Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

Інформація про відкритий доступ

Наукова література у відкритому доступі – це безкоштовні онлайнові примірники рецензованих журнальних статей, виступів на конференціях, технічних звітів, тез і дисертацій, дослідницьких матеріалів. У більшості випадків для користування ними не існує ліцензійних застережень для читачів. Отже, їх можна вільно використовувати для досліджень, навчання та інших цілей.

Існують різні способи забезпечення відкритого доступу. Науковець може розмістити примірник своєї статті в архіві чи репозитарії відкритого доступу, або опублікувати її в журналі відкритого доступу. Окрім того, дослідник може розмістити текст статті на власному веб-сайті або на веб-сайті свого наукового відділу. Найважливіше, що всі три шляхи до відкритого доступу уможливлюють набагато вільніший доступ користувачів до наукової статті, на відміну від статті, захованої у передплатному журналі. Перші два способи забезпечують більший систематизований і організований підхід і збільшують шанси на те, що інші дослідники знайдуть та прочитають ці статті.

Заява Міжнародної науково–практичної конференції
“Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти”

(м.Севастополь, Україна, 21 травня 2009 р.)

    Вільний безкоштовний публічний доступ до наукової інформації – важлива складова наукових досліджень в сучасному глобальному світі,  запорука для подальшого розвитку науки, освіти та  суспільства, інтеграції світової академічної спільноти.     Університетські бібліотеки України за своєю місією теж є важливими ланками підтримки науки та освіти та сприяння академічному розвитку та суспільного поступу. Зважаючи на рекомендації Асоціації Європейських університетів щодо Відкритого доступу (2008р.), відповідні рекомендації міжнародних асоціацій IFLA, SPARC, LIBER, EiFL та ін., а також у відповідності до постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні» (2006) про забезпечення  відкритого  безкоштовного  Інтернет-доступу  до ресурсів, створених за рахунок коштів Державного бюджету України,

Ми підтримуємо ініціативу Відкритого Доступу до Знань через розвиток відкритих електронних архівів (інституційних репозитаріїв) та відкритих електронних журналів українських університетів.

Конференція університетських бібліотек України робить наступне звернення для підтримки нової академічної комунікації до зацікавлених осіб в усіх галузях.

    До Уряду:

Підтримати ініціативу забезпечення відкритого доступу до наукової інформації, в т.ч. обов’язкового безперешкодного та безкоштовного доступу до результатів досліджень, створених за рахунок коштів Державного бюджету України; підтримати політику просування «відкритого  доступу» для інших дослідницьких даних та культурної спадщини країни

    До дослідників:

Підтримати ініціативу Відкритого доступу до результатів досліджень через розміщення (самоархівування) своїх статей, звітів, дисертацій, навчальних та методичних матеріалів тощо в університетських репозитаріях та публікацію в журналах відкритого доступу.  При цьому дослідники завжди зберігатимуть свої  авторські права на свої роботи.

    Університети і дослідницькі установи повинні:

Розвивати власні інституційні політики та стратегії щодо вільного доступу до повних текстів відрецензованих наукових  результатів учених університету та можливість  доступу до них, пошуку та використання будь-якими потенційними користувачами через Інтернет для підвищення наукової, соціальної та економічної значимості наукових досліджень. Створювати, розвивати з цією метою інституційні репозитарії та журнали відкритого доступу. Сприяти вільному використанню такої інформації для досліджень, навчання тощо.

    До видавництв академічних журналів:

Ставитися з розумінням до прав автора та не перешкоджати ініціативі учених щодо розміщення у вільному доступі своїх постпринтів. Вимагати лише тих прав, що необхідні для публікації. Скасувати чи скоротити періоди ембарго. Забезпечувати друкованими версіями статей інститутські репозитарії.

    Університетські бібліотеки повинні:

Популяризувати відкритий доступ до інформації серед університетської громади, факультетів та окремих дослідників. Ініціювати створення та розвиток інституційних репозитаріїв як джерела забезпечення вільного доступу до наукових матеріалів університету та сприяння підвищенню престижу університету;  забезпечення  архівування та збереження наукових  публікацій, гарантію  їх незмінності.  Репозитарії мають враховувати найкращий досвід (враховуючи рекомендації DRIVER  та подібних  світових проектів), бути сумісні з OAIPMH протоколами, бути інтероперабельними для забезпечення найкращого глобального пошуку

м. Севастополь, Україна
21 травня 2009 р.

Модель відкритого доступу в цілому видається найліпшою у справі організації вітчизняних наукових інформаційних ресурсів, зокрема публікацій вітчизняних університетських громад. У цій царині важливе місце мають зайняти університетські бібліотеки, які здобувають нову видавничу функцію в добу інформаційного суспільства, власне стають на чолі сучасної системи організації і публікації результатів досліджень для співробітників науково-освітніх організацій, студентів і дослідників, яка гарантує доступ, прозорість і швидкість. Університетські бібліотеки України впевнені, що модель відкритого доступу стане у реальній нагоді академічній спільноті України.

Додаткова інформація про відкритий доступ та ресурси:

Будапештська ініціатива відкритого доступу (BOAI) – http://www.soros.org/openaccess
Консорціум “Електронна інформація для бібліотек” (eIFL.net) – http://www.eifl.net/cps/sections/services/eifl-oa
Програма відкритого доступу – http://www.eifl.net/cps/sections/services/eifl-oa

Дозвіл від видавців на архівування статті у відкритому доступі можна перевірити за видавцем – http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
Запитання та відповіді щодо самоархівування – http://socionet.ru/docs/self-archiving-FAQ-ru.htm
Секція Консорціуму-Інформатіо: “Відкритий доступ до інформації” – http://www.linkedin.com/groups?gid=2146280&trk=myg_ugrp_ovr
Ярошенко Т. Відкритий доступ: Історія та сучасні проекти в Україні та світі [Електронний ресурс] : Презентація виступу на Міжнародній науковій конференції “ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СВІТЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ” (Севастополь, Україна, 19–21 травня 2009 р.) / Т. Ярошенко – Режим доступу : http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/69

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: