Головна


          

Бібліотека БДМУ Шановні читачі!
    
    Вітаю Вас на офіційному сайті бібліотеки Буковинського державного медичного університету, яка є науковим,  навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким  підрозділом нашого навчального закладу і якій в жовтні 2014 року виповнилося 70 років                                  
   продовження...                        Наукові здобутки БДМУ 

" Здобутки  та досягнення 
вчених БДМУ
у розвитку медичної науки"

( До дня науки в Україні)       


        

 
27 травня – Міжнародний день розсіяного склерозу

        Міжнародний День розсіяного склерозу був заснований Міжнародною федерацією товариств розсіяного склерозу в 2009-му році з метою інформування про проблему розсіяного склерозу і пошуку джерел фінансування глобального руху з проблем розсіяного склерозу. Відзначається «Міжнародний День розсіяного склерозу» щорічно 27 травня, повідомляє «Центр мобільного інформаційно-бібліотечного обслуговування».
        Розсіяний склероз - це хвороба, що вражає головний мозок, зорові нерви, спинний мозок, що призводить до порушення відповідних функцій організму. Про захворювання нічого не було відомо до 1835 р., коли французький лікар Ж.Крювельє описав перший випадок. Два роки по тому в Великобританії про нього повідомив Р.Карсвелл. До середини 19 ст. вже були відомості про значну кількість випадків, і в 1868 р. французький невролог Ж. Шарко підсумовував патоморфологічні ознаки розсіяного склерозу і розробив його діагностичні критерії.
        За даними МОЗ України, в останні роки відзначається явна тенденція до зростання захворюваності РС в Україні. Тільки за останні 5 років показники поширеності РС в Україні зросли на 2,8%. За останні 20 років поширеність РС в Україні зросла в 2,5 рази. Показники поширеності та захворюваності РС в різних регіонах країни відрізняються. Так, в деяких центральних і західних областях України поширеність захворювання на 100 000 населення в 3-5 разів перевищує цей показник в південно-східному регіоні.
Згідно з традиційним розподілом на зони поширеності РС, Полтавська, Житомирська, Хмельницька, Київська, західні області та м.Київ відносяться до зон високого ризику, решта областей - до зони середнього ризику.
        Таким чином, тенденція неухильного зростання РС в нашій країні, розширення вікового діапазону (від 5-7 до 55-60 років), непередбачуваність перебігу з раптовими загостреннями, важкі соціально-економічні умови, погіршення екології дають всі підстави прогнозувати подальший несприятливий розвиток ситуації з появою значної кількості важких і атипових форм цього захворювання. Неухильне прогресування захворювання, високий рівень інвалідизації в молодому віці свідчать про недостатню ефективність заходів, які проводяться в Україні для їх подолання.
Диспут за темою: «Типи пацієнтів» із циклу «Лікар і пацієнт»
          
          26 травня 2016 р. даний захід підготували та провели провідний бібліотекар інформаційно-бібліографічного відділу з сектором інформаційного обслуговування Софія Задерей та завідуюча даного відділу Аліна Ширєнкова-Білійчук. 
            В заході взяли участь студенти 18-19 групи 2 курсу медичного факультету № 2, спеціальність «Лікувальна справа».
            Метою диспуту було: розібратися в особливостях комунікативних можливостей лікарів, допомогти студентам, майбутнім лікарям, побачити себе «очима пацієнтів». 
            Презентовані аудіо- та відео матеріали допомогли порівняти клінічні типи лікарів.
            Студенти мали можливість ознайомитися із літературою та фаховими періодичними виданнями, які розкривали зазначену тему.                                                     продовження...

        25 травня – Всесвітній день щитовидної залози
Всесвітній день щитовидної залози відзначається з 2009 року за ініціативою Європейської тиреоїдної асоціації - організації, що займається вивченням питань, пов'язаних з щитовидною залозою та її захворюваннями, і спрямований на підвищення рівня інформованості суспільства про можливі захворювання щитовидної залози і методах їх запобігання, а також на пропаганду сучасних методів профілактики і лікування хвороб цього органу.
        За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ) серед ендокринних порушень захворювання щитовидної залози посідають друге місце після цукрового діабету. Ними страждають більше 665 млн. людей в світі. У групі ризику знаходиться понад 1,5 млрд. людей.
                В Україні, згідно з останніми науковими даними, отриманими в окремих вибірках (перевищують 50 тис. обстежених), патологія щитовидної залози виявляється приблизно у 42-52% дорослого населення і до 20% дітей. Ці цифри перевищують офіційні дані і можуть свідчити про недостатність виявлення ендокринної патології.
            У Всесвітній день щитовидної залози медичні організації проводять спеціалізовані акції - конференції, форуми, семінари, на яких обговорюються питання діагностики, лікування та профілактики захворювань.
В РАМКАХ  ТИЖНЯ  НАУКИ  В  УКРАЇНІ

         
   
24 травня 2016 року в рамках Тижня науки в Україні в читальному залі періодичних видань, рукописів та каталогів  був проведений захід, присвячений життєвій та науковій діяльності  Ервіна Чаргаффа – представника найталановитіших вчених у світовій науці.
            Життя всесвітньо відомого біохіміка, який народився в Чернівцях  унікальне плетиво подій, наполегливої творчої праці, наукових дискусій.
      Головним напрямком його наукової діяльності було вивчення хімічного складу і структури нуклеїнових кислот. А «Правило Чаргаффа» стало опорною точкою для з’ясування структури видатної «подвійної спіралі».
Ервін Чаргафф залишив світовій спільноті величезну наукову спадщину як науковець. Він    автор 40 книг. 
Ервіну Чаргаффу як публіцисту належать слова: «Рівень розвитку держави визначається трьома складовими: відношенням до дерев, відношенням до дітей, відношенням до рідної мови».
            В заході брали участь студенти І курсу медичного  факультету № 4 (спеціальність "Педіатрія"). Зустріч було організовано куратором групи к.мед.н., асистентом кафедри фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата  Анцуповою Вітою Вячеславівною та бібліотекарями Машою Даниловою та Світланою Тулевською.
        23 травня 2016 року
в електронному студентському читальному залі №1  завідуючою інформаційно-бібліографічним відділом Ширєнковою-Білійчук А.О. було проведено семінар для аспірантів та магістрантів університету, в якому:
розглядалися поняття наукометрії ;
методи підвищення "видимості" інформації в Інтернет аудиторії (авторські профілі) про вченого та його роботи;
         презентовано пошукову платформу Web of Science, яка розробляється і надається компанією Thomson Reuters. Надано рекомендації щодо основних моментів в процесі пошуку інформації в зазначеній базі даних.
        Провідним бібліотекарем відділу  Задерей С.І. було презентовано фахові журнали, які включені до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора медичних наук (видання ВАК).
Також присутні були проінформовані про наукові фахові періодичні видання, які включені до наукометричних та спеціалізованих баз даних.         
        19-20 травня провідний бібліотекар бібліотеки БДМУ Валентина Хитик взяла участь у роботі науково-практичної конференції за міжнародною участю «Наукова бібліотека у системі інтеграційних і комунікативних процесів», організованій науковою бібліотекою Львівського національного університету імені Івана Франка. Було представлено її доповідь за темою: «Інтерактивне обслуговування користувачів як важлива комунікативна складова діяльності сучасної університетської бібліотеки».
     
  Крім представників українських бібліотек, в конференції взяли участь науковці кафедри бібліотекознавства та наукової інформації філологічного факультету Лодзького та Вроцлавського університетів (Польща).
Делегати конференції обмінялися досвідом щодо практичної бібліотечної діяльності в сучасних умовах, розвитку комунікативного партнерства бібліотек, використання нових підходів і технологій у бібліотечно-інформаційній діяльності, формування та збереження історичної пам’яті. 


В РАМКАХ  ТИЖНЯ  НАУКИ  В  УКРАЇНІ

          
   
17 травня 2016 року в рамках Тижня науки, спільно з кафедрою акушерства та гінекології проведено День інформації, який об’єднав у собі інформацію «До дня науки в Україні» та «До Всесвітнього дня акушерки». 
               В заході взяли участь студенти 6 курсу, магістранти та аспіранти кафедри.
            
  До Дня науки завідуючою інформаційно-бібліографічним відділом Ширєнковою-Білійчук А.О.  було презентовано інформацію про міжнародні мультидисциплінарні бази даних, в тому числі і про тестовий доступ до Web of Science, який доступний в межах вузу; про можливості наукових інтернет ресурсів в галузі медицини. 
          
   
До дня акушера провідним бібліотекарем Задерей С.І. було презентовано інформацію про плюси та мінуси професії акушера-гінеколога, наведено статистичні дані по Україні про рівень забезпеченості в даній галузі, тощо.  Увесь захід супроводжувався аудіо- та відео матеріалами. 
            Також презентовано наукові видання та ряд періодичних фахових видань з фондів бібліотеки. Акцентовано увагу на наукові журнали, які включено до переліку ВАК та наукометричних, пошукових, реферативних БД.
            Під час заходу з боку студентів та молодих науковців  проявлялась зацікавленість стосовно можливостей та умов користування міжнародними мультидисциплінарними базами даних та виданнями з певного профілю. Виникали питання по умовах та методах  оформлення наукових робіт. 
             Підведено підсумки щодо корисності даних заходів.
---В РАМКАХ  ТИЖНЯ  НАУКИ  В  УКРАЇНІ 

17 травня 2016 року
на кафедрі фармакології відбувся День інформації на тему
"Фармакологія: стан, проблеми, перспективи". 
Увазі фахівців були представленні підручники, навчальні посібники, монографії та періодичні видання, якими науковці можуть користуватися в бібліотеці університету.
Завідувач кафедри проф. Заморський І.І.  у своєму зверненні до студентів наголосив  про цінність у здобутті знань наукової літератури.
                             продовження...


                                                             Гостинці на схід  
            Моральна підтримка і налаштування наших військових на позитив – попри усе. Власноруч випечені тістечка зі щирими буковинськими жартівливими вітаннями передали працівники бібліотеки на фронт бійцям 28 бригади (с.Станиця Луганська Луганської області). 
            За сприяння доцента кафедри фізіології ім.Я.Д. Кіршенблата Гордієнка В.В., зібрали і передали солодощі для бійців також студенти 2 курсу (3, 5, 13 групи медичного факультету №1, 28 групи медичного факультету №2, 1 групи медичного факультету №4).
            Учні Станично-Луганської загальноосвітньої школи №1 від студентів отримали невеличкий подарунок: фломастери, олівці, зошити тощо.  
ДАЙДЖЕСТ
Думки видатних і наше життя


Поет-патріот
Ліна Василівна Костенко

"Нам треба жити кожним днем,
Не ждать омріяної дати.
Горіть сьогоднішнім вогнем,
Бо «потім» може й не настати".


"Вічна парадигма історії:
За свободу борються одні, а до влади приходять інші. І тоді настає лукава, найпідступніша форма несвободи, одягнута в національну символіку, зацитькана національним пафосом, вдекорована атрибутами демократії." 
Ліна Костенкодалі буде...                      
 
 

МИСТЕЦТВО СПІЛКУВАННЯ 


    Вчимося жити успішно
                         "тут і зараз" та завжди