Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

ГУДЗЕНКО Прокіп Микитович

видатний вчений, педіатр, педагог, доктор медичних наук, професор

 

 
Основні дати життя і діяльності
 
4 грудня
1913 р.                     –     П.М. Гудзенко народився у с. Гончариха   Катеринопільського р-ну Черкаської області.
 
1934 р.                      –     закінчив Уманський медичний технікум.
 
1934-1939 рр.          –     навчався у Київському медичному інституті.
 
1939-1941 рр.          –     працював лікарем-інфекціоністом у Хмельницькій  області, потім – лікарем в лавах Радянської армії.
 
1941-1945 рр.          –     воював у партизанському з’єднанні, яке діяло на  Хмельниччині.
 
1945 р.                     –     був направлений на роботу до Чернівців.
 
1945-1946 рр.         –      працював на посаді завідуючого відділенням  Чернівецької обласної лікарні.
 
З лютого
1946 р.                     –      працював асистентом, а потім – доцентом кафедри педіатрії Чернівецького медичного інституту.
 
1950 р.                     –     захистив кандидатську дисертацію.
 
1955 р.                       –    був обраний завідуючим кафедрою педіатрії  Чернівецького медичного інституту.
 
1958 р.                     –      захистив докторську дисертацію.
 
1962-1965 рр.         –      одночасно виконував обов’язки проректора з навчальної і наукової роботи.
 
1965-1982 рр.         –     очолював кафедру факультетської педіатрії  Київського медичного інституту.
 
1966 р.                    –      займав посаду головного педіатра МОЗ України.
 
1976-1978 рр.        –      працював деканом педіатричного факультету  Київського медичного інституту.
 
30 листопада
1982 р.                   –      професор Прокіп Микитович Гудзенко раптово  пішов з життя.
 
 
Кроки поступу та наукова діяльність
 
 
           Народився Прокіп Микитович Гудзенко 4 грудня 1913 року в селянській сім’ї в с. Гончариха Катеринопільського району Черкаської області. У 1934 році він закінчив Уманський медичний технікум, а у 1939 році – Київський медичний інститут. Після закінчення інституту Прокіп Микитович працював лікарем-інфекціоністом у Хмельницькій області.
 
 
 
          В період Великої Вітчизняної війни працював лікарем у партизанському з’єднанні, що діяло на Хмельниччині,яким керував депутат Верховної Ради УРСР С.А.Олексеєнко.
            Після закінчення війни Прокіп Микитович понад 20 років працював у Чернівецькій області. Спочатку, з 1945 року – завідуючим відділення Чернівецької обласної лікарні, а з лютого 1946 Прокіп Микитович  переходить на роботу у Чернівецький медичний інститут, працюючи асистентом, а потім доцентом кафедри педіатрії.
           На той час кафедру очолював відомий вчений-клініцист – випускник медичного факультету Варшавського університету – професор О.М. Федорович. Основні наукові дослідження співробітників кафедри були спрямовані на зниження гострих інфекційних шлунково-кишкових захворювань у дітей.  За даною тематикою П.М. Гудзенко у 1949 році захищає кандидатську дисертацію «Хроническая дизентерия» і у 1951році отримує звання доцента.
        У 1955 році, після виходу на пенсію у віці 80 років профессора О.М.Федоровича, П.М. Гудзенко був обраний завідувачем кафедри дитячих хвороб вченою радою інституту за конкурсом. Одночасно він обіймав посаду проректора з наукової роботи (1962-1965 рр.).
         Тривалий час обирався головою профспілкового комітету інституту, депутатом міської ради народних депутатів.
 
              У 1958 році П.М. Гудзенко успішно захистив докторську дисертацію за темою: «Вопросы патогенеза и клиники туберкулезного менингита у детей», а у 1960 році йому було присвоєне звання професора.
             За роки роботи Прокопа Микитовича тематика наукових досліджень на кафедрі була спрямована на вивчення патогенезу, клініки, лікування та профілактики туберкульозу, ревматизму, захворювань жовчовивідних шляхів у дітей.
            У 1960 році на території дитячої лікарні за активної участі професора П.М. Гудзенка була збудована дитяча поліклініка. Це значно поліпшило умови для проведення навчального процесу. З метою більш раціонального вигодовування дітей Прокіп Микитович сприяв організації дитячих молочних кухонь у районних лікарнях області.
             П.М. Гудзенко автор 8 монографій, більше 150 наукових праць, 4 методичних рекомендацій, був автором винаходу : «Спосіб виготовлення нового харчового продукту для харчування дітей – пропіоново-ацидофільного молока» (спільно з співробітниками кафедри ЧМІ – А.А.Кравцем, Т.К. Набухотним, І.Й.Сидорчуком та С.А. Черевком).
                    Кафедра педіатрії підтримувала тісні зв’язки з усіма кафедрами педіатричного профілю медичних вузів України. В результаті плідної роботи з’явилося три видання підручника «Детские болезни», за редакцією професора Гудзенко П.М.  За 1-е видання підручника професор П.М. Гудзенко був нагороджений Дипломом ІІ ступеня МОЗ СРСР «За кращу медичну книгу» (1975 р.) і Бронзовою медаллю ВДНГ СРСР. У 1979 році за 2-ге видання підручника була присуджена Державна премія УРСР. Редактори і автори підручника – професор  П.М. Гудзенко, І. М. Руднєв і П.С. Мощич визнані Лауреатами Державної премії УРСР.
                   За ініціативи професора П.М. Гудзенка співробітники кафедри активно працювали над розробкою та впровадженням в практику нових молочнокислих сумішей у дієтетику здорових і хворих дітей. Зусиллями колективу кафедри дитячих хвороб та мікробіології (доцент І.Й. Сидорчук) була виготовлена нова молочнокисла суміш – пропіоново-ацидофільне молоко (ПАМ), на яке розробники отримали авторське свідоцтво (1981р.).  Цій суміші була дана висока оцінка на виставці досягнень народного господарства СРСР та дегустаційного комітету Київського НДІ гігієни.
                 У вересні 1965 року за наказом Міністерства охорони здоров’я України П.М. Гудзенко був переведений на посаду завідувача кафедри факультетської педіатрії Київського медичного інституту ім. А.А. Богомольця, якою він керував до останніх днів свого життя. Одночасно, за сумісництвом, був головним педіатром МОЗ України.
                 В усі наступні роки Прокіп Микитович підтримував тісні контакти з кафедрою педіатрії Чернівецького медичного інституту, консультував співробітників кафедри. У результаті було видано  монографії: ”Первичный пиелонефрит у детей” у 1976 році (автори – П.Н. Гудзенко і Т.К. Набухотний).
                 В цій невеликій за обсягом книзі авторам вдалося  широко та різнобічно висвітлити проблему розвитку, перебігу, лікування та профілактики первинного пієлонефриту в дитячому віці. Для багатьох педіатрів ця монографія була настільною книгою протягом багатьох років.
                 Наступна монографія “Молочнокислі продукти в харчуванні дітей” (1981 p.) –  (автори – професор П.Н. Гудзенко і співробітники Чернівецького медінституту А.А. Кравець, Т.К. Набухотний. І.Й. Сидорчук, С.А. Черевко). Саме ці вчені отримали авторське посвідчення ‘”Спосіб виготовлення нового харчового продукту для харчування дітей – пропіоново-ацидофільного молока”.
 
        У 1965-1966 роках кафедра, очолювана Прокопом Микитовичем, мала тісні контакти з наукових досліджень зі Львівським НДІ туберкульозу. У результаті була видана у 1969 р. монографія “Туберкульоз у дітей і підлітків”.  Автори-завідуючий кафедри факультетської педіатрії КМІ професор П.Н. Гудзенко і старший науковий співробітник відділу дитячого туберкульозу Львівського НДІ д.м.н. А.М. Хома.
       Разом зі співробітниками кафедри педіатрії Івано-Франківського інституту у 1969 році видані методичні рекомендації “Принципи раціональної антибіотикотерапії у дітей раннього віку”, автори  – П.Н. Гудзенко, Л.П. Решеткіна, С.К. Ткаченко.
           Зі співробітниками кафедри дитячих інфекційних хвороб Кримського медінституту у 1967 p. була написана і вийшла з друку “Дизентерія у дітей”, автори – П.М. Гудзенко і В.Н. Бичковський .
            Останні роки Прокіп Микитович займався проблемою стафілококових захворювань у дітей. Ним розроблялися питання патогенезу й клініки різних форм стафілококової інфекції, запропоновано ряд нових методів лікування стафілококових захворювань у дітей та вдосконалено методи діагностики. В результаті вивчення клінічних варіантів стафілококових захворювань П.М. Гудзенко запропонував класифікацію форм зазначеної інфекції у дітей.
            Будучи головним педіатром Міністерства охорони здоров’я України, П.М. Гудзенко з великим ентузіазмом проводив у життя конкретні заходи профілактичного та лікувального характеру з поліпшення медичної допомоги дітям.
У Київському медичному інституті з 1976 по 1978 рік професор П.Н. Гудзенко працював деканом педіатричного факультету, займав посаду голови правління наукового Товариства  педіатрів УРСР.
 
 
        Упродовж 1970-1982 років він був головним редактором журналу «Педіатрія, акушерство і гінекологія», членом редакційної ради журналу «Педиатрия» (Москва), членом правління Всесоюзного наукового товариства дитячих лікарів.
            Багато сил та енергії Прокіп Микитович віддав роботі з авторами публікацій,
вніс демократичність у роботу редколегії. Незважаючи на високу вимогливість до рукописів, які надходили до редакції, професор П.М. Гудзенко завжди був готовий допомогти автору внести необхідні уточнення. Це значно поліпшувало якість публікації.
 
             Прокіп Микитович виховав прекрасних вчених-педіатрів, котрі і нині продовжують працювати в галузі клінічної педіатрії. Під його керівництвом захищено 3 докторські та 24 кандидатські дисертації. Продовжується робота з проблем шлунково-кишкових захворювань у дітей раннього віку, стафілококової інфекції і серцево-судинної патології.
             Уряд високо оцінив лікарську, наукову, педагогічну та громадську діяльність професора П.М. Гудзенка, нагородивши його орденом Трудового Червоного Прапора й медалями, знаком «Відмінник охорони здоров’я».
               У 1965 році професору П.М. Гудзенко було присвоєно звання «Заслужений діяч науки УРСР».
 
         30 листопада 1982 року на 69-му році життя професор Прокіп Микитович Гудзенко раптово помер.
                З нагоди 50-річчя Чернівецького медичного інституту його портрет занесено до галереї портретів фундаторів наукових шкіл Буковинського державного медичного університету.
 

 

 

 

 

 

Наукова спадщина

 

Дисертації, монографії, підручники 
1. Гудзенко П.Н. Вопросы патогенеза и клиники туберкулезного менингита у детей : дисс. … доктора медицинских наук / Гудзенко Прокофий Никитович. – Черновцы, 1960. (дисертація у фондах бібліотеки відсутня)
2.  Гудзенко П.Н. Хроническая дизентерия : дисс. … кандидата медицинских наук / Гудзенко Прокофий Никитович. – Черновцы, 1949. – 254 с.
3. Гудзенко П.Н. Вопросы патогенеза и клиники туберкулезного менингита у детей : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук / Гудзенко Прокофий Никитович. – Черновцы, 1960. – 27 с.
4. Гудзенко П.Н. Хроническая дизентерия : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Гудзенко Прокофий Никитович. – Черновцы, 1949. – 20 с.
5. Гудзенко П.М. Досвід роботи по зниженню захворюваності   і смертності дітей в районах Чернівецької області / П.М. Гудзенко, Н.С. Мендзило, Р.Й. Погореліс. – К. : Держмедвидав, 1963. – 32 с.
6. Гудзенко П.Н. Туберкулез у детей и подростков. (Диагностика, лечение и профилактика) / П.Н. Гудзенко, А.М. Хома. – К. : Здоров’я, 1969. – 275 с.
7. Гудзенко П.Н. Принципи раціональної антибіотикотерапії у дітей раннього віку: методичні рекомендації / П.М. Гудзенко, Л.П. Решеткіна, С.К. Ткаченко. – Івано-Франківськ, 1969.
8. Детские болезни: учебник / Т.А. Богомаз, Е.М.Витебский, П.Н. Гудзенко [и др.] ; под ред. П.М. Гудзенко, И.М. Руднева.  – К. : Вища школа, 1973. – 536 с.
9. Гудзенко П.М.  Раціональне харчування дітей / П.М. Гудзенко. – 2-е вид., доп. – К. : Здоров’я, 1974. – 127 с.
10. Детские болезни: учебник для педиатр. факультетов мед. институтов / Т.А. Богомаз, Е.М.Витебский, П.Н. Гудзенко [и др.] ; под ред. П.М. Гудзенко, И.М. Руднева. 2-е изд., испр. и доп.  – К. : Вища школа, 1975. – 663 с.
11. Гудзенко П.М.  Раціональне харчування дітей / П.М. Гудзенко. – 3-є стереотипне вид. – К. : Здоров’я, 1975. – 125 с.
12. Гудзенко П.Н. Первичный пиелонефрит у детей / П.Н. Гудзенко,      Т.К. Набухотный. – К. : Здоров’я, 1976. – 166 с.
13. Гудзенко П.Н. Рецептурный справочник врача-педиатра / П.Н. Гудзенко. – К. : Здоров’я, 1978. – 120 с.
14. Молочнокислые продукты в питании детей  / П.Н. Гудзенко, А.А.Кравец, Т.К.Набухотный [и др.].- К.: Здоров’я, 1981. – 94с.
15. Гудзенко П.Н. Рецептурный справочник врача-педиатра / П.Н. Гудзенко. 2-е изд., испр. и доп.  – К. : Здоров’я, 1982. – 168 с.
16.  Функциональные методы исследования в детской урологии / А.Ф. Возианов, П.Н. Гудзенко, Л.В. Штанько, Т.Н. Ильинская. – К.: Здоровья, 1982. – 144 с.
17.  Детские болезни: учебник для студентов педиатр. факультетов мед. институтов / П.Н. Гудзенко, П.С. Мощич, А.И. Гнатюк ; под ред. П.М. Гудзенко. – 3-е изд., дораб. и доп.  – К. : Вища школа, 1984. – 776 с.

 

Основні статті

 

1. Гудзенко П.М. Значення ректороманоскопії при бацилярній дизентерії у дітей / П.М. Гудзенко, Ф.І. Стовбун // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1948. – № 3. – С. 12-14.
2. Стовбун Ф.И. Значение ректороманоскопии при бациллярной дизентерии в детской практике / Ф.И. Стовбун, П.Н. Гудзенко//Педиатрия. – 1948. – № 3. – С.46-49.
3. Гудзенко П.Н. Практическое значение методов провокации при хронической дизентерии / П.Н. Гудзенко // Педиатрия. – 1950. – № 2. – С. 39-44.
4. Гудзенко П.Н. О некоторых особенностях течения туберкулезного менингита у детей / П.Н. Гудзенко // Педиатрия. – 1951. – № 6. – С. 42-46.
5. Гудзенко П.Н. Клиника и лечение острого серозного лимфацитарного менингита у детей / П.Н. Гудзенко // Научная сессия Черновицкого мед. института, посвященная  10-летию существования института (1944-1954) : тезисы докладов. – К., 1954. – С.75.
6. Гудзенко П.Н. О тонзиллярном туберкулезе у детей / П.М. Гудзенко // Научная сессия Черновицкого мед. института, посвященная  10-летию существования института (1944-1954) : тезисы докладов. – К., 1954. – С. 73.
7. Гудзенко П.М. До питання про патогенез загострень при хронічній дезентерії у літей / П.М. Гудзенко // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1955. – № 2. – С. 6-10.
8. Гудзенко П.Н. К вопросу о диагностических ошибках при туберкулезном менингите у детей / П.Н. Гудзенко // Педиатрия. – 1955. – № 3. – С. 47-51.
9. Гудзенко П.Н. К вопросу о влиянии кори на течение туберкулезного менингита у детей, леченных стрептомицином : сборник научных работ Черновицкого мед. института.- Вып.5. / П.Н. Гудзенко.  – Черновцы, 1956. – С. 81-84.
10.  Гудзенко П.Н. О тонзиллярном туберкулезе у детей : сборник научных работ Черновицкого мед. института. – Вып.5.  / П.Н. Гудзенко. – Черновцы, 1956. – С. 86-91.
11. Гудзенко П.Н. Роль мигдалин в течении туберкулезного процесса у детей / П.Н. Гудзенко // 2-й съезд врачей-педиатров УССР : труды. – К., 1956. – с. 132-138.
12. Гудзенко П.М. Рецидиви і загострення туберкульозного менінгіту у дітей, лікованих стриптоміцином / П.М. Гудзенко // Педіатрія, акушерство і гінекологія – 1957. – № 2. – С. 10-12.
13. Гудзенко П.Н. Течение экспериментального туберкулеза при инфицированных животных через глоточное кольцо / П.Н. Гудзенко //31-я научная конференция Черновицкого мед. института : рефераты докладов. – Черновцы, 1957. – С. 28-31.
14. Гудзенко П.Н. Вопросы патогенеза и клиники туберкулезного менингита у детей / П.Н. Гудзенко // Сборник научных работ Черновицкого мед. института. – Вып. 7. – Черновцы, 1958. – С. 80-86.
15. Гудзенко П.Н. Поражение центральной нервной системы туберкулезным процессом при заражении экспериментальных животных через глоточное кольцо / П.Н. Гудзенко // Проблемы туберкулеза. – 1958. – № 5. – С. 101-108.
16. Гудзенко П.Н. Экспериментальный туберкулез лимфатических узлов шеи у морских свинок / П.Н. Гудзенко, Ю.С. Касько // Проблемы туберкулеза. – 1960. – № 1. – С. 89-95.
17. Гудзенко П.М. Діти – наші квіти / П.М. Гудзенко // Широким кроком у комунізм! – К. : Держполітвидав УРСР, 1961. – С. 506-507.
18. Гудзенко П.Н. О двигательных расстройствах при туберкулезном менингите у детей / П.Н. Гудзенко // 10-я научно-практическая конференция Львовского НИИ туберкулеза : тезисы докладов. – Львов, 1961. – С. 56-59.
19. Гудзенко П.Н. О течении и профилактике колиэнтеритов у детей раннего возраста / П.Н. Гудзенко // Острые желудочно-кишечные заболевания недизентерийной этиологии у детей раннего возраста: труды республиканского совещания и расширенного пленума Общества детских врачей УССР. – К., 1961. – С. 82-89.
20. Гудзенко П.Н. Опыт вскармливания детей грудного возраста расширенной диетой / П.Н. Гудзенко, А.А.Кравец // Научные записки Черновицкого медицинского института. – Вып.15. – Черновцы, 1962. – С. 79-84.
21. Гудзенко П.М. Значення застосування розширеної дієти в профілактиці захворювань дітей грудного віку / П.М. Гудзенко, А.А. Кравець, О.А. Гінзбург // Розширений пленум дитячих лікарів УРСР з питань харчування і шлунково-кишкових захворювань дітей раннього віку: тези. – К., 1963. – С. 4-5.
22. Гудзенко П.Н. Некоторые данные о поражении нервной системы и органов зрения при врожденном токсоплазмозе у детей : аннотация / П.Н. Гудзенко, А.Д. Клейф, М.М. Тымкина //Вопросы охраны материнства и детства. – 1963. – № 12. – С. 84-85.
23. Гудзенко П.Н. Об отдаленных осложнениях у детей, перенесших туберкулезный менингит / П.Н. Гудзенко // Профилактика и лечение туберкулеза. – К., 1964. – С. 100-103.
24. Гудзенко П.Н. Опыт профилактики экссудативного диатеза у детей раннего возраста / П.Н. Гудзенко, М.Е. Липец, Ц.А. Медведьева // Вопросы охраны материнства и детства. – 1963. – № 8. – С. 64-67.
25. Гудзенко П.М. Значення застосування розширеної дієти у профілактиці захворювань дітей грудного віку / П.М. Гудзенко, А.А. Кравець, О.А. Гинзбург // Розширений пленум дитячих лікарів УРСР з питань харчування  дітей раннього віку. – К., 1964. – С. 74-75.
26. Гудзенко П.Н. Способ изготовления и опыт применения новой молочной смеси, обогащенной витамином В12  в диететике детей грудного возраста / П.Н. Гудзенко, А.А. Кравец // 40-я итоговая научная конференция Черновицкого мед. института : материалы. – Черновцы, 1964. – С. 94-95.
27. Гудзенко П.Н. О некоторых клинических особенностях течения раннего периода туберкулеза у детей / П.Н. Гудзенко // 40-я итоговая научная конференция ЧМИ : материалы. – Черновцы, 1964. – С. 92-94.
28. Гудзенко П.М. Про оцінку електрокардіографічних змін у дітей / П.М. Гудзенко, А.А. Лозовер // Педіатрія, акушерство і гінекологія – 1964. – № 2. – С. 34.
29. Гудзенко П.Н. Борьба с туберкулезом в Черновицкой области / П.Н. Гудзенко, Ю.М. Ленова // Юбилейная научная конференция, посвященная  25-летию воссоединения Северной Буковины с Украинской ССР : тезисы докладов.– Черновцы: ЧМИ, 1965. – С. 35-38.
30. Гудзенко П.Н. Врожденный токсоплазмоз у детей на Буковине / П.Н. Гудзенко, А.Д. Клейф // Педиатрия. – 1965. – № 4. – С. 62-63.
31. Гудзенко П.Н. Гормонотерапия детей первых месяцев жизни, страдающих эритродермией / П.Н. Гудзенко, М.Е. Липец // Педиатрия. – 1965. – № 3. – С. 41-43.
32. Гудзенко П.Н. Достижения в деле охраны здоровья детей на территории Северной Буковины / П.Н. Гудзенко // 41-я итоговая научная конференция Черновицкого мед. института : тезисы докладов. – Черновцы, 1965. – С. 68-69.
33. Васильева О.Г. К вопросу об оценке кожной чувствительности к туберкулину детей, иммунизированных вакциной БЦЖ внутрикожным методом / О.Г. Васильева, П.Н. Гудзенко, А.А. Кравец // 4-й съезд врачей-педиатров УССР : тезисы докладов. – К., 1965. – С. 16-18.
34. Гудзенко П.Н. К клинике и лечению врожденного эпидермолеза / П.Н. Гудзенко, М.Е. Липец // Педиатрия. – 1965. – № 8. – С. 83-84.
35. Гудзенко П.Н. О дополнительных электрокардиографических показателях, характеризующих функциональное состояние миокарда у детей/ П.Н. Гудзенко, А.А. Лозовер //Советская медицина. – 1965. – № 7. – С. 16-20.
36. Гудзенко П.Н. О роли научных исследований кафедры педиатрии в борьбе с желудочно-кишечными заболеваниями у детей раннего возраста/ П.Н. Гудзенко, А.А. Кравец // Юбилейная научная конференция, посвященная  25-летию воссоединения Северной Буковины с Украинской ССР : тезисы докладов – Черновцы: ЧМИ, 1965. – С. 39-42.
37. Гудзенко П.Н. Применение новой молочнокислой смеси, обогащенной витамином В12 , для вскармливания детей раннего возраста: аннотация /П.Н. Гудзенко, А.А. Кравец // Вопросы охраны материнства и детства. – 1965. – № 1. – С. 87-88.
38. Гудзенко П.Н. Достижения в деле охраны здоровья детей на Буковине /П.Н. Гудзенко // Вопросы организации охраны здоровья населения УССР. – К., 1966. – С. 192-196.
39. Гудзенко П.Н. К вопросу о влиянии АКТГ и кортикостероидов на течение ветряной оспы / П.Н. Гудзенко, М.Е. Липец // Педиатрия. – 1966. – № 9. – С. 86-87.
40. Гудзенко П.Н. О дополнительных ЭКГ показателях, характеризующих функциональное состояние сердечной мышцы при ревматизме у детей / П.Н. Гудзенко, А.А. Лозовер // Ревматизм  у детей. – К., 1966. – С. 91-96.
41. Поражение органа зрения при врожденном токсоплазмозе у детей / П.Н. Гудзенко, Д.Д. Клейф, Г.И. Керн, М.М. Тымкина // Межобластная научно-практическая конференция офтальмологов Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей : материалы. – К. : Здоров’я, 1966. – С. 81-82.
42. Гудзенко П.М. Про вплив деяких супутників захворювання на перебіг туберкульозу у дітей / П.Н. Гудзенко // Педіатрія, акушерство і гінекологія – 1966. – № 5. – С. 3-5.
43.  Гудзенко П.М. Клінічні прояви токсоплазмозу у дітей і жінок на Буковині /П.М. Гудзенко, А.Л. Клейф // Педіатрія, акушерство і гінекологія – 1967. – № 3. – С. 32-33.
44.  Гудзенко П.Н. Роль рационального вскармливания детей грудного возраста /П.Н. Гудзенко // Вопросы рационального вскармливания. – Вып. 4. – К., 1968. – С. 26-31.

 

 

Учні професора Прокопа Микитовича Гудзенка
 
            За роки роботи професора П.М. Гудзенка завідувачем кафедри педіатрії тематика наукових досліджень на кафедрі була спрямована на вивчення патогенезу, клініки, лікування та профілактики туберкульозу, особливостей перебігу та лікування ревматизму, пієлонефриту у дитячому віці, клініці пошкодження серця і судин при захворюваннях жовчовивідних шляхів у дітей.
 
            Загалом під його керівництвом було захищено 3 докторські та 24 кандидатські дисертації, серед яких :
                докторські:
Набухотный Т.К.   “Вопросы патогенеза и клиники пиелонефрита у  детей” – 1975 г.
Бережной В.В.                 –             відомостей в бібліотеці немає
 
               кандидатські:
Наконечная Н.И. “Ревматизм у детей на Буковине”                    –        1960 г.
Кравец А.А. “О влиянии кишечных простейших и гельминтов на течение хронической дизентерии у детей раннего возраста в связи с применением расширенной диеты”.                                                       –     1962 г.
Кизим В.В. “Функциональное состояние печени при первичном туберкулезе у детей в связи с применяемым лечением”.   –     1965 г.
Васильева О.Г. “Изменение иммунологической реактивности при туберку-лезе у детей в связи с лечением антибактериальными и  гормональными препаратами” .                                                                 –     1966 г.
Глуговская Л.А. “Состояние функций почек при различных формах первичного туберкулеза у детей”.    –       1967 г.
Пискаева И.В. “Переливание крови в комплексном лечении ревматизма у детей”.      –       1967 г.
Черевко С.А. “Функциональное состояние сердца и сосудов при ангиохолецистите у детей”.    –       1968 г.
Доготарь Н.А.  “Трансплацентарная передача противотуберкулезных гемагглютининов и некоторые показатели иммунитета у матери и новорожденного”.                                                                      –      1970 г.
 
         Під керівництвом  професора П.М.Гудзенка були виконані кандидатські дисертації, присвячені клініці та лікуванню захворювань органів дихання у дітей, практичними лікарями :
 
Альтман Е.М. “Влияние хронического тонзилита на возникновение и течение воспалительных процессов в интраторакальных лимфатических узлах у детей”.     –   1964 г.
Шапоренко М.В. “О клиническом знгачении свертывающей и антисвертывающей системы крови у детей грудного возраста в связи с применяемым лечением”.           –   1971 г.
 
            А в Київському медичному інституті наукові дослідження над темами , розпочатими професором П.М.Гудзенко у Чернівцях продовжували: його учні (кандидатські дисертації: Л.І. Чернишова, М.І. Борисенко, Л.В. Курило, Ю.В. Марушко, Л.В.Галицька, О.Л.Зикова  та ін.)

 

 
Слово про вчителя
ПРОКОПІЙ МИКИТОВИЧ ГУДЗЕНКО
(до 90-річчя від дня народження)
 
 
            Наприкінці 2003 року виповнилося б 90 років від дня народження одного з провідних педіатрів України, доктора медичних наук, професора Прокопія Микитовича Гудзенка.
            Народився П.М. Гудзенко 4 грудня 1913 року в селянській сім’ї в селі Гончариха Катеринопільського району Черкаської області.
            Після закінчення у 1939 році Київського медичного інституту він працював лікарем-інфекціоністом в Хмельницькій області, потім лікарем в лавах Радянської Армії. В період Великої Вітчизняної війни П.М. Гудзенко перебував у партизанському з’єднанні, яке діяло в Хмельницькій області під керівництвом депутата Верховної Ради УРСР С.А. Олексеєнко,
Після закінчення Великої Вітчизняної війни Прокопій Микитович понад 20 років працював у Чернівецькій області: спочатку на практичній роботі на посаді завідуючого відділенням обласної лікарні, а з лютого 1946 по вересень 1965 року – в Чернівецькому медичному інституті  на посаді асистента кафедри педіатрії та доцента.
            У 1955 році П.М. Гудзенка було обрано завідуючим кафедри педіатрії Чернівецького медичного інституту. У 1962-1965 pp. Прокопій Микитович одночасно він виконував обов’язки проректора з наукової та учбової роботи.
            У 1958 році П.М. Гудзенко успішно захистив докторську дисертацію за темою: “Питання патогенезу та клініки туберкульозного менінгіту у дітей”.
            У 1965 році професор П.М. Гудзенко очолив кафедру факультетської педіатрії Київського медичного інституту (нині кафедра педіатрії № З Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця), якою він завідував до останніх днів свого життя.
            Один із провідних педіатрів України, Прокопій Микитович присвятив свою наукову діяльність актуальним питанням педіатрії. Ним проведені фундаментальні дослідження з проблем дитячого туберкульозу, дизентерії, стафілококових захворювань у дітей молодшого та старшого віку, з питань дитячої нефрології.
              Велику увагу він  приділяв також розробці питань раціонального вигодовування та харчування здорових та хворих дітей, застосування нових високоефективних молочнокислих продуктів.
                Перу Прокопія Микитовича належить 153 наукових праці, в тому числі 8 монографій. Його перша монографія, що вийшла з друку 1969 року, була присвячена проблемі туберкульозу у дітей та підлітків. В монографії детально та всебічно висвітлено питання раннього розпізнавання туберкульозу у дітей та підлітків, описано симптоматику ранньої й хронічної туберкульозної інтоксикації, детально викладено симптоматологію легеневого туберкульозу, а також туберкульозного менінгіту. І що важливо – з урахуванням особливостей клінічних варіантів його розвитку. Велику увагу в монографії було приділено питанням раціонального лікування та профілактики захворювань в дитячому віці. Слід підкреслити, що, незважаючи на те, що монографія була видана понад 30 років тому, її зміст не втратив свого значення й нині. Можна навіть сказати, що з урахуванням сучасної епідеміологічної ситуації з туберкульозом у нашій країні, ця монографія стала ще актуальнішою, тим більше, що в останні роки публікацій з даної проблеми такого масштабного характеру не було.
            У 1972 та 1974 pp. у видавництві “Здоров’я” двома виданнями вийшла монографія П.М. Гудзенка “Раціональне харчування дітей”. В книзі висвітлено важливість раціонального харчування для правильного фізичного й розумового розвитку дітей раннього віку. Дано коротку характеристику основним харчовим продуктам та їх складовим, які необхідні для інтенсивного росту дитини. Слід підкреслити, що автор основну увагу приділяв перевагам природного вигодовування.
            Продовженням успішної розробки зазначеного питання харчування дітей раннього віку було видання книги “Молочнокислі продукти в харчуванні дітей”, в якій П.М. Гудзенко із співавторами, на підставі власних даних та даних літератури, переконливо довели велику роль молочнокислих продуктів у харчуванні здорових та хворих дітей. Автори дали характеристику молочнокислим продуктам та технології їх приготування.
                В 1976 році П.М. Гудзенко разом із своїм учнем Т.К. Набухотним опублікували монографію “Первинний пієлонефрит у дітей”. В цій невеликій за обсягом книзі авторам вдалося  широко та різнобічно висвітлити проблему розвитку, перебігу, лікування та профілактики первинного пієлонефриту в дитячому віці. Для педіатрів дана  монографія протягом багатьох років була настільною книгою.
                В 1982 році П.М. Гудзенко разом із провідними урологами професором А.Ф. Возіановим (нині академіком НАН та АМН України) і доцентом Л.В. Штанько опублікували книгу “Функціональні методи дослідження в дитячій урології та нефрології”. В ній було детально висвітлено клінічні, біохімічні, інструментальні, рентгенологічні й радіоізотопні методи дослідження нирок та сечових шляхів у дітей. Це була перша книга за цією темою, і, безумовно, її видання сприяло широкому впровадженню в клінічну практику сучасних методів дослідження нирок й сечових шляхів. Наведені в цій книзі методи використовуються в дитячих лікувально-профілактичних закладах й нині.
                Останні роки Прокопій Микитович займався проблемою стафілококових захворювань у дітей. Ним розроблялися питання патогенезу й клініки різних форм стафілококової інфекції, запропоновано ряд нових методів лікування стафіло-кокових захворювань у дітей та вдосконалено методи діагностики.
У  результаті вивчення клінічних варіантів стафілококових захворювань П.М. Гудзенко запропонував класифікацію форм стафілококової інфекції у дітей. Він встановив, що стафілококова інфекція поряд з нагнійно-некротичними процесами викликає продуктивні зміни в тканинах різних органів та систем, що зумовлює затяжний і хронічний перебіг стафілококових захворювань.
             Професором П.М. Гудзенком розроблено критерії ранньої діагностики різних форм стафілококової інфекції, це сприяло своєчасному етіологічному лікуванню, скороченню термінів терапії та профілактики хронічних форм. У своїй праці він широко використав сучасні методи дослідження. Ним створено експериментальні моделі хронічної стафілококової тонзилогенної інтоксикації та стафілококового сепсису, які дозволили вирішити ряд теоретичних і практичних питань.
            Прокопій Микитович виховав прекрасних  вчених-педіатрів, котрі й нині продовжують працювати в галузі клінічної педіатрії. Під його керівництвом захищено 3 докторських (професор Т.К. Набухотний, професор В.В. Бережний та ін.) та 24 кандидатських дисертації.
            П.М. Гудзенко не лише видатний вчений, але й чудовий педагог. Величезний педагогічний досвід дозволив йому очолити авторський колектив професорів-педіатрів України з підготовки та видання підручника “Дитячі хвороби” для студентів педіатричних факультетів. За друге видання цього підручника авторському колективу було  присуджено Державну премію  України.
            П.М. Гудзенко багато уваги приділяв лікувально-консультативній роботі, щедро ділився своїм великим лікарським досвідом з практичними лікарями. Його глибоко поважали й любили студенти, співробітники та всі, хто стикався з ним у роботі. В боротьбі за здоров’я дітей постійно щедро обдаровував своїм величезним клінічним досвідом лікарів-педіатрів. Його безвідмовність у лікувальній роботі – приклад для колег. Багато лікарів-педіатрів пам’ятають його суботні консультації в клініці до останнього пацієнта, які направлялись на лікування не лише з Києва, але й з усієї України.
            Будучи головним педіатром Міністерства охорони здоров’я України, П.М. Гудзенко з великим ентузіазмом проводив у життя конкретні заходи профілактичного та лікувального характеру з підвищення якості медичної допомоги дитячому населенню.
            Допомога органам охорони здоров’я, підвищення кваліфікації лікарів, впровадження нових методів діагностики та лікування постійно були в центрі уваги професора.
            Великою популярністю серед лікарів-педіатрів користувався “Рецептурний довідник педіатра”, що вийшов двома виданнями (в 1978 і 1982 pp.). В довіднику П.М. Гудзенко представив рецептурні прописи, що рекомендуються при найчастіших захворюваннях дитячого віку. Практична спрямованість довідника та його зручний формат зробили цю невелику книгу дуже цінною для лікарів-педіатрів. Особливо він був корисним та зручним для молодих лікарів-педіатрів, які на перших кроках своєї професійної діяльності потребували саме такого довідника.
            Висококваліфікований спеціаліст-педіатр, досвідчений педагог, провідний вчений, П.М. Гудзенко багато уваги приділяв громадській роботі як у медичному інституті, так і поза ним. Він обирався членом Чернівецького міськкому КПРС й депутатом Чернівецької міськради. Протягом ряду років він був головним педіатром Міністерства охорони здоров’я України, деканом педіатричного факультету.
            Упродовж 1970-1982 pp. П.М. Гудзенко був головним редактором журналу “Педіатрія, акушерство та гінекологія”. Багато сил та енергії він віддавав роботі з авторами публікацій, вніс демократичність у роботу редколегії. Незважаючи на високу вимогливість до рукописів, які надходили до редакції, професор П.М. Гудзенко завжди був готовий допомогти автору внести необхідні уточнення, які значно поліпшували якість публікації.
            Він був членом правління Всесоюзного наукового товариства дитячих лікарів та головою правління наукового товариства дитячих лікарів України, був членом редакційної ради журналу “Педиатрия”.
            Вся діяльність Прокопія Микитовича – яскравий приклад творчого відношення до праці. Його характеризує величезна працьовитість, людяність, чуйність, доброзичливість. Тому професор П.М. Гудзенко користувався заслуженим авторитетом та любов’ю своїх студентів, численних учнів, співробітників і колег. Його відрізняла доброта. Упродовж всього життя йому була притаманна безпосередність. До нього найбільше підходять слова С.Ф. Хотовицького (1847) про те, що лікар-педіатр “должен уметь с детьми быть как бы дитятею”.
            Автор цих рядків прекрасно пам’ятає уроки людяності, які давав професор П.М. Гудзенко, виконуючи обов’язки декана педіатричного факультету.
            Уряд високо оцінив лікарську, наукову, педагогічну та громадську діяльність П.М. Гудзенка, нагородивши його орденом Трудового Червоного Прапора й медалями.
            З0 листопада 1982 року на 69-му році життя професор Прокопій Микитович Гудзенко раптово помер. Це трапилося напередодні Х-го Всесоюзного з’їзду дитячих лікарів, який повинен був відкритися 1 грудня 1982 року у Москві. Багато вчених-педіатрів були його делегатами цього з’їзду.  Але всі вони повернулися у Київ, щоб віддати данину поваги відомому вченому-педіатру та прекрасній людині.
            Світлий образ Прокопія Микитовича Гудзенка завжди житиме у пам’яті його колег, друзів, пацієнтів, численних учнів та всіх, хто знав цю чудову людину.
 
В.Г. Майданник,
член-кор. АМН України, проф.,
зав. кафедрою педіатрії № 4
Національного медичного
університету  ім. О.О. Богомольця
 
 
 
ГУДЗЕНКО  ПРОКОПІЙ  МИКИТОВИЧ
 
            Гудзенко П.М. народився 4 грудня 1913 року в селянській сім’ї у селі Гончариха Катеринопільського району Черкаської області. Після закінчення школи до 1934 року навчався в Уманському медичному технікумі. Після закінчення у 1939 році Київського медичного інституту працював лікарем-інфекціоністом у Хмельницькій області, потім лікарем у лавах Радянської Армії.
             З 1945 року працював завідуючим відділення Чернівецької обласної лікарні. З лютого 1946 року – асистент, а потім доцент кафедри педіатрії Чернівецького медичного інституту.
            У 1955 році П.М. Гудзенка було обрано завідуючим кафедри. У 1958 році він успішно захистив докторську дисертацію за темою: “Питання патогенезу та клініки туберкульозного менінгіту у дітей”. Крім того, у 1962-1965 рр. він одночасно виконував обов’язки проректора з наукової та учбової роботи.
            У вересні 1965 році професор П.М.Гудзенко очолив кафедру факультетської педіатрії Київського медичного інституту, якою він завідував до останніх днів свого життя.
            Але усі наступні роки він підтримував тісні контакти з кафедрою педіатрії Чернівецького медичного інституту, консультував співробітників кафедри. В результаті було видано 2 монографії: ”Первичный пиелонефрит у детей” (у 1976 році, автори – професор П.Н. Гудзенко і Т.К. Набухотний); та “Молочнокислі продукти в харчуванні дітей” (1981 p. – автори професор П.Н. Гудзенко і співробітники Чернівецького медінституту А.А. Кравець, Т.К. Набухотний, І.Й. Сидорчук, С.А. Черевко). Ними ж спільно отримане авторське посвідчення ‘”Спосіб виготовлення нового харчового продукту для харчування дітей – пропіоново-ацидофільного молока”.
У 1965-1966 роках кафедра, очолювана ним, мала тісні контакти з наукових досліджень зі Львівським НДІ туберкульозу,  у результаті була видана в 1969 р. монографія “Туберкульоз у дітей і підлітків” (автори – зав. кафедри факультетської педіатрії КМІ професор П.Н. Гудзенко і старший науковий співробітник відділу дитячого туберкульозу Львівського НДІ д.м.н. А.М. Хома). Разом зі співробітниками кафедри педіатрії Івано-Франківського інституту у 1969 році видані методичні рекомендації  “Принципи раціональної антибіотикотерапії у дітей раннього віку” (автори – П.М. Гудзенко, Л.П. Решеткіна, С.К. Ткаченко); зі співробітниками кафедри дитячих інфекційних хвороб Кримського медінституту – “Дизентерія у дітей” (автори – П.М. Гудзенко і В.Н. Бичковський (1967 p.).
         Кафедра факультетської педіатрії підтримувала тісні зв’язки з усіма кафедрами педіатричного профілю медичних вузів України, в результаті чого з’явилося три видання підручника «Детские болезни», за редакцією професора Гудзенко П.М.
            За 1-е видання підручника “Дитячі хвороби” професор П.Н. Гудзенко був нагороджений Дипломом II ступеня МОЗ СРСР “За кращу медичну книгу” у 1975 р. і Бронзовою медаллю ВДНГ СРСР (1976 р.).
            У 1979 році за II видання підручника була присуджена Державна премія УРСР. Редактори й автори підручника – професора П.М. Гудзенко, І.М. Руднєв і П.С. Мощич визнані Лауреатами Державної премії УРСР.
            У Київському медичному інституті на протязі 1976-1978 був деканом педіатричного факультету, займав посади головного педіатра МОЗ України (1966), голови правління наукового Товариства педіатрів УРСР. Лауреат Державної премії УРСР (1979 p.), нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора та медалями.
            Упродовж 1970-1982 pp. П.М. Гудзенко був головним редактором журналу “Педіатрія, акушерство та гінекологія”.
Професор П.Н. Гудзенко підготував 24 кандидата і 3 докторів медичних наук, серед них – доктор медичних наук Т.К. Набухотний, доктор медичних наук В.В. Бережний (нині зав. кафедри педіатрії № 2 КМАПО), кандидати медичних наук Л.І. Чернишова, М.І. Борисенко, Л.В. Курило, Ю.В. Марушко.
            Один з провідних педіатрів України, Прокопій Микитович присвятив свою наукову діяльність актуальним питанням педіатрії. В науковій роботі його цікавило широке коло питань: дослідження з проблем дитячого туберкульозу, дизентерії, стафілококових захворювань у дітей молодшого та старшого віку, а також з питань дитячої нефрології. Велику увагу він приділяв також розробці раціонального вигодовування та харчування здорових і хворих дітей, застосуванню нових високоефективних молочнокислих продуктів.
            Під керівництвом професора П.М. Гудзенка були продовжені роботи з проблем шлунково-кишкових захворювань у дітей раннього віку, стафілококової інфекції і серцево-судинної патології.
            Професор П.М. Гудзенко встановив значення ацидофільно-дріжджевих сумішей у профілактиці коліентеритів у дітей, які були впроваджені у практику молочних кухонь лікарень та міської дитячої поліклініки м.Чернівці та молочних кухонь і деяких інших установ м. Києва. Широке застосування знайшло виготовлення пропіоново-ацидофільного молока (ЛАМ) й ацидофільно-дріжджевої пасти, а також кислих сумішей, збагачених вітаміном В12.
            Під його керівництвом з цієї ж тематики виконана кандидатська дисертація Л.І.Чернишової: “Застосування ацидофільно-дріжджового молока при пневмоніях у дітей першого півріччя життя, що знаходяться на штучному вигодовуванні”.
            З 1971 року вивчення стафілококової інфекції у дітей стало єдиною науковою темою всіх співробітників кафедри. Вивчено роль патогенного стафілокока в генезі інтоксикації у дітей (проф. П.М. Гудзенко, А.А. Єрьоменко), зміни серцево-судинної системи при стафілококових захворюваннях (В.В. Бережний), значення переливань крові в комплексі лікування стафілококової інфекції у дітей раннього віку (Л.В. Галицька).
            Надалі з 1973 р. тема стафілококової інфекції розширюється. Вивчено клінічні варіанти стафілококових захворювань у дітей і значення первинних вогнищ інфекції в їхньому виникненні.
            У 1974-1975 роках продовжено поглиблене вивчення тієї ж проблеми. Вивчені і впроваджені в практику критерії для розпізнавання стафілококових пневмоній, що перебігають без абсцедування (проф. П.М. Гудзенко, О.Л. Зикова, А.А. Єрьоменко, В.В. Бережний, Л.В. Галицька, Л.І. Чернишова).
Надано клініко-рентгенологічну характеристику  цих пневмоній, вивчений стан серцево-судинної системи, зміст Na і К в сироватці крові, функціональний стан печінки, стан антитоксичного імунітету при стафілококових пневмоніях без деструкції легеневої тканини.
            У 1976 році почато вивчення функціонального стану печінки при різних стафілококових захворюваннях за вмістом в сироватці крові вільних амінокислот і ліпідів методами тонкошарової хроматографії і газорідинної хроматографії. Питанням терапії захворювань гастродуоденальної зони була присвячена робота М.І. Борисенка.
            Професора Прокопія Микитовича Гудзенка по-справжньому любили декілька поколінь студентів і практикуючих лікарів. Будучи людиною дуже демо-кратичною, щирою, відкритою, він згуртовував навколо себе талановиту молодь, заряджаючи всіх своєю нестримною енергією.
            Свої знання та вміння у педіатрії Прокіп Микитович передав своїй доньці – Жанні Прокопівні Гудзенко, яка стала доктором медицини, професором і тривалий час завідувала кафедрою педіатрії Київського інституту післядипломної освіти.
Підручник “Детские болезни” за редакцією П.М. Гудзенка та “Рецептурный справочник педиатра” стали настільними книгами українських педіатрів.
            З ім’ям професора Прокопія Микитовича Гудзенка пов’язані оригінальні підходи до проблем педіатрії, завдяки чому врятовано життя тисячам дітей.
 
Нечитайло Ю.М.
доктор мед. наук, професор,
                                                                        завідувач кафедри  педіатрії, неонатології
та перинатальної медицини БДМУ
 
 
Публікації про професора П.М.Гудзенка
 
1.  Безруков Л.О. Кафедра дитячих хвороб / Л.О.Безруков, С.А. Черевко // Сторінки історії Чернівецького медичного інституту. – Чернівці: ЧМІ, 1994. – С. 16-18.
 
                   2. Безруков Л.О. Історія кафедри госпітальної педіатрії та дитячих
         інфекційних хвороб /Л.О. Безруков, С.А. Черевко // Клінічна та
         експериментальна патологія. – 2003. – Т.2, № 2. – С. 69-73.
 
3. Борисенко М.І. Гудзенко Прокіп Микитович / М.І Борисенко
         // Енциклопедія Сучасної України у 25 т. Т.7. – К.: Інститут енциклопедичних
         досліджень  НАН України, 2007. – С. 104.
 
4. Майданник В.Г. Прокопій Микитович Гудзенко (До 90-річчя від дня народження) /В.Г. Майданник // ПАГ. – 2003.  – № 6. – С. 62-66.
 
5. Нечитайло Ю.М. Гудзенко Прокопій Микитович / Ю.М.
Нечитайло //  Клінічна та експериментальна патологія. – 2009. – Т.8, № 2. – С.89-93.
 
6. Памяти профессора П.Н.Гудзенко// Педиатрия. – 1983. – №8. – С.73-74.
 
7. Прокофий Никитич Гудзенко (К 60-летию со дня рождения) //Врачеб-
          ное дело. – 1974. – № 1. – С. 154-155.
 

 8.  Сторінки історії. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів БДМА (1944-1998). – Чернівці: БДМА, 1999. – С.50.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: