Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

Патратій Володимир Кузьмич

доктор медичних наук, професор,

педагог, науковець-мікробіолог

 

Дати життя і діяльності 

16.12.2017 відійшов у вічність Патратій Володимир Кузьмич

Професорсько-викладацький склад, студентство, профспілковий комітет БДМУ висловлюють щирі співчуття рідним та близьким приводу смерті професора кафедри мікробіології та вірусології, колишнього ректора Чернівецького медичного інституту (1975-1993) Патратія Володимира Кузьмича.
Людини, яка була видатним фахівцем, науковцем і зразком самовідданого служіння освіті і науці. Його внесок у розвиток нашого навчального закладу є неоціненним. Володимир Кузьмич назавжди запам’ятається щирою людиною, талановитим керівником і педагогом, який користувався високим авторитетом і повагою.

Висловлюємо глибокі співчуття родині та розділяємо всім серцем ваші біль та горе.

Вічна пам’ять.

1927 р. – народився в м. Ізюм Харківської області.

1948 р. – вступив до Харківського медичного інституту на санітарно-гігієнічний факультет.
1955-1958 рр. – аспірант кафедри мікробіології ХМІ.
1958-1961 рр. – асистент кафедри мікробіології цього ж інституту.

1948 р. – вступив до Харківського медичного інституту на санітарно-гігієнічний факультет.
1955-1958 рр. – аспірант кафедри мікробіології ХМІ.
1958-1961 рр. – асистент кафедри мікробіології цього ж інституту.

1960 р. – захистив кандидатську дисертацію.
1961-1965 рр. – доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології, декан санітарно-гігієнічного факультету Донецького медичного інституту.
1965-1971 рр. – завідуючий курсом вірусології кафедри мікробіології  Донецького медінституту.
1973 р. – захистив докторську дисертацію.
1975 р. – переїхав з сім’єю до Чернівців.
1975-1993 рр. – ректор Чернівецького медичного інституту.
1977-2001 рр. – завідувач кафедри мікробіології та вірусології  Чернівецького медичного інституту.
2001-2017 рр.- професор кафедри мікробіології  та вірусології БДМУ .

Помер Володимир Кузьмич 16 грудня 2017 року

 


Кроки поступу та наукова діяльність

Патратій Володимир Кузьмич народився 5 липня 1927 року в місті Ізюм Харківської області. У 1948 році він вступив до Харківського медичного інституту на санітарно-гігієнічний факультет, після закінчення якого навчався в аспірантурі на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології цього ж інституту. Після закінчення аспірантури – асистент цієї ж кафедри

 

У 1960 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Экспериментальное изучение комбинированного действия антибиотиков и бактериофага на дизентерийные бактерии». У 1973 році – докторську дисертацію за темою: «Грипп и парагриппозные заболевания в условиях промышленного района (этиология, иммунология, лабораторная диагностика)»
На посаді доцента кафедри мікробіології, вірусології та імунології Донецького медичного інституту Володимир Кузьмич Патратій працював з 1961 року.

 

Доцент Донецького медіституту, декан
санітаро-гігієнічного факультету
Патратій В.К. на розподілі випускників інституту
Доцент В.К.Патратій з учнем  (Донецький медінститут)

У січні 1975 року доктор медичних наук за спеціальністю «вірусологія» Патратій Володимир Кузьмич був призначений ректором Чернівецького державного медичного інституту, а в травні 1977 року за конкурсом був обраний за сумісництвом завідувачем кафедри мікробіології та вірусології.

Професор В.К.Патратій біля свого 
портрету в галереї ректорів БДМУ

 Колектив кафедри мікробіології та вірусології на чолі з проф. Патратієм В.К.   (1981 р.

За роки ректорства професора Патратія В.К (1974-1993) в інституті було введено післядипломну підготовку – інтернатуру, розширилося наукове співробітництво, стали виконуватися госпдоговірні наукові дослідження.

У 1975 році було відкрито педіатричний факультет і забезпечено роботу по підготовці лікарів-педіатрів для Чернівецької та інших областей України. За 10 років існування факультету було випущено 992 лікаря-педіатра. У інституті були відкриті спецкурси клінічної фармакології, імунології, біохімії та започатковано використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі.
Володимир Кузьмич Патратій організував на госпдоговірних умовах проблемну науково-дослідницьку лабораторію, яка невдовзі перетворилась в самостійний Науково-дослідний інститут токсикології МОЗ СРСР, а потім – Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Міністерства охорони здоров’я України.

У 1989 році інститут першим в Україні пройшов атестацію і ввійшов до числа 10 кращих медичних інститутів колишнього Радянського Союзу.
За час перебування В. К. Патратія на посаді ректора (1975-1993 рр.) в інституті підготовлено 6882 лікаря, 24 доктори та 126 кандидатів медичних наук.

         Під керівництвом професора Патратія В.К. захистилися 6 кандидатів наук (Н.Ф. Лазаренко, В.Є. Степанець, М.Г. Проданчук, В.Г. Сінченко, Б.М. Боднар, І.О. Петруник).

Володимир Кузьмич Патратій опублікував у співавторстві 5 монографій та посібників, автор понад 200 наукових праць, одержав 12 авторських свідоцтв на винаходи.
Здійснено новий поштовх у пошуку та всебічному дослідженні нових синтетичних сполук, що мають антимікробну активність.

У цей період значно розширилася географія колективів хіміків-синтетиків, із якими активно співпрацювала кафедра. Це науковці Московського та Київського державних університетів, Інституту фізіологічно активних речовин АН СРСР, Інституту біоорганічної хімії АН УРСР, Інституту органічного синтезу АН Латвійської РСР, Фізико-хімічного інституту АН СРСР, Інституту органічної хімії АН СРСР та інших провідних наукових закладів Радянського Союзу у галузі органічного синтезу.

Така співпраця дозволяла не лише збільшити кількість сполук, які тестувалися на антимікробну активність, але і підняти методичний рівень досліджень, які проводилися співробітниками кафедри.
 
VІ з’їзд мікробіологів України – дебати продовжуються і у перервах…   (ЧМІ, 1989 р.)
 

На кафедрі досліджувались протибактеріальні (Патратій В.К., Проданчук М.Г., Бурденюк І.П., Дейнека С.Є.), протигрибкові (Сінченко В.Г.) та противірусні (Патратій В.К., Проданчук М.Г.) властивості препаратів четвертинного амонію і фосфонію, модифікованих гетероциклічних сполук азолів: імідазолу, селеназолу, оксазолу, тіазолу; хінолінів, хіноксалінів, ацетонітрилів, піролів, складних поліциклічних конденсованих систем, похідних фурану, кремній-органічних сполук та багато інших.

Обговорення підсумків наукових досліджень кафедри (проф. Патратій В.К. з доцентами М.Г. Проданчуком – зліва та І.Й. Сидорчуком- справа )

Успішному вирішенню наукових проблем сприяв музей тестових мікроорганізмів кафедри, який клопітливо збирався і підтримувався при люб’язній допомозі мікробіологічних музеїв Інституту епідеміології і мікробіології ім. Н.Ф. Гамалеї АМН СРСР, Державного контрольного інституту ім. Л.А. Тарасевича, науково-дослідного відділу глибоких мікозів Ленінградського інституту вдосконалення лікарів, Центрального науково-дослідного шкірно-венерологічного інституту, Всесоюзної колекції мікроорганізмів та ін.
У навчальний процес на кафедрі було впроваджено ряд наукових даних, запропонованих співробітниками кафедри та кафедрами інститутів України і колишнього Радянського Союзу, більше половини лекцій забезпечено навчальними кінофільмами, діапозитивами, діафільмами (силами кафедри виготовлено понад 4000 діапозитивів, 12 діафільмів).
У навчальному процесі на кафедрі мікробіології та вірусології широко використовується комп’ютерна техніка для проведення тестування рівня знань студентів з окремих тем (перший рівень) та певних розділів (другий рівень) загальної і спеціальної мікробіології та вірусології.
Вперше було започатковано тестовий контроль засвоєння знань студентами на лекціях, комп’ютерний контроль знань, а з 1991 року – письмові контрольні роботи і письмовий іспит.

 

Для проведення комп’ютерного тестування студентів на кафедрі обладнано комп’ютерний клас, власними силами розроблено тестові комп’ютерні програми з 6 тем загальної мікробіології, 7 тем спеціальної мікробіології та 12 тем медичної вірусології. Для покращання засвоєння тем, за якими проводиться комп’ютерне тестування, на кафедрі підготовлено та видано типографським способом два навчальних посібника (у тому числі і для іноземних студентів).

У наукових дослідженнях кафедри активну участь брали студенти мікробіологічного гуртка. Щорічно вони подавали на підсумкові наукові конференції по 6-14 наукових доповідей. Студенти – гуртківці брали активну участь і в республіканських олімпіадах, де посідали призові місця.

            У медичному інституті було організовано санаторій-профілакторій на 50 місць, в якому щорічно в комфортних умовах оздоровлялись студенти різних курсів та співробітники ВНЗ.

            Вперше в Україні у студентських гуртожитках були виділені кімнати для сімейних студентів, а пізніше створено і сімейний гуртожиток.

Володимир Кузьмич зберігав та підтримував напрацьовані традиції культурного виховання, всіляко сприяв розвитку творчих здібностей студентської молоді.
                      Народний ансамбль пісні та танцю «Трембіта», якому у 2013 році виповнилося 50 років, гідно представляв Чернівецький медичний інститут на численних фестивалях та конкурсах творчих колективів Радянського Союзу. Створений у 1983 році під опікою ректора В.К. Патратія хор співробітників ЧМІ користувався великою популярністю на урочистих концертах на сценах інституту та деяких лікувальних установ області, де колектив хору виступав за запрошеннями.
Високого успіху колектив хору співробітників досяг на міжнародному фестивалі народної творчості (Польща, 1992 р.)
Як ректор Володимир Кузьмич багато уваги приділяв питанням організації побуту та дозвіллю співробітників.

          За роки керування ЧМІ ректором Патратієм В.К. плідно працювала профспілкова організація співробітників інституту (голова профкому – Боднар Б.М.).
        Для співробітників кафедр та підрозділів інституту часто проводились вечори відпочинку (в т.ч. і сімейні), новорічні свята для дітей, виїзди за місто за грибами, катання на лижах у Карпатах, тощо.
Багато співробітників інституту за пільговими путівками оздоровлялись в санаторіях та пансіонатах СРСР.
 
    У рамках соцзмагань переможці нагороджувалися пам`ятними та цінними подарунками.
    Володимир Кузьмич більше 10 років очолював Чернівецьку міську організацію товариства «Знання».
У 1993 році Володимир Кузьмич Патратій за віком звільнений з посади ректора Чернівецького медінституту.
       У вересні 2001 року В.К. Патратій був переведений на посаду професора кафедри мікробіології та вірусології.  На  посаду завідувача кафедри мікробіології та вірусології був призначений його учень – доктор медичних наук, професор Святослав Євгенович Дейнека.
        Професор В.К. Патратій нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, медаллю «За доблесну працю», знаком «Відмінник освіти України», нагрудним знаком М.І. Пирогова, почесною медаллю Українського наукового товариства в пам’ять Л.В. Горбачевського. Володимир Кузьмич – заслужений працівник вищої школи України, лауреат обласної премії ім. О.Поповича.
Наукова спадщина професора Патратія В.К.
 
Автореферати та дисертації:
 
Патратий В.К. Экспериментальное изучение комбинированного действия антибиотиков и бактериофага на дизентерийные бактерии : дисс. … кандидата медицинских наук / Патратий Владимир Кузьмич. – Черновцы, 1960 г.
(дисертація у фондах бібліотеки відсутня)
Патратий В.К. Грипп и парагриппозные заболевания в условиях промышленного района (этиология, иммунология, лабораторная диагностика): дисс. … доктора медицинских наук / Патратий Владимир Кузьмич. – Черновцы, 1973.
(дисертація у фондах бібліотеки відсутня)
( Автореферати дисертацій у фондах бібліотеки відсутні)
 

Навчальні та методичні посібники 
1. Патратий В.К. Данные бактериологического исследования у детей при гриппе / В.К. Патратий //Стафилококковые заболевания у детей. – К., 1971. – С.78-80.
2. Патратий В.К. Гнойничковые заболевания кожи / В.К. Патратий, Р.Ф. Федоровская, А.М. Кухаревич. – М., 1989.
3. Патратий В.К. Гнойничковые заболевания кожи /В.К. Патратий. – М.: Знание, 1989. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике. Серия «Медицина», №1.)
4. Ситуационные задачи по медицинской паразитологии для студентов лечебного факультета: методические рекомендации к самостоятельной работе/ В.К. Патратий, В.П. Пишак, А.Н. Сокол [и др.] – Черновцы: ЧМИ, 1991. – 55 с.
5. Лекції з загальної медичної мікробіології: навчальний посібник / В.К. Патратій, І.Й. Сидорчук, С.Є. Дейнека [та ін.]. – Чернівці: БДМА, 1997. – 96 с.
6. Основи загальної медичної мікробіології: навчально-методичний посібник для студентів медичного факультету / В.К. Патратій, І.Й.Сидорчук, С.Є. Дейнека [та ін.]. – Чернівці: Прут, 1997. – 148 с.
7. Основи спеціальної медичної мікробіології: навчально-методичний посібник для студентів медичного факультету /В.К.Патратій, І.Й.Сидорчук, А.М.Сокол [та ін.]. – Чернівці: Прут, 1998. – 176 с.
8. Основи медичної вірусології: навчально-методичний посібник для студентів медичного факультету / В.К. Патратій, А.М. Сокол, І.Й. Сидорчук [та ін.]. – Чернівці: Прут, 1999. – 132 с.
9. Медицинская вирусология: учебное пособие для иностранных студентов /В.К. Патратий, А.Н. Сокол, И.И. Сидорчук [и др.] – Черновцы: Прут, 2000.- 108 с.
10. Збірник тестових завдань з вірусології, рикетсології, хламідіозів та мікоплазмозів: навчальний посібник для студентів ВМНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації /В.К. Патратій, С.Є. Дейнека, А.М. Сокол [та ін.]. – Чернівці: Медик, 2002. – 100 с.
11. Крок 1. Загальна лікарська підготовка /І.П. Бурденюк, С.Є. Дейнека, В.К. Патратій [та ін.]. – К.: Центр тестування МОЗ України, 2002. – 214с.
12. Медична вірусологія: навчальний посібник для студентів ВМНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації / В.К. Патратій, А.М. Сокол, С.Є. Дейнека [та ін.]. – Чернівці: Медик, 2002. – 132 с.
13. Основи загальної медичної мікробіології: навчально-методичний посібник для студентів ВМНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації / В.К. Патратій, І.Й. Сидорчук, С.Є. Дейнека [та ін.]. – 2-ге вид., виправ. та доп. – Чернівці: Медик, 2002.- 149 с.
14. Основи спеціальної медичної мікробіології: навчально-методичний посібник для студентів медичного факультету / В.К. Патратій, І.Й. Сидорчук, С.Є. Дейнека [та ін.]. – Чернівці: БДМА; Чернівці: Медик, 2002. – 200 с.
15. Мікробіологія: навчальний посібник для студентів фармацевтичних вищих навчальних закладів і фармацевтичних факультетів ВМНЗ ІІ-ІУ рівнів акредитації за спеціальністю «Клінічна фармація»/ С.Є. Дейнека, В.К. Патратій, А.С. Міхєєв [та ін.] – Чернівці: Медик, 2003. – 312 с.
16. Методичні вказівки до практичних занять з мікробіології та вірусології / С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, Л.В. Дячишина [та ін.]. – Чернівці: Медик, 2003. – 104 с.
17. Робочий зошит з мікробіології та вірусології: протоколи практичних занять з мікробіології та вірусології /О.О. Бліндер, В.К. Патратій, А.С. Михєєв [та ін.]. – Чернівці, 2004. – 60 с.
18. Мікробіологія: посібник для курсантів, слухачів та студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації за спеціальністю «Клінічна фармація»/ С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, А.С. Михєєв [та ін.] – Чернівці: Медик, 2005. – 200 с.
19. Мікробіологія: посібник: у 3-х частинах / С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, А.С. Михєєв [та ін.]// Спеціальна медична мікробіологія; част. 2. – Чернівці: Медик, 2005. – 200 с.
20. Мікробіологія: посібник: у 3-х частинах / С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, А.О.Михєєв [та ін.]// Медична вірусологія; част. 3. – Чернівці: Медик, 2005. – 312 с.
21. Мікробіологія: посібник: у 3-х частинах / С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, А.О. Михєєв [та ін.] //Загальна медична мікробіологія; част.1. – Чернівці: Медик, 2006. – 149 с.
22. Мікробіологія: посібник: у 3-х частинах / С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, Л.В. Дячишина [та ін.] //Спеціальна медична мікробіологія; част. 2. – Чернівці: Медик, 2008. – 200 с.
23. Мікробіологія: посібник для курсантів, слухачів та студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації спеціальностей «Фармація», «Сестринська справа»/ С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, А.С. Михєєв, О.О. Бліндер. – Чернівці, 2009. – 121 с.
24. Мікробіологія: посібник: у 3-х частинах / С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, І.Й. Сидорчук [та ін.] // Загальна медична мікробіологія; част. 1. – Чернівці: Медик, 2009. – 237 с.
25. Мікробіологія: посібник: у 3-х частинах / С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, І.Й. Сидорчук [та ін.] // Спеціальна медична мікробіологія; част. 2.– Чернівці: Медик, 2010. – 195 с.

Основні наукові статті
    1. Патратий В.К. Изучение изменчивости вибриона Мечникова и сенной палочки под влиянием сананзина / В.К. Патратий //Труды Харьковского мединститута. – 1955. – Вып.35. – С.169-190.

2. Патратий В.К. Изучение антибластомных свойств неоцида люминисцентно-микроскопическим методом /В.К. Патратий //2-я Всесоюзная онкологическая конференция: тезисы докладов. – М.,1958. – С. 126-127.
3. Патратий В.К. О комбинированном действии антибиотиков и бактериофага на дизентерийные бактерии / В.К. Патратий // Труды Харьковского мединститута. – Харьков, 1958. – Вып.46. – С. 193-197.
4. Патратий В.К. К вопросу о влиянии антибиотиков на дизентерийные бактерии /В.К. Патратий // Труды Харьковского мединститута.– 1959. – Вып.51. – С.255-258.
5. Патратий В.К. Эпидемиологическое значение вакцинопрофилактики гриппа / В.К. Патратий //Фельдшер и акушерка. – 1959. – №12. – С. 33-35.
6. Патратий В.К. Экспериментальное изучение комбинированного действия антибиотиков и бактериофага на дизентерийные бактерии с помощью электронной и фазоконтрастной микроскопии /В.К. Патратий // Труды Харьковского медицинского института. – 1959. – Вып. 51. – С. 259-263.
7. Патратий В.К. Неоцид – новый противоопухолевый антибиотик / В.К. Патратий // 2-я Всесоюзная конференция онкологов: труды. – М., 1959. – С. 766-768.
8. Патратий В.К. Заболеваемость вирусным гриппом в одном из городов Украины в 1962 г. и значение вирусологических исследований в проведении противоэпидемиологических препаратов /В.К. Патратий //Итоговая научная конференция Харьковского НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова: тезисы докладов. – Харьков, 1962. – С.53-54.
9. Патратий В.К. К вопросу о роли вирусных инфекций в детской патологии по материалам Донецкой области / В.К. Патратий //Актуальные вопросы краевой гигиены и эпидемиологии Донбасса. – Донецк, 1969. – С. 149-150.
10. Патратий В.К. К вопросу о роли микрофлоры дыхательных путей в развитии осложнений при гриппе / В.К. Патратий //Актуальные вопросы краевой гигиены и эпидемиологии Донбасса. – Донецк, 1969. – С. 156-157.
11. Патратий В.К. Клинико-эпидемиологическая характеристика парагриппозных заболеваний у школьников / В.К. Патратий // Актуальные вопросы краевой гигиены и эпидемиологии Донбасса. – Донецк, 1969. – С. 147-149.
12. Патратий В.К. Изучение живых гриппозных вакцин в контролируемом опыте. Сообщение 1. Планирование и организационные основы опыта /В.К. Патратий //Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 1970, № 12. – С.71-77.
13. Патратий В.К. О роли вирусов в этиологии ангин / В.К. Патратий // 4-й Съезд отоларингологов Украины: тезисы работ. – К., 1971. – С. 30-31.
14. Патратий В.К. Изучение живых гриппозных вакцин в контролируемом опыте. Сообщение 2. Характеристика приживаемости, резистогенности и иммуногенности живых гриппозных вакцин /В.К. Патратий //Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 1971, №1. – С.110-111.
15. Патратий В.К. Изучение патогенеза парагриппозной инфекции на белых крысах /В.К. Патратий //Вопросы общей вирусологии. Ч.1. – М., 1971. – С.125-126.
16. Патратий В.К. Изучение живых гриппозных вакцин в контролируемом опыте. Сообщение 3. Оценка эпидемиологической активности /В.К. Патратий//Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 1971, № 2. – С. 45-53.
17. Патратий В.К. Данные бактериологического исследования у детей при гриппе /В.К. Патратий //Стафилококковые заболевания у детей. – К., 1971. – С. 78-80.
18. Патратий В.К. Изучение вирусов гриппа, выделенных в Донецкой области в 1969-1970 гг. / В.К. Патратий // Острые респираторные заболевания: сборник.– К., 1971. – Вып.5. – С. 47-48.
19. Патратий В.К. К вопросу о диагностической ценности иммунофлуоресценции для посмертной расшифровки респираторных инфекций /В.К. Патратий // Острые респираторные заболевания. – К., 1971. – С. 52-53.
20. Патратий В.К. Серологическая диагностика гриппа А2 в период эпидемии 1969-1970 гг. / В.К. Патратий // Острые респираторные заболевания. – К.: Здоров’я, 1971. – Вып.5. – С. 50-51.
21. Патратий В.К. О диагностической ценности метода иммунофлуоресценции при гриппе / В.К. Патратий // Вирусы и вирусные заболевания. – К.: Здоров’я, 1972. – Вып.1. – С. 43-48.
22. Патратий В.К. Особенности эпидемиологии вспышки гриппа в Донецкой области в 1970 г. / В.К. Патратий // Вирусы и вирусные заболевания.– К.: Здоров’я, 1972. – Вып.1 – С. 19-22.
23. Патратий В.К. К вопросу о влиянии атмосферных выбросов металлургических заводов на заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями /В.К. Патратий //Итоги и перспективы медико-географических исследований. – К.: Здоров’я, 1973. – С. 110-111.
24. Патратий В.К. К вопросу о лабораторной модели для экспериментального изучения патогенеза парагриппозной инфекции / В.К. Патратий //Вопросы вирусологии.– 1973. – № 3. – С. 308-312.
25. Патратий В.К. Размножение парагриппозных вирусов типа I в куриных эмбрионах / В.К. Патратий // Акта вирологика. – 1973. – №17. – С. 439-441.
26. Патратий В.К. Распространение парагриппозных вирусов в Донецкой области и их роль в заболеваемости ОРЗ / В.К. Патратий // Вирусы и вирусные заболевания.– К.: Здоров’я, 1974. – Вып.2. –– С. 43-45.
27. Патратий В.К. Применение метода иммунофлуоресценции для посмертной диагностики острых респираторных вирусных инфекций / В.К. Патратий // Вирусы и вирусные заболевания. – К.: Здоров’я, 1974.- Вып.2. –– С. 8-12.
28. Патратий В.К. Зависимость заболеваемости парагриппом от гуморального иммунитета /В.К. Патратий //Вирусы и вирусные заболевания: сборник. – К., 1974. – Вып.2– С.45-46.
29. Патратий В.К. Характеристика эпидемий гриппа в Донецкой области в зависимости от этиологии / В.К. Патратий // Эпидемиология и профилактика вирусных инфекций.– К., 1975. – Вып.1. –– С. 80-82.
30. Роль вирусов гриппа и аденовирусов в возникновении смешанной респираторной инфекции /М.А.Соболь, В.К. Патратий, М.А. Яхно, Н.Ф. Лазаренко// Вирусы и вирусные заболевания.– К.: Здоров’я, 1976. – Вып.4. –– С. 48-49.
31. Ассоциированные гриппознопарагриппозные инфекции и циркуляция парагриппозного вируса типа 4 среди населения Донецкой области /В.К. Патратий [и др.] //Вирусы и вирусные заболевания: республиканский межведомственный сборник– К.: Здоров’я, 1977. – Вып.5. – С.60-62.
32. Влияние атмосферных выбросов промышленных предприятий на выработку специфических антител к вирусам гриппа, парагриппа и аденовирусам /Н.В. Гринь, В.К. Патратий, Г.П. Кондратенко [и др.] //Вирусы и вирусные заболевания: республиканский межведомственный сборник.– К.: Здоров’я, 1977. – Вып.5. – С.62-65.
33. Антимикробные свойства триметинхинотаминов / В.К. Патратий, И.И. Сидорчук, Р.Ф. Стадийчук [и др.] //Химико-фармакологический журнал. – 1979. – № 5. – С.72.
34. Антимикробная активность производных бисбромметиларилкетонов и некоторых аминоэфиров / В.К. Патратий, И.П. Бурденюк, К.Г. Тащук, И.Й. Сидорчук // Микробиологический журнал. – 1981. – № 4. – С. 506-508.
35. Патратий В.К. Применение этония в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний у детей /В.П. Слепцов, В.К. Патратий, Б.Н. Боднарь // Клиническая хирургия. – 1981. – №3. – С. 78-80.
36. Противомикробная активность фосфониевых аналогов азометинов и стильбенов/ В.К. Патратий, М.И. Шевчук, И.И. Сидорчук [и др.] //Химико-фармацевтический журнал. – 1982. – №1. – С.67-70.
37. Антимикробные свойства фосфор- и азотосодержащих ониевых соединений и их производных /В.К. Патратий [и др.] //Микробиологический журнал. – 1983. – Т.45, №3. – С.59.
38. Антимикробная активность арилгидразонов и тиосемикароазонов трифенилфосфониевых солей / В.К. Патратий [и др.] // Микробиологический журнал. – 1983, № 2. – С.84.
39. Антимикробная активность оксовинилтрифенилфосфониевых соединений и их производных / В.К. Патратий [и др.] //Микробиологический журнал. – 1983. – Т.45, № 1. – С.80.
40. Синтез и противомикробные свойства некоторых производных хинолина /П.В. Присяжнюк, В.К. Патратий, Н.Г. Проданчук [и др.] // Химико-фармацевтический журнал. – 1984. – Т.18, № 4. – С. 440-444.
41. Проданчук Н.Г. Противомикробные свойства некоторых гетероциклических соединений и хлорметил-β-ариламиновинилкетонов / Н.Г. Проданчук, И.В. Мегера, В.К. Патратий // Химико-фармацевтический журнал. – 1984. – Т. 18, № 2. – С.173-175.
42. Патратий В.К. Эффективность применения пропионово-ацидофильного молока в комплексной терапии больных дисбактериозом / В.К. Патратий, И.Й. Сидорчук // Кишечные инфекции.– К.: Здоров’я, 1984. – Вып.16. – С. 75-78.
43. Некротическая флегмона новорожденных /В.П. Слепцов, В.К. Патратий, Э.Ф.Морозов [и др.] // Вестник хирургии им. Грекова. – 1987. – Т.138, № 2. – С. 101-103.
44. Некоторые аспекты эпидемиологии хронических стафилококковых заболеваний кожи /А.М. Бухарович, В.К. Патратий, Н.Г. Проданчук [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. – 1987. – №1. – С. 33-37.
45. Сравнительная эффективность гентамицина и четвертичного аммониевого производства при экспериментальном эшерихозном сепсисе /Н.Г. Проданчук, В.К. Патратий, В.Г. Синченко, К.Г. Тащук // Кишечные инфекции.– К., 1987.- Вып.19. –– С. 57-59.
46. Патратий В.К. Коррекция кишечного дисбактериоза у детей, больных пневмонией / В.К. Патратий //Кишечные инфекции.– К., 1988. – Вып.20. – С.81-84.
47. Патратій В.К. Амонійні похідні декаметилендиаміну як дезинфікуючої речовини/ В.К. Патратій //Вчені Буковини – народній охороні здоров’я: матеріали конференції, присвяченій 50-річчю ЧМІ. – Чернівці: ЧМІ, 1994. – С. 186-187.
48. Патратій В.К. Спосіб лікування піоторакса у дітей / В.К. Патратій //Синтез, експериментальне вивчення та клінічне застосування четвертинних амонієвих сполук: матеріали симпозіуму (м.Чернівці, 10-12 жовтня 1995 р.). – Чернівці, 1995. – С. 9.
49. Мікрофлора нижнього відділу сечостатевих органів жінок з гнійно-запальними захворюваннями урогенітальної сфери і її чутливість до дитхлорід -1,2-біс /-карбодекоксиметил/амонію/ В.К. Патратій [та ін.] //Актуальні питання морфогенезу: матеріали наукової конференції. – Чернівці, 1996. – С. 251-253.
50. Бісчетвертинне йодисте похідне етилендиаміну, що володіє протибактеріаль- ною та протигрибковою активністю / В.К. Патратій [та ін.]//Актуальні питання морфогенезу: матеріали наукової конференції. – Чернівці, 1996. – С.54.
51. Патратій В.К. Деякі епідеміологічні особливості назального носійства S.aures студентів БДМА /В.К. Патратій, О.О. Бліндер //Буковинський медичний вісник. – 2001. – №2. – С.168-171.
52. Патратій В.К. Носійство золотистих стафілококів на слизовій носа у студентів БДМА/В.К. Патратій, О.О. Бліндер, І.П. Бурденюк // Актуальні питання клініко-лабораторної діагностики захворювань людини: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Чернівецького обласного медичного діагностичного центру. – Чернівці: БДМА, 2001. – С.29-31.
53. Біологічна активність двочетвертної сполуки, похідної 2-диметил-аміно-етилового ефіру бензгідролу, що містять аніони йоду/ І.П. Бурденюк, К.Г. Тащук, О.О. Бліндер, В.К. Патратій // Актуальні питання клініко-лабораторної діагностики захворювань людини: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Чернівецького обласного медичного діагностичного центру. – Чернівці: БДМА, 2001. – С.48-50.
54. Дослідження поєднаної дії окремих бісчетвертинних амонієвих сполук і хлоргексидина біглюконата відносно штамів S.aureus in vitro /І.П. Бурденюк, О.О. Бліндер, В.К. Патратій, І.В. Мегера //Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные вопросы стратегии, тактики применения и исследования антисептиков и антибиотиков»: тези доповідей (м.Вінниця, вересень 2002 р.). – Вісник ВДМУ. – 2002. – Т.6, №2. – С. 374.
55. Патратій В.К. Мікробіологія: витоки, наукові досягнення, впровадження в клініку / С.Є. Дейнека, В.К.Патратій // Буковинський медичний вісник. – 2004. -Т.8, № 4 (Ювілейний випуск). – С.4-6.
56. Комбінований вплив фітопрепаратів та полівалентного стафілококового бактеріофага на золотисті стафілококи / О.О.Бліндер, І.П. Бурденюк, В.К. Патратій // Клінічна та експериментальна патологія. – 2004. – Т. 3, № 1. – С.8-10.
57. Сучасний погляд на проблему стафілококового бактеріоносійства /С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, О.О. Бліндер, І.П. Бурденюк //Особливості перепідготовки лікарів спеціальності «Лікувальна справа» з циклу «Мікробіологія, вірусологія та імунологія»: навчально-методична конференція професорсько-викладацького складу БДМУ. – Чернівці, 2009. – С. 8-10.
58. Зміни нормальної мікрофлори шлунково-кишкового тракту та їх значення при патологічних станах організму /О.І. Гаврилюк, В.Б. Дриндак, А.О. Михєєв, В.К Патратій // УІ Міжнародна науково-практична конференція «Найновите постижения на европейската наука – 2010»: матеріали (Софія, 17-25 червня 2010 р.) – Софія: Бял Град –БГ ООД. – С. 5-7.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: