Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

Патратій Володимир Кузьмич

доктор медичних наук, професор,

педагог, науковець-мікробіолог

 

Дати життя і діяльності 

16.12.2017 відійшов у вічність Патратій Володимир Кузьмич

Професорсько-викладацький склад, студентство, профспілковий комітет БДМУ висловлюють щирі співчуття рідним та близьким приводу смерті професора кафедри мікробіології та вірусології, колишнього ректора Чернівецького медичного інституту (1975-1993) Патратія Володимира Кузьмича.
Людини, яка була видатним фахівцем, науковцем і зразком самовідданого служіння освіті і науці. Його внесок у розвиток нашого навчального закладу є неоціненним. Володимир Кузьмич назавжди запам’ятається щирою людиною, талановитим керівником і педагогом, який користувався високим авторитетом і повагою.

Висловлюємо глибокі співчуття родині та розділяємо всім серцем ваші біль та горе.

Вічна пам’ять.

1927 р. – народився в м. Ізюм Харківської області.

1948 р. – вступив до Харківського медичного інституту на санітарно-гігієнічний факультет.
1955-1958 рр. – аспірант кафедри мікробіології ХМІ.
1958-1961 рр. – асистент кафедри мікробіології цього ж інституту.

1948 р. – вступив до Харківського медичного інституту на санітарно-гігієнічний факультет.
1955-1958 рр. – аспірант кафедри мікробіології ХМІ.
1958-1961 рр. – асистент кафедри мікробіології цього ж інституту.

1960 р. – захистив кандидатську дисертацію.
1961-1965 рр. – доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології, декан санітарно-гігієнічного факультету Донецького медичного інституту.
1965-1971 рр. – завідуючий курсом вірусології кафедри мікробіології  Донецького медінституту.
1973 р. – захистив докторську дисертацію.
1975 р. – переїхав з сім’єю до Чернівців.
1975-1993 рр. – ректор Чернівецького медичного інституту.
1977-2001 рр. – завідувач кафедри мікробіології та вірусології  Чернівецького медичного інституту.
2001-2017 рр.- професор кафедри мікробіології  та вірусології БДМУ .

Помер Володимир Кузьмич 16 грудня 2017 року

 


Кроки поступу та наукова діяльність

Патратій Володимир Кузьмич народився 5 липня 1927 року в місті Ізюм Харківської області. У 1948 році він вступив до Харківського медичного інституту на санітарно-гігієнічний факультет, після закінчення якого навчався в аспірантурі на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології цього ж інституту. Після закінчення аспірантури – асистент цієї ж кафедри

 

У 1960 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Экспериментальное изучение комбинированного действия антибиотиков и бактериофага на дизентерийные бактерии». У 1973 році – докторську дисертацію за темою: «Грипп и парагриппозные заболевания в условиях промышленного района (этиология, иммунология, лабораторная диагностика)»
На посаді доцента кафедри мікробіології, вірусології та імунології Донецького медичного інституту Володимир Кузьмич Патратій працював з 1961 року.

 

Доцент Донецького медіституту, декан
санітаро-гігієнічного факультету
Патратій В.К. на розподілі випускників інституту
Доцент В.К.Патратій з учнем  (Донецький медінститут)

У січні 1975 року доктор медичних наук за спеціальністю «вірусологія» Патратій Володимир Кузьмич був призначений ректором Чернівецького державного медичного інституту, а в травні 1977 року за конкурсом був обраний за сумісництвом завідувачем кафедри мікробіології та вірусології.

Професор В.К.Патратій біля свого 
портрету в галереї ректорів БДМУ

 Колектив кафедри мікробіології та вірусології на чолі з проф. Патратієм В.К.   (1981 р.

За роки ректорства професора Патратія В.К (1974-1993) в інституті було введено післядипломну підготовку – інтернатуру, розширилося наукове співробітництво, стали виконуватися госпдоговірні наукові дослідження.

У 1975 році було відкрито педіатричний факультет і забезпечено роботу по підготовці лікарів-педіатрів для Чернівецької та інших областей України. За 10 років існування факультету було випущено 992 лікаря-педіатра. У інституті були відкриті спецкурси клінічної фармакології, імунології, біохімії та започатковано використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі.
Володимир Кузьмич Патратій організував на госпдоговірних умовах проблемну науково-дослідницьку лабораторію, яка невдовзі перетворилась в самостійний Науково-дослідний інститут токсикології МОЗ СРСР, а потім – Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Міністерства охорони здоров’я України.

У 1989 році інститут першим в Україні пройшов атестацію і ввійшов до числа 10 кращих медичних інститутів колишнього Радянського Союзу.
За час перебування В. К. Патратія на посаді ректора (1975-1993 рр.) в інституті підготовлено 6882 лікаря, 24 доктори та 126 кандидатів медичних наук.

         Під керівництвом професора Патратія В.К. захистилися 6 кандидатів наук (Н.Ф. Лазаренко, В.Є. Степанець, М.Г. Проданчук, В.Г. Сінченко, Б.М. Боднар, І.О. Петруник).

Володимир Кузьмич Патратій опублікував у співавторстві 5 монографій та посібників, автор понад 200 наукових праць, одержав 12 авторських свідоцтв на винаходи.
Здійснено новий поштовх у пошуку та всебічному дослідженні нових синтетичних сполук, що мають антимікробну активність.

У цей період значно розширилася географія колективів хіміків-синтетиків, із якими активно співпрацювала кафедра. Це науковці Московського та Київського державних університетів, Інституту фізіологічно активних речовин АН СРСР, Інституту біоорганічної хімії АН УРСР, Інституту органічного синтезу АН Латвійської РСР, Фізико-хімічного інституту АН СРСР, Інституту органічної хімії АН СРСР та інших провідних наукових закладів Радянського Союзу у галузі органічного синтезу.

Така співпраця дозволяла не лише збільшити кількість сполук, які тестувалися на антимікробну активність, але і підняти методичний рівень досліджень, які проводилися співробітниками кафедри.
 
VІ з’їзд мікробіологів України – дебати продовжуються і у перервах…   (ЧМІ, 1989 р.)
 

На кафедрі досліджувались протибактеріальні (Патратій В.К., Проданчук М.Г., Бурденюк І.П., Дейнека С.Є.), протигрибкові (Сінченко В.Г.) та противірусні (Патратій В.К., Проданчук М.Г.) властивості препаратів четвертинного амонію і фосфонію, модифікованих гетероциклічних сполук азолів: імідазолу, селеназолу, оксазолу, тіазолу; хінолінів, хіноксалінів, ацетонітрилів, піролів, складних поліциклічних конденсованих систем, похідних фурану, кремній-органічних сполук та багато інших.

Обговорення підсумків наукових досліджень кафедри (проф. Патратій В.К. з доцентами М.Г. Проданчуком – зліва та І.Й. Сидорчуком- справа )

Успішному вирішенню наукових проблем сприяв музей тестових мікроорганізмів кафедри, який клопітливо збирався і підтримувався при люб’язній допомозі мікробіологічних музеїв Інституту епідеміології і мікробіології ім. Н.Ф. Гамалеї АМН СРСР, Державного контрольного інституту ім. Л.А. Тарасевича, науково-дослідного відділу глибоких мікозів Ленінградського інституту вдосконалення лікарів, Центрального науково-дослідного шкірно-венерологічного інституту, Всесоюзної колекції мікроорганізмів та ін.
У навчальний процес на кафедрі було впроваджено ряд наукових даних, запропонованих співробітниками кафедри та кафедрами інститутів України і колишнього Радянського Союзу, більше половини лекцій забезпечено навчальними кінофільмами, діапозитивами, діафільмами (силами кафедри виготовлено понад 4000 діапозитивів, 12 діафільмів).
У навчальному процесі на кафедрі мікробіології та вірусології широко використовується комп’ютерна техніка для проведення тестування рівня знань студентів з окремих тем (перший рівень) та певних розділів (другий рівень) загальної і спеціальної мікробіології та вірусології.
Вперше було започатковано тестовий контроль засвоєння знань студентами на лекціях, комп’ютерний контроль знань, а з 1991 року – письмові контрольні роботи і письмовий іспит.

 

Для проведення комп’ютерного тестування студентів на кафедрі обладнано комп’ютерний клас, власними силами розроблено тестові комп’ютерні програми з 6 тем загальної мікробіології, 7 тем спеціальної мікробіології та 12 тем медичної вірусології. Для покращання засвоєння тем, за якими проводиться комп’ютерне тестування, на кафедрі підготовлено та видано типографським способом два навчальних посібника (у тому числі і для іноземних студентів).

У наукових дослідженнях кафедри активну участь брали студенти мікробіологічного гуртка. Щорічно вони подавали на підсумкові наукові конференції по 6-14 наукових доповідей. Студенти – гуртківці брали активну участь і в республіканських олімпіадах, де посідали призові місця.

            У медичному інституті було організовано санаторій-профілакторій на 50 місць, в якому щорічно в комфортних умовах оздоровлялись студенти різних курсів та співробітники ВНЗ.

            Вперше в Україні у студентських гуртожитках були виділені кімнати для сімейних студентів, а пізніше створено і сімейний гуртожиток.

Володимир Кузьмич зберігав та підтримував напрацьовані традиції культурного виховання, всіляко сприяв розвитку творчих здібностей студентської молоді.
                      Народний ансамбль пісні та танцю «Трембіта», якому у 2013 році виповнилося 50 років, гідно представляв Чернівецький медичний інститут на численних фестивалях та конкурсах творчих колективів Радянського Союзу. Створений у 1983 році під опікою ректора В.К. Патратія хор співробітників ЧМІ користувався великою популярністю на урочистих концертах на сценах інституту та деяких лікувальних установ області, де колектив хору виступав за запрошеннями.
Високого успіху колектив хору співробітників досяг на міжнародному фестивалі народної творчості (Польща, 1992 р.)
Як ректор Володимир Кузьмич багато уваги приділяв питанням організації побуту та дозвіллю співробітників.

          За роки керування ЧМІ ректором Патратієм В.К. плідно працювала профспілкова організація співробітників інституту (голова профкому – Боднар Б.М.).
        Для співробітників кафедр та підрозділів інституту часто проводились вечори відпочинку (в т.ч. і сімейні), новорічні свята для дітей, виїзди за місто за грибами, катання на лижах у Карпатах, тощо.
Багато співробітників інституту за пільговими путівками оздоровлялись в санаторіях та пансіонатах СРСР.
 
    У рамках соцзмагань переможці нагороджувалися пам`ятними та цінними подарунками.
    Володимир Кузьмич більше 10 років очолював Чернівецьку міську організацію товариства «Знання».
У 1993 році Володимир Кузьмич Патратій за віком звільнений з посади ректора Чернівецького медінституту.
       У вересні 2001 року В.К. Патратій був переведений на посаду професора кафедри мікробіології та вірусології.  На  посаду завідувача кафедри мікробіології та вірусології був призначений його учень – доктор медичних наук, професор Святослав Євгенович Дейнека.
        Професор В.К. Патратій нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, медаллю «За доблесну працю», знаком «Відмінник освіти України», нагрудним знаком М.І. Пирогова, почесною медаллю Українського наукового товариства в пам’ять Л.В. Горбачевського. Володимир Кузьмич – заслужений працівник вищої школи України, лауреат обласної премії ім. О.Поповича.
Наукова спадщина професора Патратія В.К.
 
Автореферати та дисертації:
 
Патратий В.К. Экспериментальное изучение комбинированного действия антибиотиков и бактериофага на дизентерийные бактерии : дисс. … кандидата медицинских наук / Патратий Владимир Кузьмич. – Черновцы, 1960 г.
(дисертація у фондах бібліотеки відсутня)
Патратий В.К. Грипп и парагриппозные заболевания в условиях промышленного района (этиология, иммунология, лабораторная диагностика): дисс. … доктора медицинских наук / Патратий Владимир Кузьмич. – Черновцы, 1973.
(дисертація у фондах бібліотеки відсутня)
( Автореферати дисертацій у фондах бібліотеки відсутні)
 

Навчальні та методичні посібники 
1. Патратий В.К. Данные бактериологического исследования у детей при гриппе / В.К. Патратий //Стафилококковые заболевания у детей. – К., 1971. – С.78-80.
2. Патратий В.К. Гнойничковые заболевания кожи / В.К. Патратий, Р.Ф. Федоровская, А.М. Кухаревич. – М., 1989.
3. Патратий В.К. Гнойничковые заболевания кожи /В.К. Патратий. – М.: Знание, 1989. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике. Серия «Медицина», №1.)
4. Ситуационные задачи по медицинской паразитологии для студентов лечебного факультета: методические рекомендации к самостоятельной работе/ В.К. Патратий, В.П. Пишак, А.Н. Сокол [и др.] – Черновцы: ЧМИ, 1991. – 55 с.
5. Лекції з загальної медичної мікробіології: навчальний посібник / В.К. Патратій, І.Й. Сидорчук, С.Є. Дейнека [та ін.]. – Чернівці: БДМА, 1997. – 96 с.
6. Основи загальної медичної мікробіології: навчально-методичний посібник для студентів медичного факультету / В.К. Патратій, І.Й.Сидорчук, С.Є. Дейнека [та ін.]. – Чернівці: Прут, 1997. – 148 с.
7. Основи спеціальної медичної мікробіології: навчально-методичний посібник для студентів медичного факультету /В.К.Патратій, І.Й.Сидорчук, А.М.Сокол [та ін.]. – Чернівці: Прут, 1998. – 176 с.
8. Основи медичної вірусології: навчально-методичний посібник для студентів медичного факультету / В.К. Патратій, А.М. Сокол, І.Й. Сидорчук [та ін.]. – Чернівці: Прут, 1999. – 132 с.
9. Медицинская вирусология: учебное пособие для иностранных студентов /В.К. Патратий, А.Н. Сокол, И.И. Сидорчук [и др.] – Черновцы: Прут, 2000.- 108 с.
10. Збірник тестових завдань з вірусології, рикетсології, хламідіозів та мікоплазмозів: навчальний посібник для студентів ВМНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації /В.К. Патратій, С.Є. Дейнека, А.М. Сокол [та ін.]. – Чернівці: Медик, 2002. – 100 с.
11. Крок 1. Загальна лікарська підготовка /І.П. Бурденюк, С.Є. Дейнека, В.К. Патратій [та ін.]. – К.: Центр тестування МОЗ України, 2002. – 214с.
12. Медична вірусологія: навчальний посібник для студентів ВМНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації / В.К. Патратій, А.М. Сокол, С.Є. Дейнека [та ін.]. – Чернівці: Медик, 2002. – 132 с.
13. Основи загальної медичної мікробіології: навчально-методичний посібник для студентів ВМНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації / В.К. Патратій, І.Й. Сидорчук, С.Є. Дейнека [та ін.]. – 2-ге вид., виправ. та доп. – Чернівці: Медик, 2002.- 149 с.
14. Основи спеціальної медичної мікробіології: навчально-методичний посібник для студентів медичного факультету / В.К. Патратій, І.Й. Сидорчук, С.Є. Дейнека [та ін.]. – Чернівці: БДМА; Чернівці: Медик, 2002. – 200 с.
15. Мікробіологія: навчальний посібник для студентів фармацевтичних вищих навчальних закладів і фармацевтичних факультетів ВМНЗ ІІ-ІУ рівнів акредитації за спеціальністю «Клінічна фармація»/ С.Є. Дейнека, В.К. Патратій, А.С. Міхєєв [та ін.] – Чернівці: Медик, 2003. – 312 с.
16. Методичні вказівки до практичних занять з мікробіології та вірусології / С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, Л.В. Дячишина [та ін.]. – Чернівці: Медик, 2003. – 104 с.
17. Робочий зошит з мікробіології та вірусології: протоколи практичних занять з мікробіології та вірусології /О.О. Бліндер, В.К. Патратій, А.С. Михєєв [та ін.]. – Чернівці, 2004. – 60 с.
18. Мікробіологія: посібник для курсантів, слухачів та студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації за спеціальністю «Клінічна фармація»/ С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, А.С. Михєєв [та ін.] – Чернівці: Медик, 2005. – 200 с.
19. Мікробіологія: посібник: у 3-х частинах / С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, А.С. Михєєв [та ін.]// Спеціальна медична мікробіологія; част. 2. – Чернівці: Медик, 2005. – 200 с.
20. Мікробіологія: посібник: у 3-х частинах / С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, А.О.Михєєв [та ін.]// Медична вірусологія; част. 3. – Чернівці: Медик, 2005. – 312 с.
21. Мікробіологія: посібник: у 3-х частинах / С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, А.О. Михєєв [та ін.] //Загальна медична мікробіологія; част.1. – Чернівці: Медик, 2006. – 149 с.
22. Мікробіологія: посібник: у 3-х частинах / С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, Л.В. Дячишина [та ін.] //Спеціальна медична мікробіологія; част. 2. – Чернівці: Медик, 2008. – 200 с.
23. Мікробіологія: посібник для курсантів, слухачів та студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації спеціальностей «Фармація», «Сестринська справа»/ С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, А.С. Михєєв, О.О. Бліндер. – Чернівці, 2009. – 121 с.
24. Мікробіологія: посібник: у 3-х частинах / С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, І.Й. Сидорчук [та ін.] // Загальна медична мікробіологія; част. 1. – Чернівці: Медик, 2009. – 237 с.
25. Мікробіологія: посібник: у 3-х частинах / С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, І.Й. Сидорчук [та ін.] // Спеціальна медична мікробіологія; част. 2.– Чернівці: Медик, 2010. – 195 с.

Основні наукові статті
    1. Патратий В.К. Изучение изменчивости вибриона Мечникова и сенной палочки под влиянием сананзина / В.К. Патратий //Труды Харьковского мединститута. – 1955. – Вып.35. – С.169-190.

2. Патратий В.К. Изучение антибластомных свойств неоцида люминисцентно-микроскопическим методом /В.К. Патратий //2-я Всесоюзная онкологическая конференция: тезисы докладов. – М.,1958. – С. 126-127.
3. Патратий В.К. О комбинированном действии антибиотиков и бактериофага на дизентерийные бактерии / В.К. Патратий // Труды Харьковского мединститута. – Харьков, 1958. – Вып.46. – С. 193-197.
4. Патратий В.К. К вопросу о влиянии антибиотиков на дизентерийные бактерии /В.К. Патратий // Труды Харьковского мединститута.– 1959. – Вып.51. – С.255-258.
5. Патратий В.К. Эпидемиологическое значение вакцинопрофилактики гриппа / В.К. Патратий //Фельдшер и акушерка. – 1959. – №12. – С. 33-35.
6. Патратий В.К. Экспериментальное изучение комбинированного действия антибиотиков и бактериофага на дизентерийные бактерии с помощью электронной и фазоконтрастной микроскопии /В.К. Патратий // Труды Харьковского медицинского института. – 1959. – Вып. 51. – С. 259-263.
7. Патратий В.К. Неоцид – новый противоопухолевый антибиотик / В.К. Патратий // 2-я Всесоюзная конференция онкологов: труды. – М., 1959. – С. 766-768.
8. Патратий В.К. Заболеваемость вирусным гриппом в одном из городов Украины в 1962 г. и значение вирусологических исследований в проведении противоэпидемиологических препаратов /В.К. Патратий //Итоговая научная конференция Харьковского НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова: тезисы докладов. – Харьков, 1962. – С.53-54.
9. Патратий В.К. К вопросу о роли вирусных инфекций в детской патологии по материалам Донецкой области / В.К. Патратий //Актуальные вопросы краевой гигиены и эпидемиологии Донбасса. – Донецк, 1969. – С. 149-150.
10. Патратий В.К. К вопросу о роли микрофлоры дыхательных путей в развитии осложнений при гриппе / В.К. Патратий //Актуальные вопросы краевой гигиены и эпидемиологии Донбасса. – Донецк, 1969. – С. 156-157.
11. Патратий В.К. Клинико-эпидемиологическая характеристика парагриппозных заболеваний у школьников / В.К. Патратий // Актуальные вопросы краевой гигиены и эпидемиологии Донбасса. – Донецк, 1969. – С. 147-149.
12. Патратий В.К. Изучение живых гриппозных вакцин в контролируемом опыте. Сообщение 1. Планирование и организационные основы опыта /В.К. Патратий //Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 1970, № 12. – С.71-77.
13. Патратий В.К. О роли вирусов в этиологии ангин / В.К. Патратий // 4-й Съезд отоларингологов Украины: тезисы работ. – К., 1971. – С. 30-31.
14. Патратий В.К. Изучение живых гриппозных вакцин в контролируемом опыте. Сообщение 2. Характеристика приживаемости, резистогенности и иммуногенности живых гриппозных вакцин /В.К. Патратий //Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 1971, №1. – С.110-111.
15. Патратий В.К. Изучение патогенеза парагриппозной инфекции на белых крысах /В.К. Патратий //Вопросы общей вирусологии. Ч.1. – М., 1971. – С.125-126.
16. Патратий В.К. Изучение живых гриппозных вакцин в контролируемом опыте. Сообщение 3. Оценка эпидемиологической активности /В.К. Патратий//Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 1971, № 2. – С. 45-53.
17. Патратий В.К. Данные бактериологического исследования у детей при гриппе /В.К. Патратий //Стафилококковые заболевания у детей. – К., 1971. – С. 78-80.
18. Патратий В.К. Изучение вирусов гриппа, выделенных в Донецкой области в 1969-1970 гг. / В.К. Патратий // Острые респираторные заболевания: сборник.– К., 1971. – Вып.5. – С. 47-48.
19. Патратий В.К. К вопросу о диагностической ценности иммунофлуоресценции для посмертной расшифровки респираторных инфекций /В.К. Патратий // Острые респираторные заболевания. – К., 1971. – С. 52-53.
20. Патратий В.К. Серологическая диагностика гриппа А2 в период эпидемии 1969-1970 гг. / В.К. Патратий // Острые респираторные заболевания. – К.: Здоров’я, 1971. – Вып.5. – С. 50-51.
21. Патратий В.К. О диагностической ценности метода иммунофлуоресценции при гриппе / В.К. Патратий // Вирусы и вирусные заболевания. – К.: Здоров’я, 1972. – Вып.1. – С. 43-48.
22. Патратий В.К. Особенности эпидемиологии вспышки гриппа в Донецкой области в 1970 г. / В.К. Патратий // Вирусы и вирусные заболевания.– К.: Здоров’я, 1972. – Вып.1 – С. 19-22.
23. Патратий В.К. К вопросу о влиянии атмосферных выбросов металлургических заводов на заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями /В.К. Патратий //Итоги и перспективы медико-географических исследований. – К.: Здоров’я, 1973. – С. 110-111.
24. Патратий В.К. К вопросу о лабораторной модели для экспериментального изучения патогенеза парагриппозной инфекции / В.К. Патратий //Вопросы вирусологии.– 1973. – № 3. – С. 308-312.
25. Патратий В.К. Размножение парагриппозных вирусов типа I в куриных эмбрионах / В.К. Патратий // Акта вирологика. – 1973. – №17. – С. 439-441.
26. Патратий В.К. Распространение парагриппозных вирусов в Донецкой области и их роль в заболеваемости ОРЗ / В.К. Патратий // Вирусы и вирусные заболевания.– К.: Здоров’я, 1974. – Вып.2. –– С. 43-45.
27. Патратий В.К. Применение метода иммунофлуоресценции для посмертной диагностики острых респираторных вирусных инфекций / В.К. Патратий // Вирусы и вирусные заболевания. – К.: Здоров’я, 1974.- Вып.2. –– С. 8-12.
28. Патратий В.К. Зависимость заболеваемости парагриппом от гуморального иммунитета /В.К. Патратий //Вирусы и вирусные заболевания: сборник. – К., 1974. – Вып.2– С.45-46.
29. Патратий В.К. Характеристика эпидемий гриппа в Донецкой области в зависимости от этиологии / В.К. Патратий // Эпидемиология и профилактика вирусных инфекций.– К., 1975. – Вып.1. –– С. 80-82.
30. Роль вирусов гриппа и аденовирусов в возникновении смешанной респираторной инфекции /М.А.Соболь, В.К. Патратий, М.А. Яхно, Н.Ф. Лазаренко// Вирусы и вирусные заболевания.– К.: Здоров’я, 1976. – Вып.4. –– С. 48-49.
31. Ассоциированные гриппознопарагриппозные инфекции и циркуляция парагриппозного вируса типа 4 среди населения Донецкой области /В.К. Патратий [и др.] //Вирусы и вирусные заболевания: республиканский межведомственный сборник– К.: Здоров’я, 1977. – Вып.5. – С.60-62.
32. Влияние атмосферных выбросов промышленных предприятий на выработку специфических антител к вирусам гриппа, парагриппа и аденовирусам /Н.В. Гринь, В.К. Патратий, Г.П. Кондратенко [и др.] //Вирусы и вирусные заболевания: республиканский межведомственный сборник.– К.: Здоров’я, 1977. – Вып.5. – С.62-65.
33. Антимикробные свойства триметинхинотаминов / В.К. Патратий, И.И. Сидорчук, Р.Ф. Стадийчук [и др.] //Химико-фармакологический журнал. – 1979. – № 5. – С.72.
34. Антимикробная активность производных бисбромметиларилкетонов и некоторых аминоэфиров / В.К. Патратий, И.П. Бурденюк, К.Г. Тащук, И.Й. Сидорчук // Микробиологический журнал. – 1981. – № 4. – С. 506-508.
35. Патратий В.К. Применение этония в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний у детей /В.П. Слепцов, В.К. Патратий, Б.Н. Боднарь // Клиническая хирургия. – 1981. – №3. – С. 78-80.
36. Противомикробная активность фосфониевых аналогов азометинов и стильбенов/ В.К. Патратий, М.И. Шевчук, И.И. Сидорчук [и др.] //Химико-фармацевтический журнал. – 1982. – №1. – С.67-70.
37. Антимикробные свойства фосфор- и азотосодержащих ониевых соединений и их производных /В.К. Патратий [и др.] //Микробиологический журнал. – 1983. – Т.45, №3. – С.59.
38. Антимикробная активность арилгидразонов и тиосемикароазонов трифенилфосфониевых солей / В.К. Патратий [и др.] // Микробиологический журнал. – 1983, № 2. – С.84.
39. Антимикробная активность оксовинилтрифенилфосфониевых соединений и их производных / В.К. Патратий [и др.] //Микробиологический журнал. – 1983. – Т.45, № 1. – С.80.
40. Синтез и противомикробные свойства некоторых производных хинолина /П.В. Присяжнюк, В.К. Патратий, Н.Г. Проданчук [и др.] // Химико-фармацевтический журнал. – 1984. – Т.18, № 4. – С. 440-444.
41. Проданчук Н.Г. Противомикробные свойства некоторых гетероциклических соединений и хлорметил-β-ариламиновинилкетонов / Н.Г. Проданчук, И.В. Мегера, В.К. Патратий // Химико-фармацевтический журнал. – 1984. – Т. 18, № 2. – С.173-175.
42. Патратий В.К. Эффективность применения пропионово-ацидофильного молока в комплексной терапии больных дисбактериозом / В.К. Патратий, И.Й. Сидорчук // Кишечные инфекции.– К.: Здоров’я, 1984. – Вып.16. – С. 75-78.
43. Некротическая флегмона новорожденных /В.П. Слепцов, В.К. Патратий, Э.Ф.Морозов [и др.] // Вестник хирургии им. Грекова. – 1987. – Т.138, № 2. – С. 101-103.
44. Некоторые аспекты эпидемиологии хронических стафилококковых заболеваний кожи /А.М. Бухарович, В.К. Патратий, Н.Г. Проданчук [и др.] // Вестник дерматологии и венерологии. – 1987. – №1. – С. 33-37.
45. Сравнительная эффективность гентамицина и четвертичного аммониевого производства при экспериментальном эшерихозном сепсисе /Н.Г. Проданчук, В.К. Патратий, В.Г. Синченко, К.Г. Тащук // Кишечные инфекции.– К., 1987.- Вып.19. –– С. 57-59.
46. Патратий В.К. Коррекция кишечного дисбактериоза у детей, больных пневмонией / В.К. Патратий //Кишечные инфекции.– К., 1988. – Вып.20. – С.81-84.
47. Патратій В.К. Амонійні похідні декаметилендиаміну як дезинфікуючої речовини/ В.К. Патратій //Вчені Буковини – народній охороні здоров’я: матеріали конференції, присвяченій 50-річчю ЧМІ. – Чернівці: ЧМІ, 1994. – С. 186-187.
48. Патратій В.К. Спосіб лікування піоторакса у дітей / В.К. Патратій //Синтез, експериментальне вивчення та клінічне застосування четвертинних амонієвих сполук: матеріали симпозіуму (м.Чернівці, 10-12 жовтня 1995 р.). – Чернівці, 1995. – С. 9.
49. Мікрофлора нижнього відділу сечостатевих органів жінок з гнійно-запальними захворюваннями урогенітальної сфери і її чутливість до дитхлорід -1,2-біс /-карбодекоксиметил/амонію/ В.К. Патратій [та ін.] //Актуальні питання морфогенезу: матеріали наукової конференції. – Чернівці, 1996. – С. 251-253.
50. Бісчетвертинне йодисте похідне етилендиаміну, що володіє протибактеріаль- ною та протигрибковою активністю / В.К. Патратій [та ін.]//Актуальні питання морфогенезу: матеріали наукової конференції. – Чернівці, 1996. – С.54.
51. Патратій В.К. Деякі епідеміологічні особливості назального носійства S.aures студентів БДМА /В.К. Патратій, О.О. Бліндер //Буковинський медичний вісник. – 2001. – №2. – С.168-171.
52. Патратій В.К. Носійство золотистих стафілококів на слизовій носа у студентів БДМА/В.К. Патратій, О.О. Бліндер, І.П. Бурденюк // Актуальні питання клініко-лабораторної діагностики захворювань людини: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Чернівецького обласного медичного діагностичного центру. – Чернівці: БДМА, 2001. – С.29-31.
53. Біологічна активність двочетвертної сполуки, похідної 2-диметил-аміно-етилового ефіру бензгідролу, що містять аніони йоду/ І.П. Бурденюк, К.Г. Тащук, О.О. Бліндер, В.К. Патратій // Актуальні питання клініко-лабораторної діагностики захворювань людини: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Чернівецького обласного медичного діагностичного центру. – Чернівці: БДМА, 2001. – С.48-50.
54. Дослідження поєднаної дії окремих бісчетвертинних амонієвих сполук і хлоргексидина біглюконата відносно штамів S.aureus in vitro /І.П. Бурденюк, О.О. Бліндер, В.К. Патратій, І.В. Мегера //Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные вопросы стратегии, тактики применения и исследования антисептиков и антибиотиков»: тези доповідей (м.Вінниця, вересень 2002 р.). – Вісник ВДМУ. – 2002. – Т.6, №2. – С. 374.
55. Патратій В.К. Мікробіологія: витоки, наукові досягнення, впровадження в клініку / С.Є. Дейнека, В.К.Патратій // Буковинський медичний вісник. – 2004. -Т.8, № 4 (Ювілейний випуск). – С.4-6.
56. Комбінований вплив фітопрепаратів та полівалентного стафілококового бактеріофага на золотисті стафілококи / О.О.Бліндер, І.П. Бурденюк, В.К. Патратій // Клінічна та експериментальна патологія. – 2004. – Т. 3, № 1. – С.8-10.
57. Сучасний погляд на проблему стафілококового бактеріоносійства /С.Є. Дейнека, В.К.Патратій, О.О. Бліндер, І.П. Бурденюк //Особливості перепідготовки лікарів спеціальності «Лікувальна справа» з циклу «Мікробіологія, вірусологія та імунологія»: навчально-методична конференція професорсько-викладацького складу БДМУ. – Чернівці, 2009. – С. 8-10.
58. Зміни нормальної мікрофлори шлунково-кишкового тракту та їх значення при патологічних станах організму /О.І. Гаврилюк, В.Б. Дриндак, А.О. Михєєв, В.К Патратій // УІ Міжнародна науково-практична конференція «Найновите постижения на европейската наука – 2010»: матеріали (Софія, 17-25 червня 2010 р.) – Софія: Бял Град –БГ ООД. – С. 5-7.

 

УЧНІ професора В.К. ПАТРАТІЯ

 

 

 

 
 проф. В.К. Патратій з В.Г. Сінченко та М.Г. Проданчуком
 
 
Володимир Кузьмич підготував 6 кандидатів наук:
 
Боднарь Б.Н. Комплексное лечение острой гнойной хирургической инфекции
у детей. (дисертація у фондах бібліотеки відсутня) 1983 г.
Проданчук Н. Г. Зависимость антимикробной активности от структуры четвертичных аммониевых и фосфониевых соединений и перспективы их использования в медицине. 1984 г.
Петруник И.О. Микробиологические критерии в токсикологической и гигиенической регламентации микроорганизмов- продуцентов и ксенобиотиков. 1992 г.
Лазаренко Н.Ф. відомості про дисертацію відсутні
Сінченко В.Г. відомості про дисертацію відсутні
Степанець В.Є. відомості про дисертацію відсутні
 

СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ

 

                УРОКИ  УЧИТЕЛЯ

Пишу це Слово про Учителя і розумію, що висловитися тільки як учень чи як співробітник, я не зможу. Адже для мене Володимир Кузьмич Патратій дуже близька, рідна людина. Тому, мої спогади, враження, роздуми, напевне, матимуть якусь невисловленість. І прошу вибачити за це.

Познайомились ми у 1978 році, коли я закінчував шостий курс Чернівецького медінституту. Я хотів стати хірургом, навіть отримав попередній розподіл в Путильску центральну районну лікарню. Це бажання сформувалося ще з першого курсу під час роботи у студентському гуртку з анатомії, а пізніше – топографічної анатомії та оперативної хірургії. Саме в цих гуртках, ще до отримання досвіду роботи з пацієнтами, завдяки професору Володимиру Миколайовичу Круцяку, я сприйняв медицину як науку, мистецтво і практику. Але саме медицина як наука, як можливість досліджувати і відкривати нові, невідомі знання приваблювала мене найбільше. Звичайно, доступ до клінічної наукової діяльності відразу по закінченню інституту, навіть для Ленінського стипендіата, в той час, мав свої перепони.

І раптом мене запрошує на розмову ректор Володимир Кузьмич Патратій.

Приходжу. Володимир Кузьмич каже:

– Як Ви знаєте, я не тільки ректор, але й науковець-вірусолог. Я хочу започаткувати у Чернівцях сучасну дослідницьку вірусологічну лабораторію і мені потрібні здібні, творчі і працелюбні співробітники. Володимир Миколайович Круцяк рекомендував Вас. Він також сказав, що Ви хочете стати хірургом і що у нього Ви вже виконали значну частину дисертації. Але я пропоную Вам роботу у найсучаснішій галузі медицини і біології – у вірусології. Повірте, що під час навчання Ви не мали можливості дізнатися навіть сотої частини про сучасну токсикологію, адже вона охоплює і клітинну біологію, і генетику, і імунологію, а також епідеміологію і фармакологію. І взагалі, це – більше профілактична медицина, ніж клінічна. Спробуйте. Я впевнений, якщо по-справжньому вникнете у вірусологію – Вам сподобається. А якщо, все ж таки захочете повернутися у хірургію, то скажіть мені про це через рік.

Я попросив тиждень на роздуми. За цей час перечитав усі наявні у бібліотеці підручники та монографії по сучасній вірусології.

І дав згоду.

Дякуючи Володимиру Кузьмичу, за 35 років я про цей вибір жодного разу не пожалкував. І справа не тільки і не стільки в вірусології.

Тоді я ще не усвідомлював,  що вибрав не тільки наукову професію, а і долю.

Але найважливіше – я зустрів Учителя. Хоча життя багато разів давало мені можливість вчитися у прекрасних фахівців, науковців, управлінців. Цих людей я також вважаю своїми вчителями. Але моїм найближчим, найважливішим і найавторитетнішим Учителем є і залишиться Володимир Кузьмич Патратій.Я можу пригадати не так вже й багато випадків, коли Володимир Кузьмич навчав мене в буквальному розумінні цього слова. Але ці уроки були не тільки навчальними. Вони були  водночас зворушливими. Бо надзвичайно зайнята людина – ректор інституту не передоручив моє навчання комусь із підлеглих, а особисто, викроївши із свого графіка годину-півтори, показував мені у стерильному боксі таїнства вирощування культури клітин, титрування вірусної суспензії, хитрощі дотримання стерильності на усіх етапах експерименту. А ще Володимир Кузьмич виховував відповідальність та вимогливість, в першу чергу, до себе. Учитель показав мені, як готувати наукові статті та представляти доповіді, як планувати експеримент та обробляти результати.

Але тим речам, які в майбутньому мені знадобилися найбільше, Володимир Кузьмич мене не навчав. Я цим речам у нього учився, навіть не здогадуючись про справжню цінність тієї життєвої, управлінської та адміністративної науки, яку він мені викладав, так би мовити, на практиці своєї ректорської діяльності.

Усіх цих уроків я не зможу навіть перелічити, але про основні хочу сказати.

Найперше це – урок принциповості і законності. Володимир Кузьмич говорив:

– Пам’ятай, щоб ти не робив, які б документи як керівник не підписував, уяви, що поруч стоїть прокурор. Якщо можеш пояснити йому, чому ти це підписав – підписуй не можеш – не підписуй. І спи спокійно.

Я вдячний йому за уроки людяності, співчуття, врахування інтересів багатьох причетних людей. І не тільки своїх. Чи когось одного.

В житті мені багато разів пригадувався урок необхідності вивчити, проаналізувати, пережити і обрати оптимальний шлях у випадку, коли в силу обставин доводиться займатися нелегкими, а деколи і неприємними, але вимушеними речами. В таких випадках Володимир Кузьмич часто повторював приказку, поширену, як він казав, на Донбасі:

– Як казав Гриша Біда, це діло – г…о, його треба добре розжувать.

На перший погляд – це колоритна, але проста приказка. Насправді, і мій життєвий досвід багаторазово це підтверджував: у простому виразі прихована глибока філософія і життєва мудрість. Кожну справу, якою б складною і, навіть неприємною, вона не була, треба добре обдумати, зважити і передбачити можливі наслідки.

І це – ще один урок Учителя:

– Якщо щось робиш, або про щось говориш – думай про те, як це відобразиться на людях і на справі, якій ти служиш. Не можеш передбачити наслідків? Не впевнений у позитивному результаті? Тоді не роби і не говори. Бо перша і найголовніша заповідь лікаря – “Не нашкодь”!

Про мого Учителя, професора Володимира Кузьмича Патратія можна згадувати і писати нескінченні спогади: про його тонке сприйняття музики і живопису, про захоплення природою Буковинських Карпат і архітектурою старовинних Чернівців, про щиру пошану до працелюбних і мудрих буковинців. Про те, як в буковому чи смерековому лісі він міг побачити неповторну гармонію природи і вловити її в миттєвому фотокадрі. Про почуту музику норовливого Черемоша і про осінні гони круторогих карпатських оленів.

Тільки Володимир Кузьмич Патратій в ті часи міг взяти на себе надзвичайну велику відповідальність – підтримати створення в Чернівцях Всесоюзного інституту токсикометрії.

Саме завдяки його мудрості, далекоглядності і патріотизму, саме в Чернівцях вдалося реалізувати найпрогресивнішу на той час ідею превентивної токсикології, яку його учні успішно розвивають і сьогодні.

Цими короткими спогадами про незабутній час навчання превентивній медицині і життєвій мудрості у професора Володимира Кузьмича Патратія я хочу ще раз підтвердити свою глибоку пошану до Учителя.

Микола Проданчук
Доктор медичних наук, професор,
член-креспондент Національної академії медичних наук України,
Заслужений лікар України,
Директор Наукового центру превентивної токсикології,
 харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя,
Голова Національної комісії України Кодекс Аліментаріус
 

 

        Володимир Кузьмич Патратій – науковець та організатор наукових досліджень 

 

Ми знаємо і глибоко шануємо Володимира Кузьмича Патратія як вчителя, наставника, ректора інституту, завідувача кафедри мікробіології та вірусології. Однак, дещо в тіні залишається його плідна наукова діяльність.

За керівництва професора Патратія В.К., який очолював кафедру мікробіо-

логії та вірусології Чернівецького державного медичного інституту з 1977 по 2001 рік, здійснено новий поштовх у пошуці та всебічному дослідженні нових синте-

тичних сполук, що мають антимікробну активність. У цей період значно розширилась географія колективів хіміків-синтетиків, з якими активно співпрацювала кафедра – це науковці Московського та Київського державних університетів, Інституту фізіологічно активних речовин АН СРСР, Інституту біоорганічної хімії АН УРСР, Інституту органічної хімії АН СРСР та інших провідних наукових закладів у галузі органічного синтезу. Така співпраця дозволяла не лише збільшити кількість сполук, які тестувались на антимікробну активність (а їх у певні роки проходило більше 500), але й підняти методичний рівень досліджень, що проводились співробітниками кафедри.

На кафедрі досліджувались потибактеріальні (Патратій В.К., Проданчук М.Г., Бурденюк І.П., Дейнека С.Є.), протигрибкові (Сінченко В.Г.) та противірусні ( Патратій В.К., Проданчук М.Г.) властивості препаратів четвертинного амонію і фосфонію, модифікованих гетероциклічних сполук азолів: хінолінів, хіноксалінів, ацетонітрилів, піролів, складних поліциклічних конденсованих систем, похідних фурану, кремнійорганічних сполук та багато інших.

Успішному вирішенню наукових проблем сприяв музей мікроорганізмів на кафедрі, який кропітливо збирався і підтримувався при люб’язній допомозі мікробіологічних музеїв Інституту епідеміології й мікробіології ім. Н.Ф. Гамалеї АМН СРСР, Державного контрольного інституту ім. Л.А. Тарасевича , науково-дослідного відділу глибоких мікозів Ленінградського інституту удосконалення лікарів, Центрального науково-дослідного шкірно-венерологічного інституту, Всесоюзної колекції мікроорганізмів та ін.

Все це лише один з прикладів професійного підходу до організації наукових досліджень, яким характеризувався доктор медичних наук, професор В.К. Патратій.

Володимир Кузьмич Патратій – автор понад 200 наукових праць (монографій, статей, методичних рекомендацій, авторських свідоцтв на винаходи).

Він підготував 6 кандидатів наук, частина з яких сьогодні – доктори медичних наук, професори.

Дейнека С.Є., 
доктор мед. наук, професор 
завідувач кафедри мікробіології 
та вірусології БДМУ

Фотобіографія Патратія В.К.      

 

1980 р.

Рідна мати моя… 

( Мати – Патратій Марія Олександрівна ) 

Роки навчання у Харківському медичному інституті

 

                                   

Студент Володимир Патратій з однокурсниками (1-й зліва)
(ХМІ, 1953 р.)

   

Колгоспні будні – корисна практика для студента

  

 


 
 
 

 

 

В.К.Патратій – закінчення навчання в аспірантурі Харківського медичного інституту
(1957 р.)  

                            

День весілля (м.Харків, 1957 р.)

                            

                                  
              

             Вітання з 30- річчям                                         Асистент кафедри мікробіології ХМІ  (1957 р.)

 
 
Чернівецький період
 

     

Після першої лекції
професора Патратія В.К.
(ЧМІ,  1975р.)


 Всесоюзна нарада ректорів медичних  та фармацевтичних вузів СРСР

(Ташкент, травень 1985 р.)

 


На чолі святкової колони Чернівецького медичного інституту


(зліва направо:   секретар парткому ЧМІ проф. Сокол А.М., ректор проф. Патратій В.К.,  проф. Савельєв О.М.)

 

(зліва направо: ректор проф. Патратій В.К., секретар парткому ЧМІ проф. Сокол А.М., член парткому ЧМІ Губанов М.І.)

 

 

 

Проф. В.К. Патратій на нараді ректорів медінститутів України
(м.Донецьк, 1986 р.)

 

 
Зустріч випускників БДМУ(жовтень 2011 р.)
 
 
 
 
 
 

Учні та колеги

В.К.Патратій зі своїм вчителем-наставником – видатним вченим-мікробіологом
К.Д. П’яткіним

 


Прогулянка Чернівцями з директором НДІ мікробіології проф. Смірновим В.В

 

 

З учнем І.Ф. Мещишеним – професором кафедри
біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії

                           

З донецькими друзями – колегами на перевалі Німчич
(Чернівці, 1980 р.)

Учасники наради ректорів вузів України на відпочинку в Путилі
(м.Чернівці, 1980 р.) 

 

У колі родини

Володимир Кузьмич з дружиною, донькою та онуком


50 років – разом!

 

З онуком Володимиром та правнуком Сергійком

        
 

                         

  
 

Найкращий відпочинок – рибалка 
Многая літа! (славний ювілей 80-річчя, 2007 р.
з друзями та колегами)

Публікації про професора Патратія В.К.

1. Буковинська державна медична академія: становлення, здобутки, перспективи розвитку / В.П. Пішак, М.Ю. Коломоєць, І.Й. Сидорчук [та ін.]; [за ред. В.П. Пішака.] – Чернівці: БДМА, 2004. – С. 16-17, 168-170.

2. Дейнека С.Є. Кафедра мікробіології та вірусології Буковинської державної медичної академії: сторінки історії /С.Є. Дейнека, І.Й. Сидорчук // Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т.8, № 1. – С. 182-186.

3. Кобилянський С.Д. Історія медицини Буковини. Цифри і факти /С.Д. Кобилянський, В.П. Пішак, Б.Я. Дробніс. – Чернівці: Медакадемія, 1999. – С. 174-176.

4. Наш видатний сучасник (до 80-річчя від дня народження В.К. Патратія)// Клінічна та експериментальна патологія. – 2007. – Т.УІ, № 2. – С. 2.

5. Сторінки історії Чернівецького медичного інституту/[за ред. В.П. Пішака] – Чернівці: ЧМІ, 1994. – С. 31.

6. Сторінки історії: біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Буковинської державної медичної академії (1944-1998) / [за ред. В.П. Пішака] – Чернівці: БДМА, 1999. – С. 126.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: