рортология и физиотерапия: республиканский межведомственный сборник.- Вып. 13. – К., 1980. -С. 40-45.
195. Экономическая эффективность реабилитационно-этапного лечения при язвенной болезни / Е.И. Самсон, Б.Я. Дробнис, В.В. Жила,Л.Р.Широкова //Гастроэнтерология: республиканский межведомственный сборник. – Вып.12. – К.: Здоров’я, 1980. – С. 106-109.
196. Самсон Е.И. Показатели гастродуоденофиброскопии при первичном хроническом гастрите/ Е.И. Самсон, А.И. Волошин //II-й Всесоюзный симпозиум по гастроинтестинальной эндоско­пии: тезисы докладов( 24-26.11.80.). – Рига, 1980. – С. 158-160.
197. Некоторые вопросы эпидемиологии язвенной болезни в условиях сельской местности /Е.И.Самсон, Б.Я. Дробнис,Л.С.Малюх, Г.С. Стеценко //Постхолецистэктомический синдром и сопутствующие заболевания. Эпидемио­логия органов пищеварения: материалы Пленума прав­ления Всесоюзного научного общества гастроэнтерологов (г.Рязань. 4- 5.12.80.). – М., 1980. – С. 150-150.
198. Морфологические показатели слизистой оболоч­ки желудка у больных язвенной болезнью и хроническим гастритом в динамике восстановительного лечения минеральными во­дами Буковины / Е.И.Самсон, Л.С. Малюх, В.А. Калугин [и др.] // Курортология и физиотерапия: республиканский межведомственный сборник. – Вып.13. – К.: Здоров’я, 1980. – С. 117-119.
199. Самсон Е.И. Особенности течения хронического гастрита у больныхс заболеванием желчевыводяшей системы/ Е.И. Самсон // Всесоюзная конференция по гастритам: материа­лы. – М., 1980. – С. 56-57.
200. Самсон Е.И. Усовершенствованный тест ки­слотообразующей функции желудка/ Е.И. Самсон, В.Г. Глубоченко // Новые методы диаг­ностики и лечения внутренних болезней. – Рига, 1981. – С. 144-146.
201. Самсон Е.И. Значение профи­лактория промышленных предприятий в диспансерном на­блюдении за больными язвенной болезнью/ Е.И. Самсон, Л.С. Малюх, Л.Д. Кушнир // Состоя­ние органов пищеварения при экзогенных и эндогенных интоксикациях. Вопросы профилактики и диспансеризации. – Смоленск, 1981. – С. 87-88.
202. Самсон Е.И. Медицинская и экономиичес­кая эффективность дифференцированного реабилитационно-этапного лечения язвенной болезни, сочетающейся с хроническим гепатитом/ Е.И. Самсон, В.Г. Глубоченко // Новые методы диагностики и лечения в кли­нике внутренних болезней. – Рига, 1981. – С. 142-145.
203. Самсон Е.И. Профилак­тика рецидивов язвенной болезни и хронического гастродуоденита/ Е.И.Самсон, А.И. Волошин, М.Ю. Коломоец //Состояние органов пищеварения при эк­зогенных и эндогенных интоксикациях. Вопросы профила­ктики и диспансеризации. – Смоленск, 1982. – С. 115-117.
204. Самсон Е.И. Пути дальнейшего совершенствования диспансеризации больных язвенной болезнью/ Е.И. Самсон // Пленум Правле­ния Всесоюзного общества терапевтов: материалы. – Ташкент, 1982. – С. 134-135.
205. Самсон Е.И., Сравнитель­ные данные морфологического исследования гастродуоденальной системы при язвенной болезни, в том числе соче­тающейся с хроническим гепатитом /Е.И. Самсон, Л.С. Малюх, В.Г. Глубоченко // Гастроэнтерология. – Вып.14. – К., 1982. – С. 23-26.
206. Самсон Е.И. Экономическая эффективность применения средств лечебной физкультуры в восстановительно-этапном лечении язвенной болезни /Е.И. Самсон//Врачебное дело. – 1982. – №9. – С.23-25.
207. Самсон Е.И. Опыт реабилитационно-этап­ного лечения больных язвенной болезнью в Черновицкой области / Е.И. Самсон, Г.Д. Луканев //XI-й съезд терапевтов УССР: тезисы докладов. –Харьков, 1982. – С. 35-36.
208. Самсон Е.И. Значение опре­деления сывороточных иммуноглобулинов при язвенной бо­лезни и хроническом гепатите (данные электрофореза белков сыво­ротки крови в полиакриламидном геле) / Е.И. Самсон, О.Ф. Гоцуляк, М.Ю. Коломоец //XI-й съезд терапев­тов УССР: тезисы докладов. – Харьков, 1982. – С. 58-59.
209. Самсон Е.И. Использова­ние сухой белковой смеси в диетическом питании: методи­ческие рекомендации / Е.И. Самсон, М.Ю. Коломоец, А.И. Волошин. – Черновцы, 1983. – 29 с.
220. Самсон Е.И. Совершенствование преподавания раздела поликлинической помощи в субординату­ре / Е.И. Самсон, М.Ю. Коломоец // Врачебное дело. – 1983. – №10. – С. 112-114.
210. Самсон Е.И. Этапное лечение больных язвенной болезнью, сочетающейся с хроническим гепати­том / Е.И. Самсон, М.Ю. Коломоец
// Врачебное дело. – 1983. – №5. – С. 66.
211. Самсон Е.И. Пути дальнейшего совершенствования реабилитационно-этапного лечения больных язвенной болезнью / Е.И. Самсон // I-й съезд гастроэнтерологов УССР: тезисы докладов (6-8 сентября 1983 г.). – Днепропетровск, 1983. – С. 6-7.
212. Самсон Е.И. Пути совершенст­вования диагноза дивертикулеза тонкой кишки / Е.И. Самсон, Г.К. Бутвин, Л.С. Малюх //Тезисы республиканской конференции гастроэнтерологов. – Вильнюс, 1983. – С. 35-37.
213. Самсон Е.И. Пути совершенст­вования диагностики дивертикулеза и дивертикулита тон­кой кишки / Е.И. Самсон, Г.К. Бутвин, Л.С.Малюх //Республиканская научная конференция гастроэнтерологов при участии Всесоюзного общества гастроэнтерологов: материалы (Виль­нюс, 20-21 окт. 1983 г.). – Вильнюс, 1983. – С. 35-36.
214. Самсон Е.И. Данные электрофореза белков сыворотки крови в полиакриламидном поражении печени /Е.И. Самсон, О.Ф. Гоцуляк // Врачебное дело. – 1983. – №9. -С.85.
215. Самсон Е.И. Динамика показателей зонального электрофореза в полиакриламид­ном геле белков сыворотки крови у больных язвенной бо­лезнью, сочетающейся с хроническим гепатитом / Е.И. Самсон, О.Ф. Гоцуляк, М.Ю. Коломоец // III-й съезд республиканского научного общества врачей-лаборантов «Новое в лабораторной диагностике хронических болезней внутренних органов»: тезисы докладов. – Ужгород, 1983. – С. 178-179.
216. Самсон Е.И. Фармако­логические аспекты реабилитационноэтапного лечения язвенной болезни/ Е.И. Самсон, В.Г. Глубоченко, М.Ю. Коломоец // III-й Всесоюзный общий съезд га­строэнтерологов (19-21 сент. 1984г.): материалы. – М., 1984. – С. 184-186.
217. Лечение больных язвенной болезнью, сочетающейся с хроническим панкреатитом / Е.И. Самсон, Л.С. Малюх, А.И. Волошин [и др.] // Клиническая меди­цина. – 1984. – №2. – С. 96-101.
218. Самсон Е.И. Терапевтиче­ская эффективность белковой смеси при язвенной болезни и хроническом гастродуодените / Е.И. Самсон, А.И. Волошин, М.Ю. Коломоец // Гастроэнтерология. – Вып. 16. – К., 1984. – С. 62-64.
219. Самсон Е.И. Опыт работы отделения про­филактики ЦРБ по подготовке и проведению ежегодной диспансеризации сельского населения / Е.И. Самсон, М.Ю. Коломоец // Врачебное дело. – 1985. -№5. – С. 8-11.
220. Самсон Е.И. Роль диетотера­пии и лечебной физкультуры в этапновосстановительном лечении язвенной болезни /Е.И.Самсон, Н.Г. Триняк, Л.Д. Кушнир // IV-й съезд физиоте­рапевтов и курортологов УССР (г.Одесса 10-12.декабря 1985г.): тезисы докладов. – К.: Вища школа, 1985. – С. 317-318.
221. Самсон Е.И. Перспективы совершенствова­ния реабилитациционноэтапного лечения больных язвенной болезнью/Е.И. Самсон, Л.Д. Кушнир // Терапевтический архив. – 1985. – №2. – С. 61-63.
222. Самсон Е.И. Пути дальнейшего совершенствования реаби­литационно-этапного лечения больных язвенной болезнью / Е.И. Самсон //Гастроэнтерология. – Вып.18. – К., 1986. – С. 105-108.
223. Самсон Е.И. Роль гастродуоденофиброскопии в оценке эффективности восстановительно-этапного лечения язвенной болезни /Е.И. Самсон, Л.С. Малюх, Л.Д. Кушнир // I-я Республиканская конференции по эндоскопии: тезисы – Кишинев: Штиинца, 1986. – С. 65-66.
224. Самсон Е.И. Роль поликлиники и профилактория промышле­нного предприятия в повышении эффективности дис­пансеризации больных язвенной болезнью / Е.И. Самсон, Л.С. Малюх, Л.Д. Кушнир [и др.]// Мате­риалы Пленума правления ВНОГ ( 20-31 окт. 1986 г.). – Рига, 1986. – С. 51-52.
225. Самсон Е.И. Роль эндоскопичес­кого центра в повышении эффективности ежегодной дис­пансеризации населения / Е.И. Самсон, Л.С. Малюх, А.В Беккер //1-я Республиканская научная конференция по эн­доскопии. – Кишинев: Штиинца, 1986. – С. 67-69.
226. Самсон Е.И. Лечебное применение имодиума при двигательных расстройствах кишечника у больных хро­ническим (неязвенным) колитом /Е.И. Самсон, М.В Яцкив //Плену­м правления ВНОГ ( 30-31 октября 1986 г.): материалы – Рига, 1986. – С. 54-55.
227. Усовершенст­вованный способ патогенетического восстановительно-этапного лечения хронического колита/ Е.И. Самсон, Л.С. Малюх, Т.Н. Христич [и др.] // XIX-й Всесоюзный съезд терапевтов: тезисы. – Ташкент, М., 1987. – С. 295-296.
228. Совершенст­вование методов лечения хронического язвенного колита/ Е.И. Самсон, Л.С. Малюх, Т.Н. Христич [и др.] // Врачебное дело. – 1987. – №6. – С. 26-29.
229. Самсон Г.И. Преемственность педиатричес­кой и терапевтической служб в совершенствовании профи­лактики язвенной болезни в молодом возрасте /Е.И. Самсон, О.Ф. Гоцуляк // Клиническая ме­дицина. – 1988. – Т.66, №10. – С. 96-99.
230. Совершенствование поликлинической помощи сельскому на­селению /Е.И. Самсон, Т.Н. Христич, Л.М. Нестерова, А.П. Зубович //Советское здравоохранение. – 1988. – №7. – С. 35-40.
231. Самсон Е.И. Диагностическая возможность современного метода ультразвуковой диагностики при за­болеваниях гепатобилиарной системы и поджелудочной же­лезы / Е.И. Самсон, Д.Г. Жуковская //Пленум правления ВНОГ, посвященный памяти акад. Василенко В.Х. (19-20 мая 1988 г.): материалы. – М. – Смоленск, 1988. – С. 374-375.
232.Самсон Е.И. Роль условно патогенной микрофлоры в развитии хронического неязвен­ного колита/ Е.И. Самсон, М.В.Яцкив, И.И. Сидорчук // Врачебное дело. – 1988. – №11. – С. 16-18.
233. Самсон Е.И. Особеннос­ти эпидемиологических показателей хронических (неязвен­ных) колитов на Буковине /Е.И. Самсон, Н.Ю. Граблюк, Р.Ф. Сторонский // Врачебное дело. – 1988. -№12. – С. 42-44.
234. Самсон Е.И. Эффектив­ность использования ЭВМ и автоматизированных компле­ксов для ранней диагностики язвенной болезни и хронических перви­чных гастродуоденитов при проведении ежегодных осмо­тров населения / Е.И. Самсон, М.Ю. Коломоец, А.И.Волошин //Пленум правления ВНОГ, посвященый памяти акад. Василенко В.Х. (19-20 мая 1988 г.): материалы. – М.- Смоленск, 1988. – С. 173-174.
235. Самсон Е.И. Патогенетическое обоснование восстановительной терапии хронических (неязвенных) ко­литов /Е.И. Самсон, Л.С. Малюх //Врачебное дело. – 1988. – №9. – С. 16-19.
236. Самсон Е.И. Отдаленные результаты профи­лактического лечения язвенной болезни /Е.И. Самсон, Л.Д. Кушнир // Врачебное дело. – 1988. – №2. – С. 82-84.
237. Роль диспансеризации и peaбилитационно-этапных мероприятий в повышении эффек­тивности восстановительного лечения хронических (неяз­венных) колитов/ Е.И. Самсон, Л.С. Малюх, Т.Н. Христич [и др.] // I-я Республиканская научно-практичическая конференция гастроэнтероло­гов (30-31 мая 1988 г.) « Актуальные вопросы гастроэнтерологии»: тезисы докладов. – Кишинев, 1988. – С. 103-104.
238. Самсон Е.И. Использование экст­ракорпоральных методов лечения некоторых заболеваний внутренних органов /Е.И. Самсон, В.И.Ротарь, Т.Н. Христич // Пленум правления республиканского научного общества тера­певтов УССР, (28-29 сентября) «Неотложные состояния в клинике внутренних болез­ней. Экстракорпоральная и микроволновая терапия в клини­ке внутренних болезней»: материалы докладов. – Полтава, 1989г. – С.151-152.
239. Самсон Е.И. Особенности диф­ференцированного восстановительноэтапного лечения хро­нического некаменного холецистита / Е.И. Самсон, Л.С. Малюх, Т.В. Жибчин // Актуальные проблемы гастроэнтерологии: тезисы докладов. – Днепропетровск, 1989. – С.47.
240. Показатели эхопанкреатографии при хроническом панкреатите в связи с восстановительным ле­чением / Е.И. Самсон, Т.Н. Христич, И.З. Браславская [и др.] //Казуистика, диагностические и лечебные ошибки, аппаратные и инструментальные методы диагнос­тики и лечения в гастроэнтерологии. – Смоленск, 1990. – С. 102-103.
241. Профилактика и профилак­тическое (реабилитационное) лечение хронических гепати­тов / Е.И. Самсон, А.Н. Сокол, И.В. Гараздюк [и др.] //Психолого-деонтологические аспекты и новые направления в гастроэнтерологии. Поиски, решения (16-18 мая 1991г.): материалы конференции. – Смоленск – М., 1991. – С. 305.
242. Значение эхографии при хроническом не­каменном холецистите в динамике восстановительного ле­чения / Е.И. Самсон, Л.С. Малюх, Л.Д Кушнир [и др.] // Научная конференция «Новые средства и методы противомикробной терапии в современной клинике» (19-20 мая.). – Харьков, 1992. – С. 138.
243. Самсон Е.И. Пути повышения эффективности восстановительного лечения гастроэнтеро­логических больных / Е.И. Самсон, Л.С. Малюх, Р.А. Калошин // Немедикаментозные методы лечения в клинике внутренних болезней: тезисы докладов республиканской конференции (10-11 декабря 1992 г.). – Харьков, 1992. – С. 13.
244. Самсон Е.И. Эффективность реабилитационно-этапного лечения больных гастроэнтерологического профиля / Е.И. Самсон, Л.С. Малюх // Республиканский межведомственный сборник. – Вып. 24. – К.: Здо­ров’я, 1992. – С. 82-84.
245. Система глутатиона в профилактике старе­ния организма /Е.И. Самсон, И.Ф. Мещишен, Л.С. Малюх [и др.] //Ускоренное старение, связь с возрастной патологией (13-15 окт. 1992 г.): тезисы докладов. – К., 1992. – С. 150.
246. Особенности восстановительно-этапного лечения больных хроническим некаменным холециститом у лиц пожилого во­зраста/ Е.И. Самсон, Л.С. Малюх, Л.Д Кушнир, Я.Г. Иванушко // Пленум «Актуальные вопросы ге­риатрии в клинике внутренних болезней»: тезисы докладов. – Ростов-на-Дону, 1992. – С. 231-233.
247. Профилактическое лечение хронических заболеваний желчевыводящих путей и печени с использованием некоторых продуктов лечебного питания / Е.И.Самсон, Л.С. Малюх, Я.Г. Иванушко, И.В. Гараздюк //Эколого-гигиенические проблемы населения: материалы республиканской научной конференции (6- 8 октября 1992 г.). – К., 1992. – С. 166-167.
248. Пути повышения результативности реабилитационно-этапного лечения гастроэнтеро­логических больных /Е.И. Самсон, В.И.Ушаков, Р.А. Калошин [и др.] //Нове в діагностиці захворю­вань органів травлення: матеріали 1-ї Подільської науково-практичної конференції гастроентерологів (22-24 вересня 1993 р.). – Вінниця, 1993. – С. 183-184.
249. Самсон Е.И. Патогенетическое обоснование восстановительного лечения хронических хо­лециститов / Е.И. Самсон, В.П. Пишак, Л.С. Малюх //Развитие идей акад. Х. Василенко в гастроэнтерологии: материалы конференции (2-3 июня 1993 г.). – М., 1993. – С. 132-133.
250. Самсон О.І. Хронобіологічна організація панкреатодуоденальної зони / О.І. Самсон, В.П. Пішак, Т.М. Христич // Лікарська спра­ва. – 1994. – №7-8. – С. 7-13.
251. Показатели личностного теста у больных хроническим гепатитом на стационарном этапе восстановительного лечения / Е.И. Самсон, Л.С. Малюх, О.Ф. Гоцуляк [и др.] // Новое в диагностике и лечении за­болеваний органов пищеварения: материалы научн.-практической конференции ( 14-15 декабря 1994г.) – Харьков, 1994. – С. 41-42.
252. Особливості від­новлювального лікування хронічних гепатитів з врахуван­ням екологічної ситуації району / О.І. Самсон, Л.С. Малюх, В.Г. Глубоченко [та ін.] // Перший Український Конгрес гастроентерологів: тези доповідей (19-21 вересня 1995 р.) – Дніпропет­ровськ, 1995. – С. 73.

 

                                                                                    Учні професора Олени Іларіонівни Самсон 

О.І. Самсон була основоположником нового перспективного клінічного експериментально-гігієнічного напряму в гастроентерології, який дозволив вперше створити науково обгрунтовану систему профілактично-реабілітаційного лікування для гастроентерологічних хворих. Кафедра під її керівництвом активно розробляла геронтологічні аспекти в гастроентерології. Саме ці теми успішно висвітлені в наукових роботах ії учнів.

Захистили докторські дисертації: 
1. Волошин О.І. – 1987 р.
2.Чорнобровий В.М. – 1990 р.
3. Коломоєць М.Ю. – 1992 р.
4. Христич Т.М. – 1995 р.
5. Стеценко О.С.  – 1996 р.

Захистили кандидатські дисертації: 
1. Cамоєд В.С. – 1965 р.
2. Лук’янчук Д.Г. – 1966 р.
3. Василюк В.М. – 1968 р.
4. Ястреб М.І. – 1969 р.
5. Гайдичук С.Т. – 1970 р.
6. Чорнобровий В.М. – 1970 р.
7. Ліхачов В.О. – 1970 р.
8. Гоцуляк О.Ф. – 1971 р.
9. Кравченко В.А. – 1971 р.
10. Ярменчук О.Д – 1991 р.
11. Троян М.Ф. – 1973 р.
12. Волошин О.І. – 1973 р.
13. Калугін В.О. – 1973 р.
14. Христич Т.М. – 1974 р.
15. Малюх Л.С. – 1974 р.
16. Іліка В.Г. – 1975 р.
17. Стеценко Г.С. – 1976 р.
18. Глубоченко В.Г. – 1976 р.
19. Коломоєць М.Ю. – 1977 р.
20. Кушнір Л.Д. – 1983 р.
21. Яцків М.В. – 1991 р.

 Молода кафедра на чолі з О.І.Самсон (1961р.) 
 

СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ 

САМСОН Олена Іларіонівна 
(до 85-річчя від дня народження) 
 

      Олена Іларіонівна Самсон народилась 18.04.1921 р. в м. Кременчук на Полтавщині. З відзнакою закін­чила середню школу і вступила до Харківського медінституту. У 1946 році закінчила навчання і, отри­мавши диплом з відзнакою, зали­шилася в інститу­ті на науковій роботі.
Трудова діяльність О.І.Самсон, почи­наючи з 1950 року, тісно пов’язана з Чер­нівецьким медичним інститутом. Асистент, доцент, професор кафедри госпітальної терапії, завідуюча кафедрою пропедев­тики внутрішніх хвороб, з 1968 року – завідуюча, а з 1991 року – професор ка­федри факультетстької терапії.
З ім’ям О.І.Самсон пов’язане станов­лення і розвиток гастроентерологічної служби в Україні. За ініціативою та за її безпосередньою участю в Україні вперше створені гастроентерологічні кабі­нети при поліклініках, розроблений та впроваджений в практику метод реабі­літаційного відновлюваного лікування, організовані стаціонарні відділення ре­абілітації для гастроентерологічних хво­рих.
О.І.Самсон є автором 273 наукових робіт, 21 з яких надруковано за кордоном. Вона – автор десяти монографій, восьми навчальних посібників, трьох брошур, 10 методичних рекомендацій, має 48 автор­ських свідоцтв та посвідчень на винаходи і раціоналізаторські пропозиції. Під ке­рівництвом Олени Іларіонівни виконано 25 докторських та кандидатських дисер­тацій, 11 учнів працюють в багатьох ВНЗ України та за кордоном.
Протягом багатьох років Олена Іла­ріонівна була членом правління Всесоюз­ного наукового товариства гастроенте­рологів, членом президії правління нау­кових товариств терапевтів, гастроенте­рологів України. Понад 25 років очолю­вала правління Чернівецького обласно­го наукового товариства терапевтів ім.академіка В.Х.Василенка.
О.І.Самсон – основоположник нового перспективного клінічного експериментально-гігієнічного напрямку в гастроентеро­логії, який дозволив вперше створити науково обгрунтовану систему профілак­тичного реабілітаційно-етапного лікуван­ня гастроентерологічних хворих.
За великі заслуги у підготовці науко­во-педагогічних кадрів, розвитку науки та допомозі органам охорони здоров’я О.І.Самсон присвоєно почесне звання „Заслужений діяч науки та техніки Укра­їни”, нагороджено двома орденами „Знак Пошани”, медаллю Всесоюзного терапевтичного товариства ім. С.П. Боткіна, обрано Почесним громадянином м.Чернівці.

Тетяна ЗАХАРОВА, 
науковий співробітник музею БДМУ. 
Наукова і клінічна спадщина 
професора O.І.CAMCOH
(до 90-річниці від дня народження)

Професор Олена Іларіонівна Самсон була непересічною особистістю в історії Черніве­цького медичного інституту.
Після закінчення Харківського медичного інституту у 1946 році вона продовжує навчання в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії цього ж навча­льного закладу. Під керів­ництвом відомого на ті часи в СРСР вченого професора В.Л.Когана-Ясного навчаючись в ординатурі, Олена Іларіонівна розпочала роботу над кандидатською дисертацією за темою: „Серцево- судинна система при виразковій хворобі”.
Разом з О.І.Самсон навчалися в клінічній ординатурі згодом знамениті вчені : академік Л.Т. Мала та професор Н.Ф. Дейнеко. Вони упродовж десятиліть підтриму­вали тісні дружні та наукові зв’язки між собою.
У 1950 році після успішного захисту канди­датської дисертації О.1.Самсон скерована за нака­зом МОЗ України до Чернівецького державного медичного інституту на кафедру госпітальної терапії, яку очолював знаний клініцист і вчений, професор В.А. Тригер.
Упродовж 1950-54 pp. Олена Іларіонівна працює на посаді асистента, а з 1954 року – доцента кафедри. У цей період вона розпочала ро­боту над докторською дисертацією за темою: „Клінічно-експериментальне обгрунтування новокаїнотерапії при виразковій хворобі.” Одним із її наукових консультантів за темою дисертації був вчений із світовим іменем академік І.Т. Курцин (тоді Ленінград).
У 1959 році відбувся успішний захист докторської дисертації. У 1960 році після затверджен­ня ВАКу О.І.Самсон обирається на посаду професора кафедри госпітальної терапії Чернівецького державного медичного інституту.
З цього часу Олена Іларіонівна розпочи­нає активну роботу з організації гастроентероло­гічної служби на Буковині. Спочатку була робота з формування гастроентерологічних кадрів з до­мінуючих тоді терапевтів, орга­нізація секції гастроентерологів у рамках Черніве­цького обласного товариства терапевтів, очолю­ваного проф. В.А.Трігером.
Професор О.І.Сам­сон активно виїжджала в центральні районні лі­карні, де не тільки консультувала хворих, але й ініціювала гастроентерологічний напрямок у ряді ЦРЛ, у тому числі впровадження нових методів діагнос­тики і лікування.
З 1963 року вона розпочинає активну спів­працю з великим ентузіастом з дослідження мі­неральних вод Буковини доцентом кафедри ме­дичної хімії Чернівецького медичного інституту Ф.В. Лапшиним. На той час він провів глибокі, дуже вагомі і перспективні дослідження більше 100 джерел мінеральних вод Буковини.
У 1965 році професор О.І. Самсон обирається на посаду завідувача кафедри пропедевтики внутрі­шніх хвороб, що знаходилася на базі Чернівецької клінічної лікарні № 3. Упродовж наступних трьох років Олена Іла­ріонівна плідно працює над організацією гаст­роентерологічного відділення на цій базі, активно включає в науково-дослідницький процес практи­чних лікарів: головного лікаря А.Д. Ярменчука, лікарів Л.Ф. Захаренко, Т.Ф. Кімлач, О.Ф. Гоцуляк, М.Л. Бондарчук. Спільно з ними публікує ряд ста­тей та інших наукових матеріалів, а також видає ме­тодичні рекомендації з особливостей обслугову­вання в амбулаторно-поліклінічних умовах хво­рих на хронічний гастрит та виразкову хворобу.
У зазначений період в діяльності професора О.І.Самсон та очолювального нею колективу з ознакою „вперше” з’являється багато новаторського.
Вперше в Україні організовані гаст­роентерологічні кабінети при поліклініках м. Чернівці, вперше організовуються реабіліта­ційні гастроентерологічні відділення в Брусницькій лікарні відновного лікування та Герцаївській ЦРЛ (в ті роки на таку організацію достатньо було волі обласної партійної і державної влади). 
Впер­ше в Україні звучить термін „пролонговане”, зго­дом вдосконалене – „реабілітаційно-етапне ліку­вання” гастроентерологічних хворих. Ці нововведення на той час сприймалися з певною недовірою. Це нині ми вважаємо їх належними, обґрунтованими до­казовою медициною. Це – сучасні довготривалі техно­логії лікування хронічних недуг, включаючи гастроентерологічні: хронічні гепатити, цирози печі­нки тощо.
Але тим часом у 1968 році Олену Іларіонівну переводять на посаду завідувача кафедри факуль­тетської терапії Чернівецького державного медичного інституту, яка знаходилася на базі Чернівецької обласної лікарні. З’явилися ширші можливості для новаторської діяльності: проведені респуб­ліканські науково-практичні конференції з амбулаторно-поліклінічного обслуговування хворих гастроентерологічного профілю (1968, 1970), перший виїзний Пленум гастроентерологів СРСР (1971). Всі з публікаціями матеріалів.
Про ваго­мість наукових здобутків професора 0.І. Самсон і ви­знання її авторитету на Союзному рівні свідчили авторитетні гості Буковини на цих форумах – ака­деміки В.Х. Василенко, Ф.І. Комаров, А.С. Логінов (Москва), професори Г.І. Дорофеєв (Ленінград), Є.Ю. Лінар (Рига), П.Ф. Кришень (директор Укра­їнського НД1 гастроентерології). Доповіді цих вчених сприймалися з надзвичайним інтересом.
Висока ініціативність та зростаючий автори­тет О.І.Самсон допомогли добитися у 1968 році суперпопулярної діагностичної системи „Кап­сула”, яка на той час була лише в наукових центрах Москви, Ленінграда, Новосибірська.
Завдяки вміло налагодженим зв’язкам вперше в Україні О.І.Самсон впровадила метод інтрагастральної рН-метрії за методом Є.Ю. Лінара (1968 р.) (В.М.Чорнобровий, 1968).
Однією з перших в Україні О.І.Самсон добилася дуже дефіцитного тоді японського гастродуоденофіброскопа (1971). Впровадила метод гастродуоденофіброскопії в практику (Л.С.Малюх).
Наукові праці, виконані за цими методиками, охоче публікували центра­льні медичні журнали СРСР.
Саме за допомогою зазначених методів дослідження під керівницт­вом професора О.І. Самсон здійснені глибокі дослі­дження лікувальних властивостей мінеральних вод Буковини, галенових препаратів лікарських рослин нашого краю (0.І. Волошин).
Дуже плідно працювала О.І. Самсон над створенням наукових зв’язків у межах СРСР та за кордоном. У той час увійти до складу закор­донної наукової делегації професору з периферії було майже нереальним. Однак, завдяки помітним на союзному рівні науковим успіхам, профессор О. І. Самсон була включена до складу таких деле­гацій та приймала участь у наукових форумах в Болгарії, Фінляндії. Були зав’язані наукові контакти з ученими Болгарії, завдяки чому вперше в СРСР з’явилася можливість отримати від них для клінічної апробації та поглибленого вивчення препарати „Алмагель” та «Алмагель-А”.
З 1971 року й до розпаду СРСР О.І.Самсон зі своїми учнями та рядом перспектив­них лікарів міста й області була регулярним учас­ником щорічних наукових сесій Центрального НДІ гастроентерології у Москві. Тут збиралися вчені з усього Радянського Союзу (до 900-1100 учасників), зав’язували­ся плідні наукові контакти, особливо зі школами академіків В.Х. Василенка, Ф.І. Комарова, А.С. Логінова (Москва), Х.Х. Мансурова (Ташкент), видатними професорами М.О. Скуя, Є.Ю. Лінар (Рига), О.М. Ногаллер (Рязань), В.Т. Івашкін, В.М. Успенський (Ленінград), О.І. Зайцева (м. Смо­ленськ), Т.М. Постнікова (м. Свердловськ), П.Ф. Кришень та Ю.І. Рафес (м.Дніпропетровськ), О.Я. Губергриц (м. Донецьк).
Слід відзначити, що наукові доповіді професора О.І.Самсон завжди були не тільки вагомі, змістовні, але й яскраві в лекторському аспекті та збирали повну аудиторію слухачів. Саме тому вона часто була співголовою пленарних засідань, мо­дератором найважливіших круглих столів тощо. Завдяки її авторитету, підвищену увагу до наших наукових повідомлень з боку науковців з інших регіонів СРСР відчували, у тому числі, і ми, її учні.
У наукових дискусіях часто згадувалася гастроен­терологічна школа професора О.І. Самсон, що накладало на нас відчуття підвищеної відповідально­сті та гордості. А попри зазначене, Олена Іларіонівна у вільний час у Москві активно залучала нас до відвідування різних мистецьких подій, музеїв, театрів тощо.
Справді, на ті важкі часи нашого наукового становлення та існування науки в СРСР професор О.І. Самсон створила непересічну школу вчених: кандидатами медичних наук стали B.C. Самоєд, Д.Г. Лук’янчук, С.Т. Гайдичук, В.М. Василюк, В.М. Чорнобровий, В.А. Кравченко, О.І. Волошин, М.Ф. Троян, В.О. Калугін, М.Ю. Коломоєць; цілу плеяду кандидатів медичних наук підготувала О.І. Самсон з числа практичних лікарів: А.Д. Ярменчук,М.І. Ястреб, О.Ф. Гоцуляк, В.О. Ліхачов, Л.С. Малюх, Т.М. Христич, В.Г. Глубоченко, Г.С. Стеценко, В.Г. Іліка, Л.Д. Кушнір, В.В. Жила, М.В. Патратій (разом 22 особи).
Пройшовши велику та принципову школу у професора О.І. Самсон, згодом стали докторами медичних наук О.І.Волошин (1989), В.М. Чорнобровий (1990), В.О. Калугін (1991), М.Ю. Коломоєць (1992), Т.М. Христич (1996), Г.С. Стеценко (1996).
Кожен з них знайшов свою вершину в медицині. Професор Г.С. Стеценко – член-кореспондент Академії медико-технічних наук Украї­ни, нині очолює Луцький інститут Міжнародного науково-технічного університету. Професор В.М. Чорнобровий завідує кафед­рою поліклінічної терапії та сімейної медицини, науковий керівник гастроентерологічного центру Вінницького національного медичного універси­тету, голова Асоціації сімейних лікарів Вінничини, підготував двох докторів наук і 10 кандидатів медичних наук.
Професор М.Ю. Коломоєць тривало очолював кафедру внутрішньої медицини, професійних хвороб та клінічної фармакології, був проректо­ром з навчальної роботи Буковинського держав­ного медичного університету, створив потужну школу науковців (25 кандидатів медичних наук, з них 3 – стали докторами наук).
Професор О.І. Волошин 20 років очолював кафедру пропеде­втики внутрішніх хвороб, підготував 18 кандида­тів медичних наук, створив науковий напрямок — апіфітотерапії в Буковинському медуніверситеті, у рамках якого виконані фрагменти 3 докторських та 17 кандидатських дисертацій. Професор В.О. Калугін 15 років завідував кафедрою внутрі­шньої медицини та ендокринології, нині – профе­сор цієї кафедри, підготував 4 кандидатів медич­них наук, з них 1 – став доктором медичних наук (ЛО.О.Зуб), створив школу нефрологів на Буковині.
Професор Т.М. Христич у різні періоди працювала на терапевтичних кафедрах, останні 11 років – професор кафедри сімейної медицини Буковинсь­кого державного медичного університету. Вона у 1997 року започаткувала наукове вивчення особливостей коморбідної патології в гастроенте­рології, пульмонології з акцентом особливостей перебігу у пацієнтів літнього і старечого віку. Ос­новним напрямком її наукової діяльності є панкреатологія; вона знаний панкреатолог України, Росії, є членом Європейського клубу панкреатологів, клубу панкреатологів України, головою клубу панкреатологів Буковини. Т.М. Христич підготувала 5 кандидатів медичних наук. 
Кожен з нас, учнів Олени Іларіонівни Самсон, відчуває вдячність нашому Учителю за становлення, пройдений шлях та успіхи.
За вагомий внесок у розвиток вітчизняної медичної науки і практики, підготовку кадрів О.І. Самсон нагороджена двома орденами „Знак Пошани”, медаллю Всесоюзного терапевтичного товариства ім. С.П.Боткіна, відзначена почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки Украї­ни», а від місцевої влади — звання «Почесний громадянин м. Чернівці».
Її ім’я занесено до галереї фундато­рів наукових шкіл Буковинського державного медичного університету. Перу професора О.І. Самсон належать 273 наукові праці, 21 з яких надрукована за кордоном, з них – 8 навчальних посібників, 10 монографій та 48 винаходів і раці­оналізаторських пропозицій.
На жаль, виснажлива плідна праця підірвала здоров’я цієї чудової людини. Вона рано, у 75 літ, покинула цей світ, залишивши нам, учням, та Буковинському державному медичному універ­ситету чудову спадщину – приклад творчої акти­вності, пошуку, невгамовності, прагнення доско­налості у всьому. Нині до її ювілейного 90-річчя від дня народження можемо звітувати, що розпо­чаті нашим Учителем ідеї ми різнопланово розви­ваємо та добилися вагомих успіхів.

О.І.Волошин, В.M.Чорнобровий, Т.М.Христич,
Буковинський державний медичний університет,
Вінницький національний медичний університет

 

 

ФОТОБІОГРАФІЯ

Майбутні вчені. З подругою Ніною Дейнеко.   (Харків, 1946 р.)

 
 

                                  


Колектив кафедри факультетської терапії (1975 р.)                  Колектив кафедри факультетської терапії (1981 р.)

                         

Колектив кафедри факультетської терапії (1985 р.)                                                  Професор Р.М.Філімонов (Москва) – другий зліва, з науковим візитом у Чернівцях
в гостях у колективу кафедри (1975 р.)

     

Академік Атанас Малєєв (Болгарія) в гостях у колективу
кафедри факультетської терапії (1973 р.)

 

                   

Дружні шаржі до 50-річчя проф. О.І. Самсон. (1971 р.) (автор – доц. В.А. Кравченко)

                  

 О.І. Самсон дарує болгарським друзям на згадку буковинський рушник                       ХХІІ Всесоюзний з’їзд терапевтів. Москва, 10-14 лютого 1974 р.

(Софія, 1978 р.)

 

 

Професор О.І. Самсон та її учень аспірант О.І. Волошин обговорюють з поетом

Іоном Кілару висвітлення діяльності лікарів Буковини в художній літературі та пресі

 

 
 
 
 
Всесоюзна науково-практична конференція на базі Центрального НДІ гастроентерології
(Москва, січень 1983 р.)
Професор О.І. Самсон та професор О.М.Ногаллер (Рязань) зі своїми молодими науковцями – делегатами конференції.
Верхній ряд: О.І.Волошин, В.М.Чорнобровий, Г.С. Стеценко;
біля проф. Самсон О.І. – її вихованці, нині всі професори.

      


Олена Ілларіонівна в колі сім’ї.

 25 років разом

З родиною на екскурсіїї в Москві

                  
 
                       
 
 
Публікації про професора САМСОН О.І. 
1. Буковинська державна медична академія. Сторінки історії: біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів БДМА (1944-1999 рр.) – Чернівці, 1999. – с. 151.
2. Буковинська державна медична академія: становлення, здобутки, перспективи розвитку [за ред. В.П.Пішака]. – Чернівці: БДМА, 2004. – с. 97-101.
3. Захарова Т. Самсон Олена Іларіонівна (до 85-річчя від дня народження) //Для вашого здоров’я (медичний вісник Буковини). – 2006. – №2.
4. Наукова і клінічна спадщина ПРОФЕСОРА O.І. CAMCOH (до 90-річчя від дня народження) // Буковинський медичний вісник. – 2011.-Т.15, №2.- С.252-254.
5. Олена Іларіонівна Самсон (До 75-річчя від дня народження) // Лікарська справа. Врачебное дело. – 1996. – № 1-2. – С.203-205.
6. Пішак В.П. О.І.Самсон – вчений, педагог, організатор/ В.П.Пішак, М.А.Яцків, В.О. Калугін.- Чернівці: Медик, 2001. – 80 с.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: