Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

Книги науковців БДМУ 2022

Наукові здобутки вчених БДМУ висвітлюються у монографіях, науково аналітичних матеріалах, аналітичних доповідях, наукових статтях.

Зазначені наукові праці оприлюднюється у вигляді книжкової продукції, збірників, періодичних друкованих видань, в електронному вигляді в інформаційній мережі Інтернет.

 

НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ

           Навчально-методичні видання

Аналітична хімія: тестові завдання / уклад.: О. І. Панімарчук, А. Я. Велика, Ю. В. Кропельницька. Чернівці: БДМУ, 2022. 132 с.

Білецький С. В., Сидорчук Л. П., Казанцева Т. В. Хронічна серцева недостатність: патогенез, клініка, діагностика, лікування: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 119 с.

Білецький С. В., Сидорчук Л. П., Петринич О. А. Артеріальні гіпертензії: етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування: навч. посіб.; за ред. С. В. Білецького. Чернівці: БДМУ, 2022.143 с.

Булик Р. Є., Кривчанська М. І., Власова К. В., Волошин В. Л.  Протоколи практичних занять до Модуля 1 з медичної біології: навч.-метод. посіб. (для студ., які навч. за спец. 225 Медичина психологія) / Чернівці: БДМУ, 2022. 220 с.

Булик Р. Є., Кривчанська М. І., Власова К. В., Волошин В. Л.  Протоколи практичних занять до Модуля 1 з медичної біології: навч.-метод. посіб. (для студ., які навч. за спец. 221 Стоматологія) / Чернівці: БДМУ, 2022.196 с.

Булик Р. Є., Кривчанська М. І., Волошин В. Л. Протоколи практичних занять з медичної паразитології: навч.-метод. посіб. (для студ., які навч. за спец. 222 Медицина) / Чернівці: Медуніверситет, 2022. 230 с.

Булик Р. Є., Кривчанська М. І., Власова К. В. Протоколи практичних занять з медичної паразитології: навч.-метод. посіб. (для студ., які навч. за спец. 225 Медична психологія). Чернівці: Медуніверситет, 2022. 227 с.

Булик Р. Є., Кривчанська М. І., Власова К. В. Протоколи практичних занять з медичної паразитології: навч.-метод. посіб. (для студ., які навч. за спец. 221 Стоматологія) / Чернівці: Медуніверситет, 2022. 197 с.

Булик Р. Є., Кривчанська М. І., Власова К. В., Волошин В. Л.  Протоколи практичних занять до Модуля 1 з медичної біології: навч.-метод. посіб. (для студ., які навч. за спец. 225 Медичина психологія) / Чернівці: БДМУ, 2022. 220 с.

Булик Р. Є., Кривчанська М. І., Власова К. В., Волошин В. Л.  Протоколи практичних занять до Модуля 1 з медичної біології: навч.-метод. посіб. (для студ., які навч. за спец. 221 Стоматологія) / Чернівці: БДМУ, 2022.196 с.

Булик Р. Є., Кривчанська М. І., Власова К. В., Волошин В. Л. Протоколи практичних занять до Модуля 1 з медичної та молекулярної біології: навч.-метод. посіб. (для студ., які навч. за спец. 222 Медицина) / Чернівці: БДМУ, 2022. 215 с.

Годованець О. І., Котельбан А. В., Митченок М. П., Мандзюк Т. Б. Тестові завдання для підготовки до “Крок 2. Стоматологія” з дитячої терапевтичної стоматології, дитячої хірургічної стоматології та ортодонтії: навч.-метод. посіб. Чернівці : БДМУ, 2022. 198 с.

Гребенюк В. І., Колотило О. Б., Москалюк О. П., Більцан О. В. Ушкодження органів грудної та черевної порожнини: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 188 с.

Заморський І. І., Щудрова Т. С., Копчук Т. Г. Фармакологія з медичною рецептурою (Робочий зошит): посіб. для підгот. до занять / за ред. І. І. Заморського. Чернівці: Медуніверситет, 2022. 141 с.

Захарчук О. І., Ежнед М. А., Горошко О. М. Фармацевтична ботаніка. Збірник тестових завдань з поясненнями: навч. посіб. / Чернівці: БДМУ, 2022. 72 с.

Захарчук О. І., Горошко О. М., Сахацька І. М. Фармакогнозія: навч.-метод. посіб. / Чернівці: Медуніверситет, 2022. 100 с.

Крупко О. В., Перепелиця О. О.  Аналітична хімія: метод. рек. для підгот. контрол. роботи. Модуль 1. Якісний анал. Чернівці: БДМУ, 2022. 80 с.

Крупко О. В., Перепелиця О. О. Аналітична хімія: метод. рек. для підгот. контрол. робіт. Чернівці: БДМУ, 2022. 81 с.

Крупко О. В., Панімарчук О. І. Аналітична хімія. Збірник задач та вправ: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 110 с.

Кулачек Я. В., Іфтодій А. Г., Козловська І. М.Травма живота: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 255 с.

Медична біологія. Тестові завдання з коментарями: (для студ., які навч. за спец. 221 “Стоматологія”): навч. посіб. / уклад.: Р. Є. Булик, М. І. Кривчанська, К. В. Власова та ін. Чернівці: БДМУ, 2022. 60 с.

Медична біологія. Тестові завдання з коментарями: (для студ., які навч. за спец. 221 “Стоматологія”): навч. посіб. / уклад.: Р. Є. Булик, М. І. Кривчанська, К. В. Власова та ін. Чернівці: БДМУ, 2022. 68 с

Медична біологія. Тестові завдання з коментарями: (для студ., які навч. за спец. 222 “Медицина”): навч. посіб. /уклад.: Р. Є. Булик, М. І. Кривчанська, К. В. Власова та ін. Чернівці: БДМУ, 2022. 78 с.

Медична біологія. Тестові завдання з коментарями: (для студ., які навч. за спец. 222 “Медицина”): навч. посіб. /уклад.: Р. Є. Булик, М. І. Кривчанська, К. В. Власова та ін. Чернівці: БДМУ, 2022. 84 с.

Москалюк В. Д., Сокол А. М., Богачик Н. А. Диференційна діагностика інфекційних хвороб: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 489 с.

Мойсей А. А., Аністратенко А. В., Андрієць О. А. Історія України та української культури у термінах: довідник. Ч. 3. 1991-2021 за ред. А. А. Мойсея. Чернівці: БДМУ, 2022. 117 с.

Мойсей А. А., Бабух Н. В., Купчанко М. В. Історія України та української культури у термінах: навч.-метод. посіб. Ч. 5. Розвиток української мови в часи Незалежності (1991-2021 рр.) /; за ред. А. А. Мойсея. Чернівці: БДМУ, 2022. 160 с.

Мойсей А. А., Аністратенко А. В., Андрієць О. А. Історія України та української культури у термінах: навч.-метод. посіб. Ч. 6. Розвиток української літератури в часи Незалежності (1991-2021 рр.) / за ред А. А. Мойсея. Чернівці: БДМУ, 2022. 158 с.

Панімарчук О. І., Крупко О. В., Велика А. Я. Аналітична хімія: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 156 с.

Панімарчук О. І., Крупко О. В. Аналітична хімія. Кількісний аналіз: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 126 с.

Панімарчук О. І., Купчанко К. П. Техніка лабораторних робіт: навч. посіб. Чернівці: Місто, 2022. 219 с.

Перепелиця О. О. Хімія. Структурований конспект для підготовки до ЗНО: посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 51 с.

Рудницький Р. І., Карвацька Н. С.  Актуальні питання психотерапії: навч. посіб. / Р. І. Рудницький. Чернівці: БДМУ, 2022. 379 с.

Русіна С. М., Р. І. Рудницький. Критерії діагностики і невідкладна допомога в психіатрії: навч.-метод. посіб. / Чернівці : БДМУ, 2022. 117 с.

Русіна С. М.,Рудницький Р. І.,Юрценюк О. С. Основи психопатології: навч. посіб.Чернівці: БДМУ, 2022. 124 с.

Тестові завдання для самопідготовки студентів до єдиного державного кваліфікаційного іспиту “КРОК 1 та англійська мова професійного спрямування. Стоматологія”: навч. посіб. / уклад.: І. Ю. Олійник, І. Р. Тимофійчук, О. Г. Кметь та ін. Чернівці: БДМУ, 2022. 335 с.

Юзько О. М., Андрієць О. А., Рак Л. М. Гінекологічна ендокринологія: основи гормонодіагностики та деякі питання гормонотерапії: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 109 с.

Хухліна О. С., Антонів А. А., Антофійчук М. П. Військово-польова терапія: навч. посіб. / за ред. О. С. Хухліної. Чернівці БДМУ, 2022. 327 с.

Юзько О. М., Булик Т. С., Ринжук Л. В., Л. М. Рак. Індивідуальний план навчання та щоденник роботи лікаря-інтерна за спеціальністю “Акушерство та гінекологія”: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 106 с.

Юзько О. М., Рак Л. М., Булик Т. С. Діагностична та оперативна гістероскопія: практикум спеціаліста: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 103 с.

Цуркан М. В. Українська мова для іноземних студентів: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 138 с.

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ  /науково-дослідні/

          Монографії

Білоокий О. В., Гринчук Ф. В., Білоокий В. В., Роговий Ю. Є. Діагностування і лікування жовчного перитоніту: монографія. Чернівці: БДМУ, 2022. 89 с.

Гарвасюк О. В., Давиденко І. С., Іліка В. В.  Передчасне дозрівання плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних. Гістопатологічна діагностика: монографія. Чернівці: БДМУ, 2022. 212 с.

Гончаренко В. А., Каськова Л. Ф., Годованець О. І. Особливості антиоксидантної системи захисту ротової порожнини та шляхи її корекції у дітей із хронічним катаральним гінгівітом на фоні інсулінзалежного цукрового діабету. Чернівці: БДМУ. 2022. 127 с.

Джуряк В. С., Сидорчук Л. П. Молекулярно-генетичні аспекти розвитку хронічної хвороби нирок: нові перспективи та можливості: монографія. Чернівці: БДМУ, 2022. 282 с.

Іващук О. І., Сидорчук Л. П., Білецький С. В. Захворювання шлунково-кишкового тракту у хворих на артеріальну гіпертензію: дискусійні молекулярно-генетичні питання етіології, патофізіології, клініки, діагностики, лікування та прогнозування: монографія Чернівці: БДМУ, 2022. 245 с.

Іліка В. В., Давиденко І. С., Гарвасюк О. В. Хоріоамніоніт та базальний децидуїт при залізодефіцитній анемії вагітних. Гістопатологічна діагностика: монографія. Чернівці: БДМУ, 2022. 177 с.

Колесник В. В., Олійник І. Ю., Марценяк І. В. Статево-вікова кореляція параметрів бічних шлуночків та мозкового відділу черепа людини: монографія. Чернівці: БДМУ, 2022. 243 с.

Паліс С. Ю., Цигикало О. В., Кузняк Н. Б., Дмитренко Р. Р. Особливості морфогенезу та будови нижньої щелепи в пренатальному періоді онтогенезу людини: монографія. Чернівці : БДМУ, 2022. 158 с.

Сидорчук Л. П. Б. В. Сирота. Ешерихіозний гастроентероколіт: молекулярно-генетичні механізми виникнення, питання діагностики, клініки та лікування: монографія. Чернівці: БДМУ, 2022. 292 с.

Сорокман Т. В., Черней Н. Я., Макарова О. В., Попелюк Н. О. Метаболічний синдром у дітей: монографія. Чернівці: Медуніверситет, 2022. 267 с.

Хірургічні аспекти коморбідної абдомінальної патології: монография / В. В. Бойко, В. П. Польовий, Ю. В. Авдосьєв [та ін.], Харків ; Чернівці : Медуніверситет, 2022. 352 с.

Хмара Т. В., Окрім І. І., Шиян Д. М., Васильчишин Я. М. Пренатальний морфогенез і анатомічна мінливість структур міжребрових просторів людини: монографія. Чернівці: Медуніверситет, 2022. 200 с.

Христич Т. М., Телекі Я. М., Гонцарюк Д. О. Хронічний панкреатит: клінічно-патогенетичні особливості розвитку поєднаних захворювань та методи медикаментозної корекції. Чернівці , 2022. 584 с.

Хухліна О. С., Антофійчук М. П. Клініко-патогенетичні особливості анемічних станів при стеатогепатиті алкогольної та неалкогольної етіології: монографія / за ред. О. С. Хухліної. Чернівці: БДМУ, 2022. 121 с.

 

 

Матеріали  конференцій  

 

 

 

 

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ

 

 

 

ВИДАННЯ ІНОЗЕМНИМИ  МОВАМИ

Барус М. М., Чорноус В. О., Братенко М. К. Медична хімія = Medicinal Chemistry: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 245 с.

Булик Р. Є., Кривчанська М. І., Власова К. В. Протоколи практичних занять до Модуля 1 з медичної біології = Protocols of Practical Classes to Module 1 on Medical Biology: навч.-метод. посіб. (для студ., які навч. за спец. 222 “Медицина”) Чернівці: Медуніверситет, 2022. 182 p.

Булик Р. Є. М. І. Кривчанська, К. В. Власова. Протоколи практичних занять до Модуля 1 з медичної біології = Protocols of Practical Classes to Module 1 on Medical Biology: навч.-метод. посіб. (для студ., які навч. за спец. 222 “Медицина”). Чернівці: Медуніверситет, 2022. 179 с.

Булик Р. Є., Кривчанська М. І., Власова К. В. Протоколи практичних занять до Модуля 1 з медичної біології = Protocols of Practical Classes to Module 1 on Medical Biology: навч. – метод. посіб. для студ., які навч. за спец. 221 “Стоматологія”. Чернівці: Медуніверситет, 2022. 164 с.

Булик Р. Є., Кривчанська М. І., К. В. Власова. Робочий зошит з біології з основами генетики = Workbook on Biology with Fundamentals of Genetics: для студ. спец. 226 “Фармація”: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 264 с.

Булик Р. Є., Кривчанска М. І., Власова К. В.  Робочий зошит до Модуля 2 з медичної паразитології за спеціальністю 221 “Стоматологія” = Workbook to Module 2 on Medical Parasitology: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 122 с.

Булик Р. Є., Кривчанська М. І., Власова К. В. Робочий зошит з клітинної біології: навч.-метод. посіб. = Workbook on cellular Biology: study and methodical manual for specialty 226 “Pharmacy. Industrial Pharmacy“. Чернівці: БДМУ, 2022. 149 с.

Кривецький В. В., Антонюк О. П., Кавун М. П. Анатомія серця та кровоносних судин = Anatomy of the Heart and Blood Vessels+: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 104 с.

Матійчук К. Д., Наместюк С. В., Рак О. М., Тесленко М. О. Аудіювання для розвитку мовних та мовленнєвих навичок з англійської мови у студентів стоматологічних факультетів = Listening to Improve and Conversation Skills in Medical English for Dentistry Students: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 123 с.

Органічна хімія: тестові завдання [з бази ліц. іспиту Крок 1 “Фармація”] = Organic Chemistry: test Tasks / уклад.: М. М. Барус, М. К. Братенко. Чернівці: Медуніверситет, 2022. 104 с.

Пашковська Н. В., Оленович О. А., Урбанович А. М.  Невідкладна ендокринологія: діагностика та лікування: навч.-метод. посіб. = Endocrine emergencies:diagnosis and management. Чернівці: БДМУ, 2022. 97с.

Плеш І. А., Сливка Н. О., Юрків О. І., Макарова О. В. Догляд за хворими = Patient Care: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 261 с.

Савка С. Д., Іванова Н. М., Герасим’юк І. Г., Юрценюк О. С. Загальна психопатологія = General Psychopathology: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2022. 174 с.

Синиця В. Г., Телеки М. М., Стегніцька Л. В. Прийшов, побачив, переміг: Вершина професійного знання з латинської мови = Veni, vidi, vici. Culmen scientiae linguae Latinae professionalis: навч. – метод. посіб. з підгот. студ. спец. “Стоматологія” до олімпіади з латин. мови. Чернівці: БДМУ, 2022. 325 с.

Стегніцька Л. В., Ватаманюк Н. В. Медична термінологія для студентів стоматологічного факультету = Terminologia medica ad usum studentium ordinis stomatologiae: навч. – метод. посіб. з латин. мови. Чернівці: БДМУ, 2022. 132 с.

Удосконалюємо англійську мову професійного спрямування за тестовими завданнями “КРОК 1. Стоматологія” (2006-2021) = Improve your Professional English for “KROK 1. Dentistry”: навч. посіб. / за ред. І. Ю. Олійника. Л. В. Стегніцької. Чернівці: БДМУ, 2022. 404 с.

Щудрова Т. С., Заморський І. І., Драчук В. М., Копчук Т. Г. Біоетика: навч. посіб. для студ. медиків = Bioethics: a Study Guide for Medical students. Чернівці: БДМУ, 2022. 210 с.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: