Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

Електронні книги на CD та DVD носіях

Список електронних підручників для позааудиторних занять студентів БДМУ 

459 ОКБП

    1. АКЕНТЬЄВ С.О. Алергія в практиці анестезіолога /С.О. Акентьєв.- Чернівці: БДМУ, 2007.- 247 с.

 463 ОКБП

    2. Акушерство і гінекологія: самостійна підготовка студентів 6 курсу за кредитно-модульною системою навчання.- Електронне видання.- Чернівці: БДМУ, 2008.

 255 ОКБП

    3. Акушерський фантом. Электронная книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

 267 ОКБП

    4. Акушерський фантом: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

 274 ОКБП

    5. Англо-русский медицинский словарь.- Электронная книга.- М.: ИнтелТек Мультимедиа, 2005.

 266 ОКБП

    6. Атлас анатомии человека: учеб. пособ.- Электронная книга.- М.: Издательский дом “Равновесие”, 2006.

 495 ОКПБ – 497 ОКПБ

    7. Багатоплідна вагітність: навч. посіб. [для лікар.-інтерн. і лікар.-слухач. заклад. (факульт.) післядиплом. освіти] /Д. Коньков, В. Краснов, О. Лук’янович та ін.; ред. Ю. Вдовиченко.- Електронна книга.- К.: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2010.

 1445 ОКБП

    8. Вибрані матеріали Українського кардіологічного журналу (2000-2006 рр.): Електронний додаток до “Українського кардіологічного журналу” 2006 р. /гол. ред. В.О. Шумаков.- К. : Четверта хвиля, 2006.

 218 ОКБП

    9. Військово-медична підготовка.- Електронна книга.-  Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

249 ОКБП

    10. Військово-медична підготовка.- Електронна книга.-  Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

 256 ОКБП

  11. Внутрішні хвороби: практичні навики, методи дослідження.- Електронна книга.Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

220 ОКБП

 12. Внутрішні хвороби: практичні навички, методи дослідження.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачовського, 2005.

 468 ОКБП

    13. Внутрішня медицина. Т.1: Методичні вказівки [студ. 5 курсів мед. ф-тів для самостійної підготовки] /ред. М.Ю. Коломоєць.- Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

 469 ОКБП

    14. Внутрішня медицина. Т.ІІ: Методичні вказівки [студ. 5 курсів мед. ф-тів для самостійної підготовки] /ред. М.Ю. Коломоєць.– Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

 455 ОКБП

    15.  Возіанов С.О. Посібник по трансуретральній резекції пухлин сечового міхура /С.О. Возіанов, О.В. Шуляк, О.С. Федорук.- Електронне видання.- Львів: Б/в, 2007.

 221 ОКБП

    16. Гінекологія: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

 11 ОКБП

    17. DЕ VІТА, Wіnсеnt Т. Саnсеr: Рrіnсірlеs аnd Рrасtісе оf Оnсоlоgу /Wіnсеnt Т. Dе Vіtа, Sаnuel Неіllmаn i Steven А. Rоsеnbеrg.- оn СDRОМ.- LірріnсоttRаvеn Рublіshеrs, 1997.

 243 ОКБП

    18. Дерматовенерологія: підруч.- Електронна книга.-  Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

 269 ОКБП

    19. Дерматовенерологія: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

 257 ОКБП

    20. Дерматовенерологія.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

279 ОКБП – 284 ОКБП

    21. Довiдник лiкарських засобiв: Готовi лiкарськi засоби; Субстанцiї; Рослинна сировина; Лiкарськi засоби in bulk. Повний перелiк лiкарських засобiв,      дозволених для застосування в Українi за станом на 01.01.2007 р. Iнструкцiї для медичного застосування. Пошук.– Електронна книга.- К.: Державний фармакологiчний центр МОЗ України, 2007.                                                          

 483  ОКБП – 487 ОКБП

    22. Довідник лікарських засобів: Готові лікарські засоби; Субстанції; Рослинна  сировина; Лікарські засоби іn bulk. Повний перелік лікарських засобів, дозволених для застосування в Україні за станом на 01.04.2008 р. Інструкції для медичного застосування. Пошук.- Електронна книга.- К.: Державний фармакологічний центр МОЗ України, 2007.

 504 ОКПБ

    23. Екстрена медична допомога (базова підтримка життя). – Навчальний фільм.- К.: НМА післядипломної освіти  ім. Шупика, 2010.

 258 ОКБП

    24. Ендокринологія.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

 222 ОКБП

    25. Епідеміологія: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

 492 ОКБП

    26. Загальна практика. Сімейна медицина: навч.-метод. посіб.- Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

 223 ОКБП

    27. Загальна фізіотерапія: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

 259 ОКБП

    28. Загальна фізіотерапія.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

 260 ОКБП

    29. Інтенсивна терапія.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

 001  ОКБП – 003 ОКБП

    30. Інтенсивна терапія: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2000.

 225  ОКБП

    31. Інтенсивна терапія та реанімація. Термінальні стани: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2000.

 226 ОКБП

    32. Інфекційні хвороби: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2000.

 004 ОКБП

    33. Інфекційні хвороби: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2000.

 460 ОКБП

    34. Клінічна лабораторна діагностика патології печінки та жовчних шляхів: посіб.- Електронне видання.- Чернівці: БДМУ, 2006.

 456 ОКБП

    35. Клінічне вивчення лікарських засобів: довідник для студентів.- Електронне видання.- Чернівці: БДМА, 2003.

 461  ОКБП

    36. Курс психіатрії та медичної психології: інформація про курс, методика викладання, плани, тести, посібники.- Електронне видання.- Чернівці: БДМУ, 2008.

 261  ОКБП

    37. Лабораторно-інструментальні методи дослідження в гастроентерології.- Електронна книга.- Тернопіль: ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

 227 ОКБП

    38. Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2000.

 005 ОКБП

    39. Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2000.

 470 ОКБП

    40. Лекції з пропедевтики внутрішніх хвороб [для студ. ІІІ курсу мед. та  стомат. фак.тів].- Електронная книга.- Чернівці: БДМУ, 2008

 501 ОКБП

    41. Литвин В.М. Історія України: підруч. [для студ. ВНЗ.] /В.М. Литвин.- 2-ге вид. доп. та доопрац.- Електронна версія.- К.: ТОВ «3 Медіа», 2008.

502 ОКБП

    42. Литвин В.М. Історія України. У 2-х компакт-дисках. І диск: з найдавніших часів до 1914 р.; ІІ диск: Новітній час (1914 – 2004 рр.): підруч. [для студ. ВНЗ] /В.М. Литвин.- Електронна версія.- 2-ге вид. доп. та доопрац.- К.: ТОВ «3 Медіа», 2007.

250 ОКБП

    43. МАВРОВ И.И. Половые болезни /И.И. Мавров.- Электронная книга.- Харьков: Факт, 2005.

228 ОКБП

    44. Медична паразитологія: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

254 ОКБП

    45. Медична хімія: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

242 ОКБП

    46. Медсестринство в неврології /В.М. Пашковський, І.І. Кричун, І.І. Кривецька, І.Я. Кричун.- Електронна книга.- Чернівці: БДМА, 2005.

229 ОКБП

    47. Методика обстеження хірургічного хворого.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

449 ОКБП

    48. Методичні вказівки для самостійної підготовки до ПЗ з очних хвороб для студентів 5 курсу.- Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

450 ОКБП

    49. Методичні вказівки для самостійної підготовки до ПЗ з очних хвороб для студентів 5 курсу.- Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

465 ОКБП

    50. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів зі спеціальності “Лікувальна справа”. “Педіатрія”.- Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

 494 ОКБП

    51. Методичнi вказiвки з акушерства та гiнекологiї (перинатологiя) [для студ. 4,5,6 курсiв]: на англ. та укр. мовах / укл. Олена Вiкторiвна Кравченко.- Електронна книга.- Чернiвцi: БДМУ, 2009.                                                        

493 ОКБП

    52. Методичні вказівки для факультету N4 зі спеціальності “Інфекційні хвороби та епідеміологія”: 1-й к. – для медсестер-бакалаврів; 2-й к. – для медсестер, медсестер-іноземців; 3-й к.- для лаборантів-бакалаврів. – Чернівці: БДМУ, 2008.

488 ОКБП

    53. Методичні вказівки з акушерства та гінекології. Практичні заняття [для студ. V курсу]. – Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

 489 ОКБП

    54. Методичні вказівки з акушерства та гінекології. Самостійна робота [для студентів V курсу].- Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

477 ОКБП

    55. Методичні вказівки і розробки з клінічної біофармації [для студ. IV курсу фарм. фак.-тів].- Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

 478 ОКБП

    56. Методичні вказівки і розробки з основ медичних знань [для студ. III к. фарм. фак.-ту].- Електронна книга – Чернівці: БДМУ, 2008.

479 ОКБП

    57. Методичні вказівки і розробки з первинної долікарської допомоги  (спеціальність “Клінічна фармація”) [для студ. III к. фарм. фак.-ту].- Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

480 ОКБП

    58. Методичні вказівки і розробки з пропедевтики внутрішніх хвороб.-  (спеціальність “Стоматологія”) [для студентів II курсу стомат. фак.-ту].- Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

481  ОКБП

    59. Методичні вказівки і розробки з пропедевтики внутрішніх хвороб (Болонський процес) [для студ. III курсу мед. фак.ів].- Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

490 ОКБП

    60. Методичні вказівки під час підготовки до практичних занять з акушерства та гінекології [для студ. IV курсу]. – Електронне видання. – Чернівці: БДМУ, 2008.

216 ОКБП

    61. Методичні вказівки до практичних занять з факультетської хірургії: навч. посіб. [для студ. IV курсу мед. фак.ів]. – Електронна книга.- Чернівці:  БДМА, 2004.

217 ОКБП

    62. Методичні вказівки до практичних занять з факультетської хірургії: навч. посіб . – Електронна книга.- Чернівці:  БДМА, 2004.

451 ОКБП

    63. Методичні матеріали для самостійної роботи з дисципліни “Гігієна з основами екології” (спеціальність “фармація”- молодший спеціаліст, заочна форма навчання) [для студ. II курсу фарм. фак.ту].- Електронне видання.- Чернівці: БДМУ, 2008.

452 ОКБП

    64. Методичні матеріали для самостійної роботи з дисципліни “Гігієна у фармації з основами екології (спеціальність “фармація”- бакалавр, заочна форма навчання) [для студ. II курсу фарм. фак.ту].- Електронне видання.- Чернівці : БДМУ, 2008.

454 ОКБП

    65. Методичні матеріали для самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності” (спеціальність “фармація”- молодший спеціаліст, заочна форма навчання) [для студ. I курсу фарм. фак.ту].- Електронне видання.- Чернівці: БДМУ, 2008

462 ОКБП

    66. Методичні матеріали з курсу нервових хвороб [для студ. 4 курсу (факультети 1,2,3)].- Електронне видання.- Чернівці: БДМУ, 2008.

453 ОКБП

    67. Методичні матеріали для самостійної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності” (спеціальність “фармація”- бакалавр, заочна форма навчання) [для студ. IІ курсу фарм. фак.ту] . – Електронне видання.- Чернівці: БДМУ, 2008.

466 ОКБП

    68. Методичні матеріали з госпітальної хірургії (спеціальності: госпітальна хірургія (укр. та рос. мовою) [для 5 курсу]; хірургічні хвороби (укр. мовою) [для 6 курсу] -.- Чернівці: БДМУ, 2008.

467 ОКБП

    69. Методичні матеріали та навчально-методичні посібники кафедри українознавства. Ділова українська мова. Філософія. Культурологія. Економічна теорія .- Чернівці: БДМУ, 2008.

219 ОКБП

    70. Мікробіологія, вірусологія, імунологія: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачовського, 2005.

472 ОКБП

    71. Навчальна програма з пропедевтики внутрішніх хвороб (спеціальність “Стоматологія”). 2. Довідник [для студ. II курсу].- Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

473  ОКБП

    72. Навчальна програма і довідник студента з клінічної біофармації [для студ. IV курсу фарм. фак.-ту].- Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

44 ОКБП

    73. Навчальна програма і довідник студента з пропедевтики внутрішніх хвороб [для студ. IІ курсу стомат. фак.-ту].- Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

475 ОКБП

    74. Навчальна програма і довідник студента з пропедевтики внутрішніх хвороб (Болонський процес)  [для студ. IІІ курсу мед. фак.-тів].- Чернівці: БДМУ, 2008.

471 ОКБП

    75. Навчальна програма та довідник з основ медичних знань [для студ. IІІ, IV курсу фарм. фак.-ту].- Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

464 ОКБП

    76. Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки з акушерства [для студ.4 курсу].- Електронне видання.- Чернівці: БДМУ, 2008.

262 ОКБП

    77. Наркоманії та токсикоманії.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

224 ОКБП

    78. Неонатологія: Інтегративна педіатрія.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

245 ОКБП

    79. Неонатологія: Інтегративна педіатрія: пер. з укр.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

230 ОКБП

    80. Нормальна фізіологія: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

231  ОКБП

    81. Оперативна хірургія та топографічна анатомія: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

476 ОКБП

    82. Основи медичних знань: методичні вказівки і розробки [для студ. IV курсу].- Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

273 ОКБП

    83. Основи физиологии человека = Аn Іntrоduсtіоn tо Нumаn Рhіsіоlоgу: учеб. [на англ. яз.].- Электронная книга.- МсGrаwillСоmраnіеs, 2002.

232 ОКБП

    84. Оториноларингологія.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім.  І.Я. Горбачевського. 2005.

233 ОКБП

    85. Патологічна анатомія і патологічна  фізіологія людини.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

12 ОКБП

    84. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2000.

615.2 Н99

    85. International nonproprietary names (INN) for Pharmaceutical substances [Текст]: lists 1-105 of Prosed INN and Lists 1-66 of Recommended INN Cumulative List No. 14.- Geneva: World Health Organization, 2011.

(Перечень международных  непатентованных  наименований  фармацевтических средств).

263 ОКБП

    86. Практична гінекологія.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

482 ОКБП

    87. Програма з первинної долікарської допомоги (спеціальність “Клінічна фармація”). Довідник студента [для студ. II курсу].-  Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

1445 ОКБП

    88. Проект ЄС “Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні”.- Електронне видання.- К.: Б. вид.

234 ОКБП

    89. Пропедевтика: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

270 ОКБП

    90. Психологія: підруч.- К.: МАУП, 2006.

264 ОКБП

    91. Рак молочної залози.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

006 ОКБП

    92. Раціональне харчування дітей раннього віку: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2000.

503 ОКБП

    93. Словники України. Інтегрована лексикографічна система. (Версія 4/1). Словозміна. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія.- Електронна книга.- К.: Довіра, 2010.

275 ОКБП

    94. Современные принципи дефибриллляции.- Электронная книга.- М.: ИнтелТек Мультимедиа, 2005.

268 ОКБП

    95. Спланхнологія : Анатомія людини.- Електронна книга.

498 ОКПБ – 500 ОКПБ

    96. СРАР як метод респіраторної терапії новонароджених /Д. Добрянський, Т. Кончаковська, Ю. Коржинський та ін.; ред. Д.Добрянський.- [як навч. посіб. для лікар.-інтерн. і лікар.-слухач. закл. (факульт.) післядиплом. освіти]: Електронний навчальний посібник.- К.: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.- 2010.

458 ОКБП

    97. Стрес-тести в кардіології /В. К. Тащук, О. Ю. Поліщук, С. І. Гречко, П. Р. Іванчук.- Електронне видання.-  Чернівці: БДМА, 2003.

241 ОКБП

    98. СТРУКОВ А.І. Патологічна анатомія: підруч. /А.І. Струков, В.В. Сєров.- Електронна книга.- Харків: Факт, 2005.

235 ОКБП

    99. Судинні захворювання головного та спинного мозку.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

244 ОКБП

    100. Судова медицина.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

457 ОКБП

    101. Тащук В.К. Медичні та біологічні проблеми невідкладної кардіології /В.К. Тащук, В.П. Пішак.- Електронне видання.- Чернівці: БДМУ, 2003.

276 ОКБП

    102. Техника спинальной анестезии.- Электронная книга.- М.: ИнтелТек Мультимедиа, 2005.

277 ОКБП

    103. ТиреоШкола.- Электронная книга.- М.: ИнтелТек Мультимедиа, 2004.

236 ОКБП

    104. Туберкульоз: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2000.

013 ОКБП

    105. Туберкульоз: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2000.

007 ОКБП

    106. Урологія: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМ ім. І.Я. Горбачевського, 2000.

237 ОКБП

    107. Урологія: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМ ім. І.Я. Горбачевського, 2000

238 ОКБП

    108. Факультетська хірургія. Т. 1.- Електронна книга.-  Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

239 ОКБП

    109. Факультетська хірургія. Т 2.–  Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005

215А ОКБП

    110. Факультетська хірургія. Ч. І.  [для студ. ІVVІ курсів та і інтернів-хірургів].- Компакт-диск.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.

215 ОКБП

    111. Факультетська хірургія. Ч. II. [для студ. ІVVІ курсів та і інтернів-хірургів].- Компакт-диск.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.

252 ОКБП

    112. Фтизіатрія: підруч. [для студ. ВМНЗ III-ІУV рівнів акрид.].- Електронна книга.- Тернопіль: Факт, 2004.

240 ОКБП

    113. Хвороби органів травлення: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2000.

014 ОКБП

    114. Хвороби органів травлення: підруч.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2000.

251  ОКБП

    115. Хворостінка В.М. Факультетська терапія /В. М. Хворостінка, Т. А. Мойсеєнко, Л. В. Журавльова.- Вид.2-е.- Електронна книга.- Харків: Факт, 2003.

1504 ОКБП

    116. Хирургические болезни. В 2-х томах: Приложение к учебнику на компакт-диске /ред. В.С. Савельєв, А.И. Кириенко.- М.: ГЭОТАР Медицина, 2005 – 608с.: ил.

1505  ОКБП

    117. Хирургические болезни. В 2-х томах: Приложение к учебнику на компакт-диске /ред. В.С. Савельєв, А.И. Кириенко.- М.: ГЭОТАР Медицина, 2005. – 608с.: ил.

271  ОКБП

    118. Хірургія: методичні матеріали [для інтернів-хірургів, курсантів передатестаційних циклів навчання].- Електронне видання.- Чернівці: БДМУ, 2006.

272 ОКБП

    119. Хірургія: Методичні матеріали [для інтернів-хірургів, курсантів передатестаційних циклів навчання].- Електронне видання.- Чернівці: БДМУ, 2006.

491 ОКБП

    120. Цикл перинатології. 2. Інтернатура (неонатологія, педіатрія). 3. Післядипломна освіта лікарів: навч.-метод. посіб. [для студ.VIкурсу].- Електронна книга.- Чернівці: БДМУ, 2008.

265 ОКБП

    121. Черевні грижі.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

278 ОКБП

    122. Шифман Е.М. Спинномозговая анестезия в акушерстве: материалы Всероссийской междисциплинарной конференции “Критические состояния в акушерстве и неонатологии”. Т. 2, вып. 7 /Е.М. Шифман, Г.В. Филиппович, М.Р. Каракозов.- Электронная книга.- СПб: ИнтелТек Мультимедиа, 2005.

246 ОКБП

    123. Шпитальна хірургія: Ч. 1. Торакальна хірургія.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

008 ОКБП

    124. Шпитальна хірургія: Ч.1. Торакальна хірургія.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

247 ОКБП

125. Шпитальна хірургія: Ч. 2. Хірургія живота.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я.Горбачевського, 2005.

009 ОКБП

    126. Шпитальна хірургія: Ч. 2. Хірургія живота.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

248 ОКБП

    127. Шпитальна хірургія: Ч. 3. Проктологія і хірургія ендокринних залоз.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

010 ОКБП

    128. Шпитальна хірургія: Ч. 3. Проктологія і хірургія ендокринних залоз.- Електронна книга.- Тернопіль: Тернопільська ДМА ім. І.Я. Горбачевського, 2005.

253 ОКБП

    129. Ювенологія. Практикум з підліткової медицини.- Електронна книга.- Харьков: Факт, 2004.

15 ОКБП-114 ОКБП

    130. Яворський О.Г. Дихальні шуми. Тони й шуми серця: лекція /О.Г. Яворський.- Електронна книга.- Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2004.

115 ОКБП – 214 ОКБП

    131. Яворський О.Г. Пальпація, перкусія, аускультація: навчальний фільм /О.Г. Яворський.- Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2004.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: