Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

Книги науковців БДМУ 2021

Наукові здобутки вчених БДМУ висвітлюються у монографіях, науково аналітичних матеріалах, аналітичних доповідях, наукових статтях.

Зазначені наукові праці оприлюднюється у вигляді книжкової продукції, збірників, періодичних друкованих видань, в електронному вигляді в інформаційній мережі Інтернет.

 

НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ

           Навчально-методичні видання

Андрійчук Н.Й., Власик Л.І. Особливості токсичності наночастинок срібла декаедричної форми. Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2021. 125 с.

Бєліков О. Б., Левандовський Р. А., Бєлікова Н. І. Історія хвороби стоматологічного ортопедичного хворого: навч. посіб. / Чернівці: Інтерсервіс, 2021. 120 с.

Біологія. Тести ЗНО: для абітурієнтів, випускн. закл. серед. освіти, фах. коледжів, слухачів підгот. курсів / уклад. Р. Є. Булик. Чернівці: Медуніверситет, 2021. 424 с

Білецький С.В., Сидорчук Л.П., Казанцева Т.В. та ін. Аритмії серця: діагностика та лікування: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2021. 200 с.

Білецький С.В., Бойко В.В., Петринич О.А. та ін. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування метаболітотропної терапії в лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом другого типу: монографія. Чернівці: БДМУ, 2021. 140 с.

Біологія. Тести ЗНО: посібник /укл. Р.Є. Булик. Чернівці: Медуніверситет, 2021. 424 с.

Болотна Л. А., Глушок В. С., Денисенко О. І. Дерматологія. Венерологія: підручник / ред. Т. В. Святенко, І. В. Свистунова. Вінниця: Нова Книга, 2021. 651 с.

Буздуган О.І. Федів О.І. Букач ОП. Клініко-патогенетичні особливості та лікування пептичної виразки шлунка і дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу. Сучасні аспекти патогенезу, діагностики та лікування: монографія. Чернівці: БДМУ, 2021. 107с.

Булик Р.Є., Кривчанська М.І., Власова К.В. та ін. Протоколи практичних занять з медичної паразитології (для студентів, які навчаються за спеціальністю 221 Стоматологія): навч.-метод. посіб. Чернівці: Медуніверситет, 2021. 204 с.

Булик Р.Є., Кривчанська М.І., Власова К.В. та ін. Протоколи практичних занять з медичної паразитології (для студентів, які навчаються за спеціальністю 222 Медицина): навч.-метод. посіб. Чернівці: Медуніверситет, 2021. 238 с.

Геруш І. В., Григор`єва Н. П., Ленга Е. Л. Біологічна хімія: навч.-метод. посіб. для студ. спец. “Технології медичної діагностики та лікування”. Чернівці: Медуніверситет, 2021. 124

Геруш О. В., Федотова М. С., Ткачук О. Ю.Технологія ліків. Модуль 3: навч.-метод. посіб. для здобув. вищої освіти спец. 226 “Фармація, промислова фармація” 2-го (магістер.) рівня вищої освіти Чернівці: БДМУ, 2021. 124 с.

Історія хвороби стоматологічного ортопедичного хворого: навч. посіб. / за ред. О.Б. Бєлікова. Чернівці: Інтерсервіс, 2021. 120 с.

Каліновська І.В., Лісова К.М., Юзько О.М., Токар П.Ю. Атлас основних гінекологічних операцій. Том 1. Лапаротомія, операції на матці та додатках: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2021. 111 с.

Каліновська І.В., Лісова К.М., Юзько О.М., Токар П.Ю. Сучасні погляди на перебіг вагітності і стан плода у жінок з генітальними інфекціями: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2021. 93 с.

Мойсей А. А., Бабух Н. В., Кемінь У. В. Історія України та української культури у термінах: навч.-метод. посіб. Ч. 3. Державотворчі процеси часів Незалежності / за ред. А. А. Мойсея. Чернівці: БДМУ, 2021. 140 с.

Мойсей А. А., Андрієць В. І., Аністратенко А. В. Історія України та української культури у термінах: навч.-метод. посіб. Ч. 4. Розвиток культури (1991-2020) / за ред. А. А. Мойсея. Чернівці: БДМУ, 2021. 159 с.

Москалюк В. Д., Богачик Н. А., Давиденко О. М. Інфекції дихальних шляхів: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2021.  226 с.

Нечитайло Ю.М., Годованець Ю.Д., Бабінцева А.Г., та ін. Неонатологія. Грудне вигодовування Ентеральне та парентеральне харчування новонароджених дітей: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2021. 99 с.

Сизов О.С., Поліщук О.Ю., Тащук В.К. Життя з аритмією. Що робити? Короткий посібник для пацієнтів із порушеннями ритму серця у запитаннях та відповідях: метод. реком. Чернівці, 2021. 43 с.

Сучасні технології фізіотерапії та фізіопрофілактики: навч. посіб. /укл. В.І. Чебан, Л.Г. Чебан. Чернівці, 2021. 312 с.

Федів В. І., О. І. Олар, В. В. Кульчинський, Г. Ю. Рудько. Медична та біологічна фізика = Medical and Biological Physics : навч. посіб. для студ. ВМНЗ. Ч.1 / Чернівці: Лівак У. М., 2021. 342 с.

Федорук О.С., Ілюк І.І., Зайцев В.І., Степан В.Т. Робочий зошит з урології для самостійної позааудиторної підготовки до практичних занять студентів 4 курсу: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2021. 92 с.

Хухліна О.С., Антонів А.А., Коцюбійчук З.Я. та ін. Патоморфологічні та мікроморфологічні особливості змін тканин печінки при неалкогольній жировій хворобі печінки за коморбідності із хронічною хворобою нирок та гіпертонічною хворобою: монографія. Чернівці, 2021. 165 с.

Хухліна О. С., Гайдичук В. С., Воєвідка О. С. Внутрішні хвороби. (Нефрологія. Гематологія. Клінічна фармакологія. Професійні хвороби): метод. вказівки лікарям-інтернам для самост. підгот.: навч.-метод. посіб. за ред. О. С. Хухліної. Чернівці: БДМУ, 2021. 333 с.

Хухліна О. С., Антонів А. А., Дудка І. В. Військово-польова терапія для самостійної роботи студентів: навч.-метод. посіб. / за ред. О. С. Хухліної. Чернівці: БДМУ, 2021. 256 с.

Юзько О. М., Токар П. Ю., Волошинович Н. С., Семеняк А. В.  Медсестринство в акушерстві. Тестові завдання: за напрямом підгот. 223 “Медсестринство”. Чернівці: БДМУ, 2021. 279 с.

Юрків О.І., Шкробанець І.Д., Макарова О.В. Сестринська практика в педіатрії: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2021. 120 с.

 

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ  /науково-дослідні/

          Монографії

 

Колоскова О. К., Крамарьов С. О., Іванова Л. А. Кір у дитячом віці у практиці сімейного лікаря, педіатра, інфекціоніста: український досвід у ліквідації спалаху інфекції: кол. монографія. Київ: АРТ ОК, 2021. 57 с.

Ошурко, А. П., Олійник І. Ю., Цигикало О. В. Кількісна морфологія кісткової тканини верхньої щелепи у пренатальному онтогенезі людини: монографія. Чернівці: БДМУ, 2021.164 с.

Палічук Ю.І., Шепітько К.В., Марценяк І.В. Застосування здоров’язберігаючних технологій при формуванні культури здоров’я майбутніх лікарів: монографія. Чернівці: Місто, 2021. 168 с.

Прогнозування перебігу та хірургічна корекція критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет: монографія /за ред. В.П. Польовий та ін. Чернівці: Медуніверситет, 2021. 348 с.

Роговий Ю.Є., Колеснік О.В., Цитрін В.Я. Патофізіологія гострого ушкодження нирок за від’ємного окисно-відновного потенціалу: монографія. Чернівці: Букрек, 2021. 200 с.

Шідловський В. О., Паньків В. І., Сидорчук Л. П. Автоімунний тиреоїдит у новій реальності: (інтригуюча хвороба через століття після першого опису) / за ред. В. О. Шідловського, В. І. Паньківа. Тернопіль: Укрмедкнига, 2021

 

 

               Матеріали  конференцій  

 

 

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ

Ляшук П.М., Ляшук Р.П. Славетні імена: віхи творчості та причини смерті. Науково-публіцистичні нариси. Чернівці: БДМУ, 2021. 280 с.

 

ВИДАННЯ ІНОЗЕМНИМИ  МОВАМИ

Kalinovska I.V., Lisova K.M., Yuzko O.M., Tokar P.Y. Features of genital infections course in pregnant women. Chernivtsi: Bukovynian State Medical University, 2021. 110 p.

Kalinovska I.V., Lisova K.M., Yuzko O.M., Tokar P.U. Gynecology in tests and schemes. Chemivtsi: Bukovinian State Medical University, 2021. 108 p.

Біологія з основами генетики = Bioloqy and Fundamentals of Genetics: навч. посіб.: (для студ., які навч. за спец. 226 “Фармація, промислова фармація”)/ уклад.: Р. Є. Булик, К. В. Власова, О. В. Йосипенко. Чернівці: БДМУ, 2021. 284

Бліндер О. О., Сидорчук Л. П., Сидорчук І. Й. Мікробіологія, імунологія та вірусологія. Керівництво = Microbiology, Immunology and Virology. Tutorials: навч. – метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2021. 222 с.

Булик Р., Кривчанська М., Власова К. Протоколи практичних занять з медичної паразитології = Protocols of Practical Classes on Medical Parasitology: для студ. спец. 222 Медицина / Чернівці: БДМУ, 2021. 122 с.

Булик Р., Кривчанська М., Власова К. Протоколи практичних занять з медичної паразитології= Protocols of Practical Classes on Medical Parasitology: для студ. спец. 221 Стоматологія / Чернівці: БДМУ, 2021. 121 с.

Войткевич Н., Рак О., Бебих В. Англійська мова в професійному спілкуванні (Медицина): підручник. Чернівці, 2021. 308 с.

Збірник тестових завдань з коментарями з медичної біології та молекулярної біології для підготовки 1-го етапу Єдиного Державного Кваліфікаційного Іспиту “Крок-1″. Міжнародного іспиту з основами медицини (фундаментальні дисципліни)” та іспиту з англійської мови професійного спрямування = Collection of Tests comments on medical Biologu and molecular Biology for Preparation to Stage 1 of Unified State Gualification Exam “Krok-1”: навч. посіб. / уклад.: Р. Є. Булик, К. В. Власова. Чернівці: БДМУ, 2021. 132 p.

Збірник тестових завдань з коментарями з медичної біології для підготовки 1-го етапу Єдиного Державного Кваліфікаційного Іспиту “Крок-1” та іспиту з англійської мови професійного спрямування = Collection of Tests comments on medical Biologu for Preparation to Stage 1 of Unified State Gualification Exam “Krok-1”. Dentistry. English Language Profiency Tests: навч. посіб. / уклад.: Р. Є. Булик, К. В. Власова, В. Р. Йосипенко. Чернівці: БДМУ, 2021. 130 с.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: