Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

Книги науковців БДМУ 2018

Наукові здобутки вчених БДМУ висвітлюються у монографіях, науково-аналітичних матеріалах, аналітичних доповідях, наукових статтях.

Зазначені наукові праці оприлюднюється у вигляді книжкової продукції, збірників, періодичних друкованих видань, в електронному вигляді в інформаційній мережі Інтернет.

 

НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ

             Навчально-методичні видання

Батіг В.М., Митченок О.В., Кільмухаметова Ю.Х. та ін. Діагностичний процес у терапевтичній стоматології: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2018. 83 с.

Бірюк І.Г., Ходоровський В.М., Куковська І.Л. та ін. Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій: навч.-метод. посіб. Чернівці: Місто, 2018. 196 с.

Бойчук Т.М., Булик Р.Є., Геруш І.В. та ін. Методичні рекомендації з проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2017-2018 навчального року серед студентів вищих медичних, класичних університетів, медичних інститутів України із навчальної дисципліни «Медична біологія». Чернівці: Медуніверситет, 2018. 52 с.

Борисюк А.С., Скакун І.О,, Манчул Б.В. Філософія: навч.-метод. посіб. для студ. закл. вищ. освіти. Чернівці, 2018. 120 с.

Булик Р.Є., Черновська Н.В., Кривчанська М.І. Медична біологія. Навчальний посібник. Чернівці: Медуніверситет, 2018. 168 с.

Велика А.Я., Чорноус В.О., Дійчук І.В. Медична хімія: навч. посіб. для студ. І курсу спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». Чернівці: Медуніверситет, 2019. 299 с.

Вінклер І.А., Борук С.Д., Панасенко Н.В., Дійчук І.В. Фізична та колоїдна хімія. Частина 1: Фізична хімія: навч. посіб. Чернівці: Медуніверситет, 2019. 112 с.

Власик Л.І., Жуковський О.М., Кушнір О.В. та ін. Навчально-методичні матеріали до практичних занять з «Гігієни у фармації та екології»: навч.-метод. посіб. Чернівці: Медуніверситет, 2018. 87 с.

Внутрішня медицина: збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка: навч. посіб. для студ. старших курсів ВМНЗ /за ред. О.С. Хухліної. Чернівці: ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”, 2018. 204 с.

Волошин О.І., Ілащук Т.О., В.Л. Васюк В.Л. та ін. Клінічна лабораторна діагностика: навч. посіб. Чернівці: Місто, 2018. 224 с.

Геруш І.В., Григор’єва Н.П., Давидова Н.В. Біологічна хімія. Тестові завдання українською та англійською мовами: навч. посіб. Чсрнівні: Медуніверситет, 2018.155 с.

Геруш І.В., Дікал М.В., Чернюх О.Г. Основи клінічної біохімії: навч. посіб. для студ. та клін. ординат. вищ. навч. закл. МОЗ України. Чернівці: Медуніверситет, 2018. 143 с.

Геруш О.В., Паламар А.О., Ровінський О.О. Тестові завдання з фармакології для підготовки студентів III курсу фармацевтичного факультету до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Фармація»: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2018. 123 с.

Геруш І.В., Яремій І.М., Кушнір О.Ю. Основи функціональної біохімії: навч. посіб. Чернівці: Медуніверситет, 2018. 230 с.

Годованець О.І., Кіцак Т.С., Котельбан А.В. та ін. Алгоритми виконання стоматологічних маніпуляцій з дисципліни «Дитяча терапевтична стоматологія»: Навч.-метод. посіб. Чернівці, 2018. 112 с.

Годованець О.І., Кіцак Т.С., Вітковський О.О., Павлов Ю.О. Пульпіти у дітей етіологія, клініка, діагностика та лікування навч. посіб. Чернівці : БДМУ, 2018. 120 с.

Годованець О.І., Митченок М.П., Кіцак Т.С. та ін. Алгоритми виконання стоматологічних маніпуляцій з дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія»: навч.-метод. посіб. Чернівці, 2018. 104 с.

Годованець О.І., Котельбан А.В., Кіцак Т.С., Гончаренко В.А. Алгоритми виконання стоматологічних маніпуляцій з дисципліни «Ортодонтія»: навч.-метод. посіб. Чернівці, 2018. 90 с.

Грицюк М.І., Навчук І.В., Чорненька Ж.А. та ін. Біостатистика: методологія статистичних досліджень. Частина 1: навч.-метод. посіб. для самостійної підготовки студентів 3 курсу медичних факультетів No 1, 2, 4. Чернівці: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 2018. 120 с.

Грицюк М.І., Навчук І.В., Чорненька Ж.А. та ін. Біостатистика: методологія епідеміологічних досліджень. Частина 2. навч.-метод. посіб. для самостійної підготовки студентів 3 курсу медичних факультетів No 1, 2, 4. Чернівці: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 2018. 108 с.

Грицюк М.І., Навчук І.В., Ясинська Е.Ц. та ін. Методика планування та проведення медико- статистичних досліджень: Навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу медичних факультетів No1, 2, 4 для самостійної підготовки: Чернівці, 2018 148 с.

Грицюк М.І., Навчук І.В., Ясинська Е.Ц. та ін. Методика аналізу діяльності медичних закладів первинної медико-санітарної допомоги: навч.-метод. посіб. Чернівці: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 2018. 112 с.

Грицюк М.І., Навчук І. В., Ясинська Е.Ц. та ін. Методика аналізу діяльності медичних закладів на вторинному та третинному рівнях: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2018. 127 с.

Грицюк М.І., Навчук І.В., Чорненька Ж.А. та ін. Організація стоматологічної допомоги населенню: навч.-метод. посіб. для самостійної підготовки студентів стоматологічного факультету (спеціальність 221 «Стоматологія»). Чернівці: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 2018. 132 с.

Дейнека С.Є., Сидорчук І.Й., Міхєєв А.О. та ін. Мікробіологія: посіб. у трьох частинах. Частина третя “Медична вірусологія”. Чернівці: БДМУ, 2018. 169 с.

Зайцев В.І.,Федорук О.С., та ін.  Курація урологічного хворого зі схемою історії хвороби: навч.-метод. посіб. для студ. мед. фак-ів ВНМЗ ІІІ-IV р. а. Чернівці : Буковинський державний медичний університет, 2018. 72 с.

Зайцев В.І., Федорук О.С, Ілюк І.І., Владиченко К.А. Урологія з оцінкою результатів дослідження: навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ МОЗ України 3-4 р. а. Чернівці, 2018. 83 с.

Захарчук О.І., Булик Р.Є., Кривчанська М.І. Біологія з основами генетики: навч. посіб. Чернівці : Видавничий Дім «Родовід», 2018. 400 с.

Захарчук О.І., Булик Р.Є., Степанчук В.В., Кривчанська М.І. Клітинна біологія: навч. посіб. Чернівці: Медуніверситет, 2018. 127 с.

Захарчук О.І., Кривчанська М.І. Деонтологія в медицині: навч. посіб. Чернівці : Медуніверситет, 2018. 260 с.

Захарчук О.І., Сахацька І.М., Ежнед М.А. Фармакогнозія. Навчальний посібник до практичних занять модуля 3. Чернівці: Медуніверситет, 2018. 107 с.

Ілащук Т.О., Бачук-Понич Н.В., Васюк В.Л., Мікулець Л.В. Методи дослідження органів дихання. Чернівці: Місто, 2018. 192 с.

Ішков М.О., Батіг В.М., Митченок О.В. та ін. Виразкові та виразково- некротичні ураження слизової оболонки ротової порожнини: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2017. 64 с.

Каліновська І.В., Юзько О.М., Лісова К.М. Прикладна оперативна гінекологія. Чернівці : БДМУ. 2018. 160 с.

Каліновська І.В., Юзько О.М., Лісова К.М. Тести з акушерства. Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2018. 92 с.

Карвацька Н.С., Рудницький Р.І. Індивідуальний план та журнал обліку роботи лікаря-інтерна зі спеціальності «Медична психологія»: навч.-метод. посіб. для лікар.-інтерн. закладів післядиплом. освіти. Чернівці, 2018. 73 с.

Каспрук Н.М., Коваль Г.Д., Ляшук Р.П., Марчук Ю.Ф. Практикум з клінічної імунології та алергології для лікарів-інтернів. Чернівці, 2018. 121 с.

Каспрук Н.М., Коваль Г.Д., Ляшук Р.П., Марчук Ю.Ф. Практикум з клінічної імунології та алергології для студентів п’ятого курсу медичного факультету. Чернівці, 2018. 124 с.

Каспрук Н.М., Коваль Г.Д., Ляшук Р.П., Марчук Ю.Ф. Практикум з клінічної імунології для студентів V курсу стоматологічного факультету. Чернівці: Місто, 2018. 124 с.

Косуба Р.Б., Кишкан І.Г. Лікарська рецептура: навч. посіб. для студ. вищ. мед. (фарм.) навч. заклад., лікарів та провізорів. Вид. 2-ге, випр. і допов. Чернівці: «Видавничий дім «РОДОВІД», 2018. 120 с.

Кравченко О.В., Гошовська А.В., Ясніковська С.М. та ін. Гінекологія. Ілюстровані тестові завдання: навч.-метод. посіб. Чернівці: БДМУ, 2018. 106 с.

Кравченко О.В., Юр’єва Л.М., Ясніковська С.М. та ін. Структуровані клінічні завдання з акушерства: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2018. 108 с.

Кривецький В.В., Н.Б. Решетілова Н.Б., Марчук Ф.Д. та ін. Анатомія нервової системи та органів чуття. Чернівці : Медик, 2018. 104 с.

Купчанко К.П., Стаднійчук Р.Ф., Кропельницька Ю.В., Велика А.Я. Збірник задач з хімії: навч.-метод. посіб. Чернівці: Медуніверситет, 2018. 102 с.

Кучук О.П. Офтальмологія в тестах. Збірник завдань для підготовки до практичних занять та до здачі заключного модульного контролю. Чернівці: БДМУ, 2018. 200 с.

Кшановська Г.І., Плеш І.А., Борейко Л.Д. Гематологічні дослідження в клінічній лабораторній діагностиці: навч. посіб. Чернівці: Медуніверситет, 2018. 169 с.

Любіна Л.А., Борисюк А.С., Радчук В.М. Психодіагностика: навч. посіб. Чернівці, 2018. 276 с.

Масікевич Ю.Г., Жуковський О.М., Масікевич А.Ю. та ін. Охорона праці в галузі: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2018 259 с.

Масікевич Ю.Г., Жуковський О.М., Масікевич А.Ю. та ін. Методичні вказівки до самостійної роботи під час підготовки до практичних занять з курсу «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки» (модуль 1 – «Безпека життєдіяльності») для студентів І курсу стоматологічного факультету та медичних факультетів NoNo 1,2, 4 (спеціальності: 221 – «Стоматологія», 222 – «Медицина», 225 – «Медична психологія та реабілітація». Чернівці. 2018. 88 с.

Масікевич Ю.Г., Шапорєв В.П., Моїсєєв В.Ф. та ін. Радіоекологія: підручник. Чернівці: Місто, 2018. 450 с.

Масікевич Ю.Г., Жуковський О.М., Масікевич А.Ю. та ін. Навчальний посібник «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки» (модуль 1 «Безпека життєдіяльності) для студентів 1 курсу системи «ЛЮДІ» медичних факультетів NoNo 1, 2 (спеціальність 222 – «Медицина»). Чернівці: Місто, 2018 128 с.

Масікевич Ю.Г., Жуковський О.М., Масікевич А.Ю. та ін. Методичні вказівки до самостійної роботи під час підготовки до практичних занять з курсу «Охорона праці в галузі» для студентів VІ курсу медичних факультетів NoNo 1, 2, 3 (спеціальності: 7.12010001 – «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010004 «Медична психологія». Чернівці. 79 с.

Міхєєв А.О., Бліндер О.О., Дейнека С.Є. Мікробіологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спеціал. “фармація” і “медсестринсгво” освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”. Третє вид., випр. і допов. Чернівці, 2018. 153 с.

Мішалов В.Д., Хохолєва Т.В., Бачинський В.Т. та ін. Судова медицина: підручник. Чернівці : Місто, 2018. 574 с.

Медсестринство в інфектології: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч.закл. України за спец. «Медсестринство» /за ред. В.Д. Москалюка. Чернівці : БДМУ, 2018. 272 с.

Мойсей А. А., Ткач А. В., Скакун І. О. Культурологія: тестові завдання: навч.-метод. посіб. для студ. закл вищ. освіти. Чернівці, 201 8. 128 с.

Мойсей А.А., Герегова С.В., Скрицька Н.В. Історія України та української культури: навч.- метод. посіб. для студ. закл. вищ. освіти. Чернівці, 2018. 255 с.

Москалюк В.Д., Сокол А.М., Рандюк Ю.О. та ін. Особливо небезпечні інфекції: навч. посіб. для студ. У-УІ курсів мед. фак. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІУ р. а., лікар.інтерн. та лікар.- слухач. Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2018. 174 с.

Нагірняк В.М. Фізичні методи аналізу. Збірник лекцій: навч. посіб. Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2018. 187 с.

Олійник І.Ю., Кметь О.Г., Тимофійчук І.Р. та ін. Тестові завдання з медико-біологічних дисциплін для підготовки до іспиту «Крок І. Стоматологія»: навч. посіб. Чернівці: ПП “Видавничий дім “Родовід”, 2018. 637 с.

Панімарчук О.І., Велика А.Я. Аналітична хімія. Тестові завдання для підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок 1. Фармація». Чернівці: Медуніверситет, 2018. 135 с.

Пашковська Н.В., Павлович Л.Б., Піддубна А.А. та ін. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ендокринологічній клініці. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів VI курсу. Чернівці: Місто, 2018. 130 с.

Пашковська Н.В., Павлович Л.Б., Піддубна А.А. та ін. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів IV курсу «Основи діагностики, лікування та профілактики основних ендокринних захворювань». Чернівці: Місто, 2018. 128 с.

Перепелиця О.О., Купчанко К.П., Труфен Л.І. Хімія. Навчально-методичний посібник для студентів І курсу спеціальності «Фармація». Чернівці: Медуніверситет, 2018. 197 с.

Пишак В.П., Кривчанская М.И., Пишак О.В. Шишковидная железа и функции почек: функциональные и молекулярные связи у позвоночных: монография. Черновцы: ЧП “Издательский дом “Родовід”, 2018. 545 с.

Присяжнюк П.В., Стаднійчук Р.Ф., Велика А.Я. та ін. Аналітична хімія: навч.- метод. посіб. для студ. заочної форми навчання. Чернівці: Медуніверситет, 2018. 95 с.

Психологія. Тестові завдання: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти України / за ред. А.С. Борисюк. Чернівці: Технодрук, 2018. 104 с.

Русіна С.М., Карвацька Н.С., Нікоряк Р.А. Щоденник роботи лікаря-інтерна зі спеціальності «Психіатрія»: навч.- метод. посіб. для лікарів-інтернів закладів післядипломної освіти. Чернівці: БДМУ, 2018. 96 с.

Сахацька І.М., Ежнед М.А. Фармакогнозія. Тестові завдання: навч. посіб. для студ. вищ. мед. (фарм.) навч. заклад. України. Чернівці: Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», 2018. 144 с.

Стаднійчук Р.Ф., Кропельницька Ю.В., Велика А.Я., Боштан Ю.М. Неорганічна хімія: навч.-метод. посіб. для студ. заочної форми навчання. Чернівці: Медуніверситет, 2018. 76 с.

Степанчук В.В. Ботаніка: навч. посіб. Чернівці: Медуніверситет, 2017. 300 с.

Степанчук В.В. Фармацевтична ботаніка. Практикум: навч.-метод. посіб. Чернівці: Медуніверситет, 2018. 126 с.

Таралло В.Л., Вацик М.З., Грицюк М.І. та ін. Організація медичної допомоги дітям (перероблений і доповнений). Чернівці: БДМУ, 2018. 353 с.

Тестові завдання для самопідготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія»: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і допов. /укладачі: І. Ю. Олійник, О. Г. Кметь, І.Р. Тимофійчук та ін. Чернівці: Медуніверситет, 2018. 342 с.

Федів В.І., Олар О.І., Микитюк О.Ю. та ін. Медична та біологічна фізика. Основні поняття і закони електромагнетизму, оптики, квантової та ядерної фізики: навч. посіб. для студ. 1 к. вищ. мед. закл. освіти. Чернівці, 2018. 296 с.

Федорук О.С., Зайцев В.І., Ілюк І.І. та ін. Практичні навички з урології. Чернівці : Букрек, 2018. 148 с.

Федорук О.С., Ілюк І.І., Зайцев В.І. та ін. Урологія: навч.-метод. посіб. для студ. мед. фак-ів ВНМЗ III-IV р.а. Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2018. 128 с.

Хухліна О.С., Антонів А.А., Мандрик О.Є., Гринюк О.Є. Неалкогольна жирова хвороба печінки та коморбідні стани: особливості патогенезу, клініки, діагностики, лікування: монографія. Чернівці, 2018. 188 с.

Яремій І.М., Геруш І.В. Біологічна хімія. Тестові завдання для студентів фармацевтичного факультету (українською й англійською мовами): навч. посіб. Чернівці: Медуніверсигет, 2018. 172 с.

 

 

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ  /науково-дослідні/

            

            Монографії

Бідучак А.С. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі профілактики хвороб системи кровообігу в практиці сімейної медицини: монографія. Чернівці: БДМУ, 2018. 252 с.

Білоус В.І., Білоус В.В. Чернівецька екологічна катастрофа – погляд через тридцять років. Чернівці : Місто, 2018. 96 с.

Бєліков О.Б., Бєлікова Н.І., Шайко-Шайковський О.Г. Вторинні зубощелепні деформації: монографія. Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2018. 165 с.

Бойчук Т.М., Роговий Ю.Є., Арійчук О.І. Патофізіологія нирок за нефролітіазу. Чернівці: Буковина друк, 2018. 195 с. 

Борисюк А.С., Зорій Н.І., Тимофієва М.П. та ін. Особистість в умовах кризи: соціальний-психологічний вимір: монографія. Чернівці: Технодрук, 2018. 180 с.

Васильчишин Я.М., Васюк В.Л., Васюк С.В., Процюк В.В. Інтраопераційна профілактика та лікування інфекційних ускладнень ендопротезування кульшового та колінного суглобів. Чернівці: ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», 2018. 148 с.

Заморський І.І., Щудрова T.С. Фармакологічна ефективність нефро- та пінеалоспецифічних пептидів при гострому пошкодженні нирок різного ґенезу. Чернівці: Медуніверситет, 2018. 180 с.

Заморський І.І., Мельничук С.П., Копчук Т.Г. та ін. Фармакологія: посібник- довідник для підготовки до ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготовка». – Чернівці: Медуніверситет, 2018. 272 с.

Зорій І.А., Пашковська Н.В., Пашковський В.М. Полінейропатія у хворих на цукровий діабет типу 2: механізм розвитку, клінічні прояви, діагностичні особливості залежно від генетичних чинників: монографія. Чернівці, 2018. 116 с.

Гринчук Ф.В., Полянський І.Ю., Максим’юк В.В., Гринчук А.Ф. Коморбідна патологія в невідкладній абдомінальній хірургії (на прикладі гострого перитоніту) Чернівці : Видавництво БДМУ, 2018. 262 с.

Клепіковський А.В., Любчик В.Р., Сенчишина Ю.В. Теоретичні засади багаточастотних фазових вимірювань дальності об’єктів: монографія. Чернівці: Місто, 2018. 432 с.

Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьєв С.О. та ін. Респіраторна гіпоксія в практиці анестезіолога. Чернівці : БДМУ, 2018. 173 с.

Паньків І.В., Піддубна А.А. Йододефіцитні захворювання. Ендемічний зоб. Чернівці: БДМУ, 2018. 112 с.

Паньків І.В., Піддубна А.А. Синдром гіпотиреозу в клінічній практиці. Чернівці: БДМУ, 2018. 112 с.

Патогенетичні аспекти антибіогикотерапії за хірургічної інфекції: монографія /за ред. В.В. Бойко, В.П. Польового. Харків-Чернівці: Медуніверситет, 2018. 273 с.

Федів О.І., Гончарук Л.М., Гресько С.О., Коханюк Ю.В., Чимпой К.А. Гастродуоденопатії, індуковані нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз. Сучасні аспекти патогенезу, діагностики та лікування: монографія. Чернівці, 2018. 144 с.

Шевчук І.М., Іфтодій А.Г., Козловська І.М., Садовий І.Я. Хронічна анальна тріщина. Стриктура відхідникового каналу. Етіологія, діагностика, комплексне хірургічне лікування. – Видавництво ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» – 2018. – 228 с.

Шкварковський І.В., Іфтодій А.Г., Москалюк О.П. Хірургічне лікування пахвинних гриж. Чернівці: 2018. 146 с.

       

            Матеріали  конференцій    

Академічна доброчесність студента як чинник формування громадянського суспільства. Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих учених (1-2 бер. 2018, Чернівці). Чернівці: БДМУ, 2018. 239 с.

Актуальні питання психотерапії та психології. Матеріали XXIV наук.-практ. конф. з міжнар. участю (29 черв.-1 лип. 2018, Чернівці). Чернівці, 2018. 172 с.

Бойчук Т.М., Іващук О.І., Зорій Н.І., та ін. Академічна доброчесність студента як чинник формування громадянського суспільства: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених. (Чернівці, 1-2 бер. 2018). Чернівці : БДМУ, 2018. 239 с.

Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (4-5 жов. 2018, Чернівці). Чернівці: БДМУ, 2018. 132 с.

Індивідуальна анатомічна мінливість органів та структур організму в онтогенезі. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 60-річчю від дня народження професора Ю.Т. Ахтемійчука (13-15 вер. 2018, Чернівці). Чернівці:Медуніверситет, 2018. 168 с.

Матеріали 99-ї підсумкової наукової конференції професорсько – викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України«Буковинський державний медичний університет» (12, 14, 19 лют. 2018,Чернівці). Чернівці : Медуніверситет, 2018. 352 с.

Природничі читання. Матеріали V науково-практичної конференції з міжнародною участю (18-21 трав. 2018, Чернівці). Чернівці: Медуніверситет, 2018. 88 с.

 

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ

Дейнека С.Є., Сидорчук Л.І., Каспрук Н.М., Сидорчук Р.І. Сидорчук Ігор Йосипович. 50 років наукової та педагогічної діяльності (до 80-річчя від дня народження): бібліографія /за ред. Бойчука Т.М. Чернівці: БДМУ, 2018. 105 с.

 

ВИДАННЯ ІНОЗЕМНИМИ  МОВАМИ

 

Badiuk M.I., Biryuk I.G., Geruch I.V. et al. Premedical Aid in Extreme Situations: Tutorial book. Chernivtsi: HSEE of Ukraine «Bukovinian State Medical University», 2018. 196 p.

Babinets L.S., Barna O.M., Biletskyi S.V. et al. Family Medicine: textbook. In 3 book. Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2018. Book 2. Symptoms and Syndromes in Clinical Course of Internal Diseases. 376 p.

Bazhora Yu.I., Bulyk R.Ye., Chesnokova M.M. et al. Medical Biology: textbook. Vinnytsia: Nova Knyha, 2018. 448 p.

Bieliaieva O.M., Synytsia V.H., Smolska L.Yu. et al. Latin Language for Students
of Dental Faculties. Lingua Latina ad Usum Stomatologiae Studentium: textbook. Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2018. 488 p.

Blinder О., Sydorchuk L., Sydorchuk I. et al. Special Clinical and Ecological Microbiology. Tutorial. Chernivtsi: HSEE of Ukraine «Bukovinian State Medical University», 2018. 382 p.

Bulyk R.Ye., Khomenko V.G. Biology. Second edition. Chemivtsi: BSMU, 2018. 488 p.

Bulyk R.Ye., Lomakina Yu.V., Khomenko V.G. et al. Medical Biology. Educational manual for practical training. Chemivtsi, 2018. 152 p.

Bulyk R.Ye., Lomakina Yu.V., Khomenko V.G. et al. Medical Biology. Educational manual for specialty “Dentistry”. Chemivtsi, 2018. 140 p.

Children Infectious Diseases (in modules) (teaching aid for the students of higher educational medical establishments of II1-1V degrees of accreditation and interns) /edited by O.K. Koloskova. Chemivtsi: Medical university, 2018. 247 p.

Grinko N.V., Yurtsenyuk O.S. Clinical psychology (test tasks, clinical tasks, glossary): educational manual. Вижниця: Черемош, 2018. 124 р.

Kalinovs’ka I.V., Usko О.М., Lisova K.M. Test Control of Pressing Questions in Obstetrics. Chemivtsi: Bukovinian State Medical University, 2018. 137 p.

Mykhailychenko B.V., Biliakov A.M., Savka I.G.. Forensic Medicine: textbook. 2nd edition. Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2019. 224 p.

Rohovyi Yu.Ye., Slobodian K.V., Doroshko V.A. et al. Pathophysiology for medical students. Second edition. Chernivtsi: Bukrek, 2018. 383 p.

Sydorchuk L., Blinder O., Sydorchuk I. et al. Microbiology, Immunology and Virology: Multiple Choice Questions. Educational-methodical compilation for the 2nd-3rd-year students of medical faculties at higher educational medical establishments. Chernivtsi: Bukovinian State Medical University, 2018. 225 p.

Zamorskii I., Shchudrova T., Kopchuk T. et al. Pharmacology. Guide to essential drugs. Chernivtsi, 2018. 145 p.

Лапа Г. М., Томашевська А. Ю., Лехкун Г. В. English for Nursing. Посібник для студентів І-ІІІ курсів медичних факультетів (спеціальності 6.110100 “Сестринська справа” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” ВДНЗ ІІ-ІІІ рівнів акредитації та “медична сестра молодша”). Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2018. 230 с.

Кривецький В.В., Кавун М.П., Попелюк О.-М.В. Нормальна анатомія м’язевої системи людини Чернівці: Прут, 2018. 205 с.

Синиця В.Г., Телеки М.М. Lingua Latina et terminologia medica. Чернівці: БДМУ, 2018. 443с.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: