Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

Електронний каталог WEBІРБІС

Час вимагав удосконалення всієї діяльності бібліотеки, тому проводилася певна робота по вивченню пропозицій щодо автоматизованих бібліотечних систем. Для цього директор бібліотеки Цимбал В.І., беручи участь у різноманітних конференціях, семінарах, запрошуючи до нашої бібліотеки відповідних спеціалістів, вивчила дане питання. І у липні 2012 р. адміністрацією Буковинського державного медичного університету (ректор проф. Бойчук Тарас Миколайович) була придбана АБІС «ІРБІС-64» з повним комплектом АРМів на 15 робочих місць для спеціалістів бібліотеки та необмежено – для читачів. На сьогодні робочих місць для спеціалістів – 20.

З грудня 2013 р. розпочалася робота по впровадженню в бібліотечні процеси АБІС «ІРБІС-64».

Електронний каталог налічує 205 525 одиниць інформації:

в тому числі 158 187 книги, 42 642 періодичних видань, 3 265 дисертацій, авторефератів, 1050 рідкісних видань, 381 видання на CD, інформація про які розміщена на сайті бібліотеки.

http://irbis.bsmu.edu.ua/  

 

Локальна мережа бібліотеки на 45 портів сьогодні об’єднує 47 персональних комп’ютерів з безлімітним доступом до Iнтернету.

В частині автоматизації та інформатизації бібліотечних процесів були здійснені слідуючі операції:

 • на сайті бібліотеки розміщений електронний каталог;
 • встановлено та налаштовано сервер з інсталюванням на ньому серверної частини ТСР/ІРБІС-64;
 • налаштовано Web-сервер та встановлено Web-ІРБІС на сервері веб- сайту університету.

Таким чином, читачі при наявності доступу до мережі Internet, в будь- який час можуть зайти на сайт і самостійно працювати з бібліотечними базами даних, здійснюючи багатоаспектний пошук необхідної літератури, періодичних видань, журнальних статей, наукових робіт, авторефератів за розширеним переліком реквізитів (автором, назвою, видом, ключовими словами, датою видання чи надходження, тощо).

Для роботи з АБІС «ІРБІС-64», поповнення, редагування бази даних та книговидачі:

 • створено 33 профілі для співробітників бібліотеки;
 • розроблена форма друку чеку «Відомості про видання на руках, виданих за поточну дату»;
 • відкориговані довідники, що містять специфічні дані для бібліотеки БДМУ;
 • розроблена технологія архівування бази даних для створення резервних копій;
 • встановлено 30 клієнтських частин (АРМ «Каталогізатор») на комп’ютери працівників бібліотеки;
 • підключено до мережі, та налаштовані для роботи в АБІС «ІРБІС-64» 2 філіали, які знаходяться в гуртожитках №3 та №5;
 • в систему інтегровані медичні предметні рубрики – тезаурус МеSH;
 • налаштовано імпорт-експорт записів для Системи корпоративної каталогізації медичних бібліотек України;
 • здійснено перехід на єдині шифри журналів та заміну шифрів введених журналів;
 • введення штрихкодування читацьких квитків;
 • в електронному читальному залі № 1 запроваджена електронна книговидача.

У 2013 році в бібліотеці обладнано та відкрито 2 комп’ютерні зали, де встановлено та налаштовано 51 комп’ютер.

Важливим завданням бібліотеки залишаються адміністрування наявних модулів і елементів системи АБІС «ІРБІС-64», автоматизованих робочих циклів та процесів, удосконалення технологій, розробка різноманітних статистичних та вихідних форм відповідно до специфіки бібліотечної роботи.

Серед найближчих перспектив:

– встановлення АРМ «Книговидача» для електронної книговидачі з 1 вересня 2016 року у філіалах, які знаходяться в гуртожитках №3 та №5;

– внесення до електронної бази даних, професорсько-викладацький склад та інших користувачів бібліотеки;

– встановлення  та  налаштування  АРМів  –  «Книговидача»,  «Читач»,

«Книгозабезпеченість» та «Коректор»;

– з урахуванням підготовленості фонду, розробка та план впровадження електронного замовлення книг і журналів;

– адаптування технології обслуговування користувачів з урахуванням впровадження електронного замовлення документів і книговидачі;

– коригування набору довідників (файли з розширенням МNU) в АРМ

«Книгозабезпеченість»,  що  містять  дані  про  спеціальності  та  навчальні дисципліни;

– розробка звітних форм роботи в АБІС «ІРБІС-64».

Активно впроваджуючи сучасні технології, ми не відмовляємося від дбайливого збереження фонду, його поповнення та відображення в усіх  видах каталогів.

На сайті створена «Електронна академія читача», де розміщені дві відеоінструкції щодо користування Web-ІРБІС: стисла і розширена. Передбачена можливість надання читачам консультацій за допомогою електронної пошти.

https://sites.google.com/a/bsmu.edu.ua/medlib/httpssitesgooglecomabsmueduuamedlib/elektronna-akademia-citaca-1