Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

Наукові здобутки фахівців БДМУ 2018

Навчальні видання              Навчально-методичні видання Захарчук О.І., Кривчанська М.І. Деонтологія в медицині: навч. посіб. Чернівці: Медуніверситет, 2018. 260 с. Медсестринство в інфектології: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч.закл. України за спец. «Медсестринство» /за ред. В.Д. Москалюка. Чернівці: БДМУ, 2018. 272 с. Годованець О.І., Кіцак Т.С., Вітковський О.О., Павлов Ю.О. …

Наукові здобутки фахівців БДМУ 2017

Навчальні видання              Навчально-методичні видання Effect of different therapeutic doses of broad-spectrum antibiotics (tetracycline) for abdominal and mukoznu microbiota ileum and colon experimental animals /V.D. Moskaliuk et al. Chemivtsi: Publisher Bukovina State Medical University, 2017. 200 p. Аністратенко А.В. Українська мова: граматика і лексика: навч. посіб. для слухачів підгот. від-нь …

Наукові здобутки фахівців БДМУ 2016

НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ     навчально-методичні видання            навчальні видання                    НАУКОВІ ВИДАННЯ / науково-дослідні/         Монографії           Матеріали конференцій         Довідкові видання     

Наукові здобутки фахівців БДМУ 2015

Навчальні видання                                   Навчально-методичні видання                             Наукові видання /науково-дослідні/              Монографії                                      Матеріали …

Наукові здобутки БДМУ 2014 року

Навчальні видання                                       Підручники             Посібники                        Методичні рекомендації (вказівки)        Наукові видання /науково-дослідні/         Монографії                                Матеріали конференцій         Науково-популярні видання       Видання іноземною мовою                   

Наукові здобутки фахівців БДМУ за 2013 рік

Навчальні видання                                         Наукові видання /науково-дослідні/      Монографії                Матеріали конференцій           Видання  іноземною мовою        

Наукові здобутки фахівців БДМУ за 2010 рік

   НАВЧАЛЬНІ  ВИДАННЯ                                   НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ВИДАННЯ                 Монографії                         НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ  ВИДАННЯ          Література інфоземною мовою: